Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Nhân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 32.1.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh; Nguyễn, Thị Hồng Nhân (2016)

 • Dịch văn bản chính luận có những yêu cầu và phương pháp chung với các loại văn bản khác nhưng cũng có những đặc thù riêng. Bài viết nêu lên một số điểm cần chú ý khi dịch văn bản chính luận Trung Việt. Ngoài các biện pháp, kĩ xảo thông thường như thêm bớt từ, tách gộp câu, còn cần chú ý các vấn đề như đối tượng trong bản dịch, đối tượng tiếp nhận bản dịch, vai dịch và đặc biệt là không nên lạm dụng từ Hán Việt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhân (2019-04-26; 2019-04-26)

 • Trong tiếng Trung, từ ngữ rút gọn là một hiện tượng ngôn ngữ rất phổ biến. Trong quá trình học và giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi lựa chọn giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu, so sánh điểm giống và khác nhau giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn với mục đích giúp cho sinh viên vượt qua những trở ngại do từ ngữ rút gọn gây ra. The shortened words are the language phenomenon that is very popular form in chinese. In the process of learning and teaching Chinese, I myself encountered many difficulties when choosing between original words and shortened words. That’s why I choose this topic to ...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhân (2019-04-26)

 • Trong tiếng Trung, từ ngữ rút gọn là một hiện tượng ngôn ngữ rất phổ biến. Trong quá trình học và giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi lựa chọn giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu, so sánh điểm giống và khác nhau giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn với mục đích giúp cho sinh viên vượt qua những trở ngại do từ ngữ rút gọn gây ra. The shortened words are the language phenomenon that is very popular form in chinese. In the process of learning and teaching Chinese, I myself encountered many difficulties when choosing between original words and shortened words. That’s why I choose this topic to ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Nhân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 32.1.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh; Nguyễn, Thị Hồng Nhân (2016)

 • Dịch văn bản chính luận có những yêu cầu và phương pháp chung với các loại văn bản khác nhưng cũng có những đặc thù riêng. Bài viết nêu lên một số điểm cần chú ý khi dịch văn bản chính luận Trung Việt. Ngoài các biện pháp, kĩ xảo thông thường như thêm bớt từ, tách gộp câu, còn cần chú ý các vấn đề như đối tượng trong bản dịch, đối tượng tiếp nhận bản dịch, vai dịch và đặc biệt là không nên lạm dụng từ Hán Việt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhân (2019-04-26; 2019-04-26)

 • Trong tiếng Trung, từ ngữ rút gọn là một hiện tượng ngôn ngữ rất phổ biến. Trong quá trình học và giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi lựa chọn giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu, so sánh điểm giống và khác nhau giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn với mục đích giúp cho sinh viên vượt qua những trở ngại do từ ngữ rút gọn gây ra. The shortened words are the language phenomenon that is very popular form in chinese. In the process of learning and teaching Chinese, I myself encountered many difficulties when choosing between original words and shortened words. That’s why I choose this topic to ...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhân (2019-04-26)

 • Trong tiếng Trung, từ ngữ rút gọn là một hiện tượng ngôn ngữ rất phổ biến. Trong quá trình học và giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi lựa chọn giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu, so sánh điểm giống và khác nhau giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn với mục đích giúp cho sinh viên vượt qua những trở ngại do từ ngữ rút gọn gây ra. The shortened words are the language phenomenon that is very popular form in chinese. In the process of learning and teaching Chinese, I myself encountered many difficulties when choosing between original words and shortened words. That’s why I choose this topic to ...