Browsing by Author Nguyễn, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • 00050007451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Quyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2016)

 • Tìm hiểu dữ liệu thông qua các báo cáo tài chính công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam. Tiếp cận các nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước về cơ cấu vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn doanh nghiệp. Tiếp cận các lý thuyết cơ bản về cơ cấu vốn.

 • 05050002936.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quan điểm dạy học chủ đề, nguyên tắc thiết kế các chủ đề dạy học, các phương pháp dạy học. Nghiên cứu các khái niệm về năng lực, các biểu hiện, tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ của học sinh trước và sau thực nghiệm. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình (CT), cấu trúc sách giáo khoa (SGK) các bộ môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí, Địa lí, Công nghệ 11 và Giáo dục công dân hiện hành để tìm các nội dung liên quan đến các vấn đề ancol. Tìm hiểu tình hình DH theo chủ đề ở cấp THPT tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thiết kế các chủ đề và dạy thực nghiệm chủ đề đó đối với học sinh lớp 11 học ban cơ bản tại một số trường THPT trê...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • - Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Tập hợp số liệu tình hình thực tế, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Những điểm mạnh yếu và nguyên nhân của những hạn chế được tập trung phân tích rõ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Sacombank có giá trị tham khảo cho ngân hàng

 • 01050001915.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các phép tính số học. Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các trung bình cơ bản của đối số. Bất đẳng thức trong lớp hàm lồi, lõm và tựa lồi, lõm

 • V_L2_01214_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Hoàng, Thị Ngọ (2008)

 • Tổng quan về tiểu sử, hành trạng và sự nghiệp sáng tác văn học của Bùi Huy Bích. Nghiên cứu các truyền bản của Hoàng Việt văn tuyển - là một trong những nguồn tư liệu quan trọng về hoạt động ngữ văn học cổ điển Việt Nam, bao gồm tập hợp các truyền bản, mô (...); Luận văn ThS Hán Nôm 60 22 40.Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • 00050007451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Quyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2016)

 • Tìm hiểu dữ liệu thông qua các báo cáo tài chính công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam. Tiếp cận các nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước về cơ cấu vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn doanh nghiệp. Tiếp cận các lý thuyết cơ bản về cơ cấu vốn.

 • 05050002936.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quan điểm dạy học chủ đề, nguyên tắc thiết kế các chủ đề dạy học, các phương pháp dạy học. Nghiên cứu các khái niệm về năng lực, các biểu hiện, tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ của học sinh trước và sau thực nghiệm. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình (CT), cấu trúc sách giáo khoa (SGK) các bộ môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí, Địa lí, Công nghệ 11 và Giáo dục công dân hiện hành để tìm các nội dung liên quan đến các vấn đề ancol. Tìm hiểu tình hình DH theo chủ đề ở cấp THPT tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thiết kế các chủ đề và dạy thực nghiệm chủ đề đó đối với học sinh lớp 11 học ban cơ bản tại một số trường THPT trê...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • - Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Tập hợp số liệu tình hình thực tế, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Những điểm mạnh yếu và nguyên nhân của những hạn chế được tập trung phân tích rõ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Sacombank có giá trị tham khảo cho ngân hàng

 • 01050001915.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các phép tính số học. Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các trung bình cơ bản của đối số. Bất đẳng thức trong lớp hàm lồi, lõm và tựa lồi, lõm

 • V_L2_01214_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Hoàng, Thị Ngọ (2008)

 • Tổng quan về tiểu sử, hành trạng và sự nghiệp sáng tác văn học của Bùi Huy Bích. Nghiên cứu các truyền bản của Hoàng Việt văn tuyển - là một trong những nguồn tư liệu quan trọng về hoạt động ngữ văn học cổ điển Việt Nam, bao gồm tập hợp các truyền bản, mô (...); Luận văn ThS Hán Nôm 60 22 40.Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources