Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 04051001474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Thị Thanh Phúc (2017)

 • Nghiên cứu này góp phần vào sự hiểu biết về độ tiếp thu mệnh đề quan hệ của học sinh lớp 11 một trường cấp ba ở Việt Nam thông qua việc kiểm tra đánh giá trình độ học sinh khi làm các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ. Kết quả cho thấy không có giả thuyết về độ khó của mệnh đề quan hệ nào được đưa ra trước đó trùng với độ tiếp thu của những học sinh tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, học sinh mắc rất nhiều lỗi khi làm bài mệnh đề quan hệ như là việc sử dụng sai các đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ hay không biết cách làm và phân biệt các loại mệnh đề quan hệ xác định, không xác định. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy học sinh ở nhóm giỏi làm bài tốt hơn học sinh ...

 • 01050000544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Trình bày về toán tử tích phân kỳ dị, hàm dịch chuyển Carleman, công thức Sokhotski – Plemelij và một số vấn đề quan trọng của lý thuyết hàm biến thức. Nghiên cứu cách giải chính thống của bài toán biên Riemann trong miền đơn liên có chứa dịch chuyển cũng như không chứa dịch chuyển. Trình bày lý thuyết giải được của phương trình tích phân kỳ dị dạng tựa đặc trưng cho phép quay, phương trình tích phân kỳ dị với phạn xạ và lời giải của bài toán biên Riemann với dịch chuyển dạng Carleman. Đưa ra một số ví dụ minh họa, cụ thể các bài toán được nêu.

 • 01050001762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa (2014)

 • Việc nghiên cứu để chế tạo vật liệu có MCE lớn mà có nhiệt độ chuyển pha từ gần với vùng ứng dụng và sử dụng từ trường thấp, độ rộng của sự thay đổi entropy từ nhỏ (tính đơn pha cao) là vấn đề đang thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên thế giới. Công nghệ làm lạnh từ không sử dụng các loại hóa chất độc hại với môi trường. Một sự khác biệt then chốt giữa các thiết bị làm lạnh theo chu trình nén hơi và khí với thiết bị làm lạnh từ là ở lượng nhiệt hao phí có thể tránh được trong chu trình làm lạnh. Hiệu suất làm lạnh trong kỹ thuật làm lạnh từ đã cho thấy có thể đạt đến 60% của giới hạn lý thuyết trong khi đó thiết bị làm lạnh theo chu trình nén khí cũng chỉ đạt khoảng 40%.

 • 04051000194_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2010)

 • Part A, INTRODUCTION, presents such basic information as the rationales, the aims, the methods, the research questions, and the design of the study. Part B, DEVELOPMENT, provides the literature review, the methodology and the findings of the study in three corresponding chapters one, two, and three. In chapter one, literature review, theoretical background for evaluating a language test is described. This chapter also includes reasons for testing, criteria of a good language test, achievement tests and issues on test concurrent validity. In chapter two, methodology, the setting of the study and the methodology employed to carry out the research are fully portrayed. In chapter three, ...

 • V_L2_01511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2009)

 • Hệ thống hóa và phân tích các nội dung cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Hiệp định TRIPS/WTO. Phân tích, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của Hiệp định TRIPS để xác định, đánh giá mức độ tương thích về sở hữu trí tuệ. Tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO. Dựa trên sự kế thừa, tiếp thu các quy định của Hiệp định TRIPS/WTO, đặc biệt là phần thực thi của Hiệp định và các công ước, hiệp định quốc tế có liên quan về sở hữu trí tuệ, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi Hiệp định TRIPS/WTO tại Việt ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Đào, Thế Tuấn, người hướng dẫn (2009)

 • 121 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ khái niệm làng nghề và làng nghề truyền thống, những đặc trưng cũng như những xu hướng biến đổi của làng nghề truyền thống trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trình bày vị trí địa lý, lịch sử, dân số, cơ cấu kinh tế, gia đình-dòng họ, tín (...); Electronic Resources

