Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2012A study on students’ errors in using the English subjunctive mood = Nghiên cứu tình huống về những lỗi sai trong việc sử dụng thức giả định của sinh viên. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Dương, Thị Nụ , supervisor; Nguyễn, Thị Hồng Vân
2010A Vietnamese - American cross-cultural study on disparaging = Nghiên cứu giao văn hóa Việt - Mỹ về cách thức chê bai. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15Phan, Thị Vân Quyên, supervisor; Nguyễn, Thị Hồng Vân
2015Cấu tạo và chức năng thông báo của đề trong câu đơn tiếng Việt: Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 02 40Hoàng, Văn Vân; Nguyễn, Thị Hồng Vân
2017Idioms referring to “Head” in English and Vietnamese: A contrastive analysis from cultural perspectives. = Phân tích đối chiếu các câu thành ngữ có chứa thành tố "head" trong tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ văn hóa. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202Nguyễn, Thị Hồng Vân
2009Khảo sát hành động ngôn từ đe dọa trong một số tác phẩm hiện thực phê phán giai đoạn 1930 - 1945 và một số tác phẩm của Nguyễn Huy ThiệpNguyễn, Thị Hồng Vân
2009Nghiên cứu đa hình gen mã hóa thụ thể hệ thần kinh trung ương điều hòa hoạt động của thuốc giảm đau và gây nghiện ở người Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.08.09Đinh, Đoàn Long; Hoàng, Thị Hòa; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Trần, Thị Thùy Anh; Trịnh, Đình Đạt; Đinh, Hồng Liên
2013Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.11.15Nguyễn, Thị Hồng Vân; Trần, Thị Thùy Anh; Lê, Văn Quảng; Hoàng, Hải Yến
2014Nỗi cô đơn của con người đương đại trong văn chương Phan Việt qua hai tác phẩm “Tiếng người” và “Một mình ở châu Âu”Nguyễn, Thị Hồng Vân
2011Quản lý hoạt động đào tạo ở Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01Nguyễn, Cúc , người hướng dẫn; Đặng, Quốc Bảo, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hồng Vân
2007Tác động của du lịch đến đời sống văn hóa - xã hội của người Thái ở Mai Châu - Hòa Bình và các giải pháp phát triển (nghiên cứu trường hợp 4 bản: Bản Lác, bản Pom Coọng, bản Văn, bản Nhót)Nguyễn, Thị Hồng Vân
2017Tách dòng, biểu hiện và tinh sạch nhân tố phiên mã NF-κB p50 của người trong tế bào vật chủ E. coliĐỗ, Thị Thanh Huyền; Trần, Thị Thùy Anh; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Văn Sáng
2016Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học 12 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Nguyễn, Thị Hồng Vân
2014Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực dựa trên năng lực cốt lõiNguyễn, Thị Hồng Vân
2014Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực dựa trên năng lực cốt lõi - Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần MISA : Luận văn ThS. Khoa học quản lýHoàng, Văn Luân, 1962- , người hướng dẫn; Tuyển dụng; Đào tạo; Nguyễn, Thị Hồng Vân
2014Đánh giá sự tích tụ kim loại nặng (Cd, Pb. Cu và Zn) của cá chép (Cyprinus carpio) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 20Lê, Thu Hà, Ngườì hướng dẫn; Ngô, Thị Thúy Hường, Ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hồng Vân