Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • V_L2_01773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2009)

 • Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và t...

 • 02050000738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Tìm hiểu vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và cuộc vân động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954. Đánh giá hiệu quả cuộc vân động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến năm 1954. Đưa ra phương hướng và biện pháp vận dộng nông dân trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • DT_00921.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Ngọc Ban; Nguyễn, Thị Kim Dung; Nguyễn, Văn Lâm (2009)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và sản xuất Carrageenan trong nước và trên thế giới. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu: xác định độ cứng của tinh bột làm bún và của giò lụa; Các chỉ tiêu vi sinh; Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định; Phương pháp xác định khối lượng phân tử polymer; Phương pháp phổ xác định cấu trúc của polymer; Phương pháp xử lý số liệu. Qua kết quả thực nghiệm và thảo luận về: nghiên cứu sử dụng Carrgeenan làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan và Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia, chế biến bảo qu...

 • 02050000807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Lưu (2011)

 • Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý thuyết cơ bản về bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty du lịch Newstar Tour, đánh giá những ưu nhược điểm và nguyên nhân của nó. Đề xuất giải pháp áp dụng bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực trong Công ty du lịch Newstar Tour. Đưa ra các bản đồ tư duy mẫu cho hoạt động quản trị nhân lực của Công ty.

 • OER-Book(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung; Bùi, Thanh Thuỷ (2016)

 • Có thể nói Học liệu mở là thuật ngữ vẫn còn khá mới mẻ với sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng. Mặc dù Chương trình Học liệu mở Việt Nam ra đời từ tháng 11/2005 nhưng kết quả khảo sát ở trên cho thấy sinh viên mới chỉ bước đầu tiếp cận thuật ngữ “học liệu mở” khi được chúng tôi đưa ra một số gợi ý trong Bảng hỏi. Hầu hết sinh viên mới hình dung học liệu mở có 3 đặc điểm: tồn tại trên Internet, miễn phí và được tự do chia sẻ. Rất ít sinh viên biết rằng học liệu mở cho phép người ta tự do sửa chữa nội dung nhưng vẫn phải trích dẫn nguồn của tác giả gốc. Phải chăng họ nghĩ rằng, nếu tự do sửa chữa nội dung sẽ liên...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • V_L2_01773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2009)

 • Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và t...

 • 02050000738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Tìm hiểu vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và cuộc vân động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954. Đánh giá hiệu quả cuộc vân động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến năm 1954. Đưa ra phương hướng và biện pháp vận dộng nông dân trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • DT_00921.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Ngọc Ban; Nguyễn, Thị Kim Dung; Nguyễn, Văn Lâm (2009)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và sản xuất Carrageenan trong nước và trên thế giới. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu: xác định độ cứng của tinh bột làm bún và của giò lụa; Các chỉ tiêu vi sinh; Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định; Phương pháp xác định khối lượng phân tử polymer; Phương pháp phổ xác định cấu trúc của polymer; Phương pháp xử lý số liệu. Qua kết quả thực nghiệm và thảo luận về: nghiên cứu sử dụng Carrgeenan làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan và Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia, chế biến bảo qu...

 • 02050000807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Lưu (2011)

 • Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý thuyết cơ bản về bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty du lịch Newstar Tour, đánh giá những ưu nhược điểm và nguyên nhân của nó. Đề xuất giải pháp áp dụng bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực trong Công ty du lịch Newstar Tour. Đưa ra các bản đồ tư duy mẫu cho hoạt động quản trị nhân lực của Công ty.

 • OER-Book(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung; Bùi, Thanh Thuỷ (2016)

 • Có thể nói Học liệu mở là thuật ngữ vẫn còn khá mới mẻ với sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng. Mặc dù Chương trình Học liệu mở Việt Nam ra đời từ tháng 11/2005 nhưng kết quả khảo sát ở trên cho thấy sinh viên mới chỉ bước đầu tiếp cận thuật ngữ “học liệu mở” khi được chúng tôi đưa ra một số gợi ý trong Bảng hỏi. Hầu hết sinh viên mới hình dung học liệu mở có 3 đặc điểm: tồn tại trên Internet, miễn phí và được tự do chia sẻ. Rất ít sinh viên biết rằng học liệu mở cho phép người ta tự do sửa chữa nội dung nhưng vẫn phải trích dẫn nguồn của tác giả gốc. Phải chăng họ nghĩ rằng, nếu tự do sửa chữa nội dung sẽ liên...