 • 00050000733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa (2011)

 • Trình bày các vấn đề cơ bản của hình học tính toán, các đối tượng của hình học và một số kỹ thuật thuật toán giải quyết các bài toán như tìm cặp đoạn thẳng bất kỳ cắt nhau, tìm bao lồi, tìm cặp điểm gần nhất. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những cấu trúc dữ liệu để giải quyết các bài toán trong hình học tính toán. Tìm kiếm phạm vi trực giao với phạm vi truy vấn là hình chữ nhật song song với trục tọa độ sử dụng cấu trúc dữ liệu như Range trees và Kd-trees. Cấu trúc dữ liệu hình học như Interval trees, Segment trees và Priority search trees trong đó Interval trees, Segment trees dựa trên tiếp cận stabbing và Priority search trees giải quyết các truy vấn không bị giới hạn bên trái, nghĩa...

 • 00050000733_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Lê, Minh Hoàng (2011)

 • Trình bày các vấn đề cơ bản của hình học tính toán, các đối tượng của hình học và một số kỹ thuật thuật toán giải quyết các bài toán như tìm cặp đoạn thẳng bất kỳ cắt nhau, tìm bao lồi, tìm cặp điểm gần nhất. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những cấu trúc dữ (...)

 • 2060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xã hội hóa giáo dục (XHHGD) và quản lý XHHGD nói chung và XHHGD trung học cơ sở nói riêng. Với phạm vi các trường THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phân tích đánh giá thực trạng quản lý XHHGD THCS và các biện pháp quản lý sự nghiệp giáo dục THCS của quận trong giai đoạn hiện nay. Nêu rõ nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhân dân và cán bộ quản lý giáo dục đối với công tác này. Phân tích những chủ trương, chính sách của các cấp lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục đối với công tác xã hội hóa giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp cải tiển quản lý xã hội hóa giáo dục THCS: Tổ chức quán triệt chủ trương chính ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 04051001474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Thị Thanh Phúc (2017)

 • Nghiên cứu này góp phần vào sự hiểu biết về độ tiếp thu mệnh đề quan hệ của học sinh lớp 11 một trường cấp ba ở Việt Nam thông qua việc kiểm tra đánh giá trình độ học sinh khi làm các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ. Kết quả cho thấy không có giả thuyết về độ khó của mệnh đề quan hệ nào được đưa ra trước đó trùng với độ tiếp thu của những học sinh tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, học sinh mắc rất nhiều lỗi khi làm bài mệnh đề quan hệ như là việc sử dụng sai các đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ hay không biết cách làm và phân biệt các loại mệnh đề quan hệ xác định, không xác định. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy học sinh ở nhóm giỏi làm bài tốt hơn học sinh ...

 • 01050000544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Trình bày về toán tử tích phân kỳ dị, hàm dịch chuyển Carleman, công thức Sokhotski – Plemelij và một số vấn đề quan trọng của lý thuyết hàm biến thức. Nghiên cứu cách giải chính thống của bài toán biên Riemann trong miền đơn liên có chứa dịch chuyển cũng như không chứa dịch chuyển. Trình bày lý thuyết giải được của phương trình tích phân kỳ dị dạng tựa đặc trưng cho phép quay, phương trình tích phân kỳ dị với phạn xạ và lời giải của bài toán biên Riemann với dịch chuyển dạng Carleman. Đưa ra một số ví dụ minh họa, cụ thể các bài toán được nêu.

