Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Các giai đoạn phát triển đầu tư của ASEAN theo mô hình IDP và hàm ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Lê, Hồng Ngọc
2014Chiến lược phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế : 60 34 01Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Bảo Trung
2014Giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế Chính trị : 60 31 01Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Nghị
2012Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Minh Tiến : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hải Yến
2015Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn của Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Huy Thái
2015Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Hoàng, Thị Minh Tâm
2012Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Thành Long
2015Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Bùi, Thu Hòa
2014Quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Phạm, Tiến Quân
2015Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Trịnh, Thị Yến
2014Thu hút dự án theo cơ chế phát triển sạch ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Mỹ Hương, 1968-
2014Thu hút dự án theo cơ chế phát triển sạch ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Mỹ Hương, 1968-
2012Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - kinh nghiệm của một số nước ASEAN: bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Đoàn, Thị Thu Hương
2016Đầu tư theo hình thức công - tư để phát triển cơ sở hạ tầng: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phương Thanh
2016Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam vào một số nước ASEAN: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn; Vũ, Thị Lan, 1988