Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • Ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài (2015)

 • Công trình nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy một vài khía cạnh tiền lương của tổ chức tác động tích cực đến việc tăng năng suất lao động của nhân viên. Điều này có ý nghĩa rằng, các nhân tố này mang tính dự đoán và có thể cải thiện được năng suất lao động. Trên cơ sở đó, gợi ý cho nhà quản trị trong việc xây dựng chính sách tiền lương sao cho thỏa mãn hành vi tích cực của nhân viên, nâng cao năng suất lao động, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần duy trì, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là những nhân viên giỏi và tài năng. Từ các kết quả đóng góp của nghiên cứu, một vài đề xuất choChi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên – Nhà In...

 • 16. Nguyen Thi Hoai.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Các số liệu, thông tin được thu thập từ các bệnh án thuộc đối tượng nghiên cứu, dựa theo mẫu Phiếu thu thập thông tin ở phụ lục 01 (Phiếu 1) và phụ lục 02 (phiếu 2). Nhập số lượng thuốc bệnh nhân được kê hàng ngày vào phiếu khảo sát. Tiến hành tra cứu tương tác trên 2 cơ sở dữ liệu là phần mềm Micromedex và sách “Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định” (gọi tắt là phần mềm và sách). Dựa trên 02 cơ sở dữ liệu này, chúng tôi khảo sát nguy cơ và mức độ TTT xảy ra (nếu có) trong tất cả các đối tượng bệnh án được lựa chọn đưa vào nghiên cứu, từ đó đưa ra được danh mục các TTT có ý nghĩa lâm sàng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Hà, Văn Đức, người hướng dẫn (2008)

 • 128 tr. + CD-ROM; Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời và những đặc trưng cơ bản của phóng sự và phóng sự Việt Nam 1930-1945. Nhận diện nội dung hiện thực chủ yếu được phản ánh trong phóng sự Việt Nam 1930-1945: về các vấn đề xã hội ở thành thị, cuộc sống ở thôn quê, chế độ hà khắc củ (...); Luận văn ThS Văn học Việt Nam 60 22 34 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 02050000764_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Dương, Văn Duyên (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc và những nội dung cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc. Khái quát kết quả việc thực hiện chính sách đoàn kế (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • Ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài (2015)

 • Công trình nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy một vài khía cạnh tiền lương của tổ chức tác động tích cực đến việc tăng năng suất lao động của nhân viên. Điều này có ý nghĩa rằng, các nhân tố này mang tính dự đoán và có thể cải thiện được năng suất lao động. Trên cơ sở đó, gợi ý cho nhà quản trị trong việc xây dựng chính sách tiền lương sao cho thỏa mãn hành vi tích cực của nhân viên, nâng cao năng suất lao động, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần duy trì, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là những nhân viên giỏi và tài năng. Từ các kết quả đóng góp của nghiên cứu, một vài đề xuất choChi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên – Nhà In...

 • 16. Nguyen Thi Hoai.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Các số liệu, thông tin được thu thập từ các bệnh án thuộc đối tượng nghiên cứu, dựa theo mẫu Phiếu thu thập thông tin ở phụ lục 01 (Phiếu 1) và phụ lục 02 (phiếu 2). Nhập số lượng thuốc bệnh nhân được kê hàng ngày vào phiếu khảo sát. Tiến hành tra cứu tương tác trên 2 cơ sở dữ liệu là phần mềm Micromedex và sách “Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định” (gọi tắt là phần mềm và sách). Dựa trên 02 cơ sở dữ liệu này, chúng tôi khảo sát nguy cơ và mức độ TTT xảy ra (nếu có) trong tất cả các đối tượng bệnh án được lựa chọn đưa vào nghiên cứu, từ đó đưa ra được danh mục các TTT có ý nghĩa lâm sàng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Hà, Văn Đức, người hướng dẫn (2008)

 • 128 tr. + CD-ROM; Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời và những đặc trưng cơ bản của phóng sự và phóng sự Việt Nam 1930-1945. Nhận diện nội dung hiện thực chủ yếu được phản ánh trong phóng sự Việt Nam 1930-1945: về các vấn đề xã hội ở thành thị, cuộc sống ở thôn quê, chế độ hà khắc củ (...); Luận văn ThS Văn học Việt Nam 60 22 34 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 02050000764_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Dương, Văn Duyên (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc và những nội dung cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc. Khái quát kết quả việc thực hiện chính sách đoàn kế (...); Electronic Resources