 • 01050001762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa (2014)

 • Việc nghiên cứu để chế tạo vật liệu có MCE lớn mà có nhiệt độ chuyển pha từ gần với vùng ứng dụng và sử dụng từ trường thấp, độ rộng của sự thay đổi entropy từ nhỏ (tính đơn pha cao) là vấn đề đang thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên thế giới. Công nghệ làm lạnh từ không sử dụng các loại hóa chất độc hại với môi trường. Một sự khác biệt then chốt giữa các thiết bị làm lạnh theo chu trình nén hơi và khí với thiết bị làm lạnh từ là ở lượng nhiệt hao phí có thể tránh được trong chu trình làm lạnh. Hiệu suất làm lạnh trong kỹ thuật làm lạnh từ đã cho thấy có thể đạt đến 60% của giới hạn lý thuyết trong khi đó thiết bị làm lạnh theo chu trình nén khí cũng chỉ đạt khoảng 40%.

 • 04051000194_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2010)

 • Part A, INTRODUCTION, presents such basic information as the rationales, the aims, the methods, the research questions, and the design of the study. Part B, DEVELOPMENT, provides the literature review, the methodology and the findings of the study in three corresponding chapters one, two, and three. In chapter one, literature review, theoretical background for evaluating a language test is described. This chapter also includes reasons for testing, criteria of a good language test, achievement tests and issues on test concurrent validity. In chapter two, methodology, the setting of the study and the methodology employed to carry out the research are fully portrayed. In chapter three, ...

 • V_L2_01511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2009)

 • Hệ thống hóa và phân tích các nội dung cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Hiệp định TRIPS/WTO. Phân tích, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của Hiệp định TRIPS để xác định, đánh giá mức độ tương thích về sở hữu trí tuệ. Tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO. Dựa trên sự kế thừa, tiếp thu các quy định của Hiệp định TRIPS/WTO, đặc biệt là phần thực thi của Hiệp định và các công ước, hiệp định quốc tế có liên quan về sở hữu trí tuệ, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi Hiệp định TRIPS/WTO tại Việt ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Đào, Thế Tuấn, người hướng dẫn (2009)

 • 121 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ khái niệm làng nghề và làng nghề truyền thống, những đặc trưng cũng như những xu hướng biến đổi của làng nghề truyền thống trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trình bày vị trí địa lý, lịch sử, dân số, cơ cấu kinh tế, gia đình-dòng họ, tín (...); Electronic Resources

 • 00050000733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa (2011)

 • Trình bày các vấn đề cơ bản của hình học tính toán, các đối tượng của hình học và một số kỹ thuật thuật toán giải quyết các bài toán như tìm cặp đoạn thẳng bất kỳ cắt nhau, tìm bao lồi, tìm cặp điểm gần nhất. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những cấu trúc dữ liệu để giải quyết các bài toán trong hình học tính toán. Tìm kiếm phạm vi trực giao với phạm vi truy vấn là hình chữ nhật song song với trục tọa độ sử dụng cấu trúc dữ liệu như Range trees và Kd-trees. Cấu trúc dữ liệu hình học như Interval trees, Segment trees và Priority search trees trong đó Interval trees, Segment trees dựa trên tiếp cận stabbing và Priority search trees giải quyết các truy vấn không bị giới hạn bên trái, nghĩa...

 • 00050000733_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Lê, Minh Hoàng (2011)

 • Trình bày các vấn đề cơ bản của hình học tính toán, các đối tượng của hình học và một số kỹ thuật thuật toán giải quyết các bài toán như tìm cặp đoạn thẳng bất kỳ cắt nhau, tìm bao lồi, tìm cặp điểm gần nhất. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những cấu trúc dữ (...)

 • 2060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xã hội hóa giáo dục (XHHGD) và quản lý XHHGD nói chung và XHHGD trung học cơ sở nói riêng. Với phạm vi các trường THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phân tích đánh giá thực trạng quản lý XHHGD THCS và các biện pháp quản lý sự nghiệp giáo dục THCS của quận trong giai đoạn hiện nay. Nêu rõ nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhân dân và cán bộ quản lý giáo dục đối với công tác này. Phân tích những chủ trương, chính sách của các cấp lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục đối với công tác xã hội hóa giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp cải tiển quản lý xã hội hóa giáo dục THCS: Tổ chức quán triệt chủ trương chính ...