Browsing by Author Nguyễn, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • 00050007451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Quyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2016)

 • Tìm hiểu dữ liệu thông qua các báo cáo tài chính công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam. Tiếp cận các nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước về cơ cấu vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn doanh nghiệp. Tiếp cận các lý thuyết cơ bản về cơ cấu vốn.

 • 05050002936.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quan điểm dạy học chủ đề, nguyên tắc thiết kế các chủ đề dạy học, các phương pháp dạy học. Nghiên cứu các khái niệm về năng lực, các biểu hiện, tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ của học sinh trước và sau thực nghiệm. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình (CT), cấu trúc sách giáo khoa (SGK) các bộ môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí, Địa lí, Công nghệ 11 và Giáo dục công dân hiện hành để tìm các nội dung liên quan đến các vấn đề ancol. Tìm hiểu tình hình DH theo chủ đề ở cấp THPT tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thiết kế các chủ đề và dạy thực nghiệm chủ đề đó đối với học sinh lớp 11 học ban cơ bản tại một số trường THPT trê...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • - Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Tập hợp số liệu tình hình thực tế, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Những điểm mạnh yếu và nguyên nhân của những hạn chế được tập trung phân tích rõ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Sacombank có giá trị tham khảo cho ngân hàng

 • 01050001915.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các phép tính số học. Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các trung bình cơ bản của đối số. Bất đẳng thức trong lớp hàm lồi, lõm và tựa lồi, lõm

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Sinh Khang; Nguyễn, Thị Hiền; Trần, Huy Thái; Chu, Thị Thu Hà; Nguyễn, Phương Hạnh; Nguyễn, Đức Thịnh; Nguyễn, Quang Hiếu; Nguyễn, Trung Thành (2018)

 • Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.,) cây gỗ nhỏ, thường xanh, đơn tí nh khác gốc mọc tự nhiên trong rừng kín thường xanh cây lá rộng ở độ cao 1580 -1875 m so với mặt nước biển và có khả năng sống được trên môi trường đất nghèo dinh dưỡng ở xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Gang. Nghiên cứu này nhằm cung cấp một số thông tin về hình thái, vật hậu học, cấu trúc quần thể, tình hình tái sinh tự nhiên, phân bố của Thanh mai và đặc điểm khí hậu, tính chất lý, hóa của đất và cấu trúc thảm thực vật nơi Thanh mai mọc tại khu vực nghiên cứu

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • 00050007451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Quyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2016)

 • Tìm hiểu dữ liệu thông qua các báo cáo tài chính công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam. Tiếp cận các nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước về cơ cấu vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn doanh nghiệp. Tiếp cận các lý thuyết cơ bản về cơ cấu vốn.

 • 05050002936.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quan điểm dạy học chủ đề, nguyên tắc thiết kế các chủ đề dạy học, các phương pháp dạy học. Nghiên cứu các khái niệm về năng lực, các biểu hiện, tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ của học sinh trước và sau thực nghiệm. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình (CT), cấu trúc sách giáo khoa (SGK) các bộ môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí, Địa lí, Công nghệ 11 và Giáo dục công dân hiện hành để tìm các nội dung liên quan đến các vấn đề ancol. Tìm hiểu tình hình DH theo chủ đề ở cấp THPT tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thiết kế các chủ đề và dạy thực nghiệm chủ đề đó đối với học sinh lớp 11 học ban cơ bản tại một số trường THPT trê...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • - Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Tập hợp số liệu tình hình thực tế, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Những điểm mạnh yếu và nguyên nhân của những hạn chế được tập trung phân tích rõ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Sacombank có giá trị tham khảo cho ngân hàng

 • 01050001915.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các phép tính số học. Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các trung bình cơ bản của đối số. Bất đẳng thức trong lớp hàm lồi, lõm và tựa lồi, lõm

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Sinh Khang; Nguyễn, Thị Hiền; Trần, Huy Thái; Chu, Thị Thu Hà; Nguyễn, Phương Hạnh; Nguyễn, Đức Thịnh; Nguyễn, Quang Hiếu; Nguyễn, Trung Thành (2018)

 • Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.,) cây gỗ nhỏ, thường xanh, đơn tí nh khác gốc mọc tự nhiên trong rừng kín thường xanh cây lá rộng ở độ cao 1580 -1875 m so với mặt nước biển và có khả năng sống được trên môi trường đất nghèo dinh dưỡng ở xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Gang. Nghiên cứu này nhằm cung cấp một số thông tin về hình thái, vật hậu học, cấu trúc quần thể, tình hình tái sinh tự nhiên, phân bố của Thanh mai và đặc điểm khí hậu, tính chất lý, hóa của đất và cấu trúc thảm thực vật nơi Thanh mai mọc tại khu vực nghiên cứu