Browsing by Author Nguyễn, Thị Khánh Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_00634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh, Người hướng dẫn (2005)

 • 76 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày các hệ thức tuyến tính hoá cơ bản của lý thuyết đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất. Nghiên cứu bài toán truyền sóng hai thành phần dọc lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn, mỗi chu kỳ gồm N lớp vật liệu khác nhau không nén được có (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • DT_00610.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Bùi, Thanh Tú; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2006)

 • Nghiên cứu sóng mặt Rayleigh trong môi trường đàn hồi thẳng hướng nén được, có biến dạng trước. Sử dụng phương pháp hàm biến phức, tìm ra công thức vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi đẳng hướng, nén được, có biến dạng. Giới thiệu phương pháp tìm các công thức xấp xỉ của sóng Rayleigh dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu. Sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên, biên phân chia có độ nhám cao, sử dụng phương pháp thuần nhất hóa, các hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH

Browsing by Author Nguyễn, Thị Khánh Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_00634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh, Người hướng dẫn (2005)

 • 76 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày các hệ thức tuyến tính hoá cơ bản của lý thuyết đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất. Nghiên cứu bài toán truyền sóng hai thành phần dọc lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn, mỗi chu kỳ gồm N lớp vật liệu khác nhau không nén được có (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • DT_00610.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Bùi, Thanh Tú; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2006)

 • Nghiên cứu sóng mặt Rayleigh trong môi trường đàn hồi thẳng hướng nén được, có biến dạng trước. Sử dụng phương pháp hàm biến phức, tìm ra công thức vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi đẳng hướng, nén được, có biến dạng. Giới thiệu phương pháp tìm các công thức xấp xỉ của sóng Rayleigh dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu. Sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên, biên phân chia có độ nhám cao, sử dụng phương pháp thuần nhất hóa, các hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH