Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 02050001724_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoa, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2012)

 • Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến bạo lực giới trong gia đình. Phân tích các hình thức bạo lực giới trong gia đình. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến bạo lực giới trong gia đình. Tìm hiểu các những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng này tới việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đưa ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa bạo lực giới trong gia đình và những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hiện nay.

 • 00060000090.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Thị Tuyết Nga; Đặng, Thị Ánh Nguyệt; Phan, Hồng Giang; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Trịnh, Ngọc Hà; Nguyễn, Kim Nhung (2010)

 • Tìm hiểu vai trò của cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các yếu tố tác động đến việc thực hiện vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN. Phân tích các giải pháp hiện tại và các yếu tố tác động tới các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN hiện nay, từ đó có những khuyến nghị điều chỉnh phù hợp. Kết quả về khoa học công nghệ: Phân tích và cung cấp hiểu biết sâu về giới và giáo dục đại học ở ĐHQGHN. Vận dụng các lý thuyết xã hội học về giới và về giáo dục học đại học để phân tích vị thế va...

 • V_L2_01178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chất lượng dân số đô thị thành phố Hà Nội. Xây dựng bộ công cụ và tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng dân số đô thị tại thủ đô Hà Nội. Nghiên cứu 11 yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến chất lượng dân số đô thị ở Hà Nội: thu nhập và phân phối thu nhập; lao động và việc làm; giao thông liên lạc; sức khỏe; giáo dục; nhà ở; môi trường; cuộc sống và gia đình; sự tham gia công tác xã hội của phụ nữ; trật tự an toàn công cộng; văn hóa và giải trí… Đề xuất một số giải pháp cụ thể như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và sự hoạt động có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; t...

 • 02050004247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2016)

 • Việt Nam cũng là quốc gia đang có tốc độ già hóa một cách nhanh chóng, do tuổi thọ bình quân ngày càng tăng trong khi tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm. Khuynh hướng nhân khẩu học này là một trong những thành tựu to lớn đối với Việt Nam, liên quan tới những cải thiện đáng kể về y tế, dinh dưỡng và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, già hóa dân số một cách nhanh chóng cũng tạo ra những thách thức lớn đối với Việt Nam. Thời gian để Việt Nam chuyển đổi từ cơ cấu dân số“già hóa” sang cơ cấu dân số“già” sẽ ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có trình độ phát triển cao.

 • 02050005257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Tuyết Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận án đã bổ sung các tri thức khoa học Xã hội học về tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cho người cao tuổi Hà Nội. Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã nhận diện được những dịch vụ xã hội trợ giúp cho người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ hỗ trợ đời sống vật chất của người cao tuổi qua các yếu tố việc làm, thu nhập qua bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội, chế độ bảo hiểm y tế. Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế và dịch vụ chăm sóc s...

 • KY_00339.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Đặng, Thị Ánh Nguyệt (2005)

 • Xác định nghiên cứu khoa học (NCKH) và giảng dạy là hai nhiệm vụ chính của các trường Đại học, công tác NCKH trong các trường đại học nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng (ĐHQGHN), đã được đầu tư, khai thác để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng giảng dạy...

 • 10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2010)

 • Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, cùng với sự đóng góp của các ngành khoa học và công nghệ nói chung, ngành khoa học Xã hội học và công tác xã hội có vai trò ngày càng quan tọng. Tuy ra đời muộn so với các ngành khoa học khác ở Việt Nam, nhưng Xã hội học và công tác xã hội lại phát triển đặc biệt nhanh chóng trong những năm qua và đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Con đường nghề nghiệp của một nhà xã hội học -như lời dạy của nhiều bậc thầy -là phải trải qua ba giai đoạn: hiểu xã hội học (giai đoạn ởtrường đại học hoặc tựhọc), làm xã hội học (sau khi đã hiểu) và là nhà xã hội học. Giai đoạn thứ ba này khó nhất: có khi làm suốt đời mà không là n...

 • 02050005287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: Đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Thu thập thông tin về địa bàn nghiên cứu, các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, các yếu tố khác tác động đến hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật. Phân tích tài liệu và phỏng vấn sâu, kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm tập trung nhằm tìm hiểu về nhu cầu của thanh niên khuyết tật cũng như thực trạng các hoạt động trợ giúp để từ đó có đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh H...

 • DT_00414.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Tuấn Anh; Nguyễn, Đình Hoè; Đặng, Thị Ánh Nguyệt (2004)

 • Tìm hiểu khái niệm, các chỉ số đã được xây dựng liên quan đến chất lượng dân số : PQI, TFR, TNBQ. Xây dựng một hệ thống chỉ số gọn, chính xác và hợp lý để đánh giá nhanh chất lượng dân số nông thôn Việt Nam hiện nay. Góp phần bổ sung mảng kiến thức quan trọng cho môn Xã hội học Dân số, Dân số và phát triển. Giúp cho cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở có được những bài học kinh nghiệm tốt, đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số

 • 02050005301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ứng, Nhật Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: - Đề tài đã làm sáng tỏ được thực trạng hoạt động, mục tiêu, và mục đích của mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa dựa trên tám mảng hoạt động chính của câu lạc bộ như mảng hoạt động chăm sóc sức khỏe, mảng hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà, mảng hoạt động sinh kế tăng thu nhập, mảng hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, mảng hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, mảng hoạt động về quyền và lợi ích, mảng hoạt động xây dựng nguồn lực cho câu lạc bộ và mảng hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức cho mọi mặt của thành viên câu lạc bộ. - Trên cơ sở phân tích thực trạng câu lạc...

 • V_L2_01393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2009)

 • Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu thực trạng nhận thức về Luật hôn nhân và gia đình của thanh niên nam nữ chưa kết hôn ở phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy và xã Vĩnh Ngọc - Đông Anh, làm rõ mức độ hiểu biết về Luật hôn nhân và gia đình của thanh niên nam nữ trước khi kết hôn, đồng thời lý giải những nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết của họ. Nghiên cứu xu hướng biến đổi quan điểm về hôn nhân và gia đình trong thanh niên hiện nay như cách giải quyết những vấn đề trong gia đình, quan hệ tình dục trước hôn nhân, sống thử, ly hôn... Đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật hôn nhân và gia đình của thanh niên: Đẩy mạnh công tác truyền t...

 • V_L2_01891_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lee, Kye Sun;  Advisor: Lê, Thị Quý; Nguyễn, Thị Kim Hoa (2010)

 • Luận văn TS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày cơ sở lý luận về lao động nữ và giáo dục mầm non trong biến đổi kinh tế - xã hội. Tìm hiểu các hình thức chăm sóc và giáo dục (CS-GD) trẻ em lứa tuổi mầm non (LTMN) là con cái người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội và Seoul. So sánh để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của các hình thức CS-GD trẻ em LTMN là con cái người lao động ở mỗi thành phố. Xây dựng các giải pháp chính sách cho việc CS- GD trẻ em LTMN trong các doanh nghiệp ở Seoul và Hà Nội để các doanh nghiệp có thể vừa phát triển được sản xuất bền vững, bảo đảm được chế độ với người lao động và vừa có thể đóng g...

 • 02050004767(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phượng;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2016)

 • Đề tài nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhận thức, thái độ của người chuyển giới về quyền chuyển giới tại Việt Nam, từ đó đề xuất những khuyến nghị, những kênh thông tin hiệu quả nhằm tuyên truyền Luật về quyền chuyển giới tại Việt Nam cho đối tượng người chuyển giới nói riêng và cộng đồng nói chung.

 • 02050005530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thùy Lương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2018)

 • Học viên đã thu thập thông tin tài liệu, các nghiên cứu, báo cáo, dữ liệu thống kê, khảo sát, nhằm thu thập dữ liệu cần thiết cho Luận văn. Tiến hành nghiên cứu, lọc dữ liệu, phỏng vấn sâu và lấy dữ liệu định tính từ các ý kiến của các bên liên quan với vấn đề nghiên cứu. Từ đó làm rõ và phân tích thực tế đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ sau ly hôn ( Nghiên cứu tại Quận thanh Xuân thuộc thành phố Hà Nội), từ đó có những đánh giá, so sánh và nhận định về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của phụ nữ sau ly hôn tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội. Trên cơ sở những thực trạng thu được từ quá trình nghiên cứu, luận văn cũng đã bước đầu đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp ...

 • 26.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Lương, Bích Thủy (2011)

 • Bài viết này trình bày về một số vấn đề: Sự thay đổi thái độ của chức sắc phật giáo đối với hoạt động tuyên truyền, thuyết giảng về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; Sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền của các chức sắc; Trong quá trình tham gia hoạt động tuyên truyền, các chức sắc cũng gặp phải những khó khăn và thuận lợi nhất định; Kết quả đạt được từ hoạt động tuyên truyền, thuyết giảng của các chức sắc tham gia mô hình

 • 02050003896.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2015)

 • Đắk Lắk là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, có chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, và quốc phòng –an ninh. Đây là một tỉnh có tiềm năng lớn về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng, phong phú, đặc biệt có diện tích đất và rừng khá lớn, có lợi thế trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục của tỉnh khá phát triển. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có bước phát triển, các ngành dịch vụ có những chuyển biến tích cực, góp pần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xã hội. Kết cấu hạ tầng phát triển khá nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các vấn đề xã hội, y tế, giáo...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 02050001724_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoa, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2012)

 • Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến bạo lực giới trong gia đình. Phân tích các hình thức bạo lực giới trong gia đình. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến bạo lực giới trong gia đình. Tìm hiểu các những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng này tới việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đưa ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa bạo lực giới trong gia đình và những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hiện nay.

 • 00060000090.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Thị Tuyết Nga; Đặng, Thị Ánh Nguyệt; Phan, Hồng Giang; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Trịnh, Ngọc Hà; Nguyễn, Kim Nhung (2010)

 • Tìm hiểu vai trò của cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các yếu tố tác động đến việc thực hiện vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN. Phân tích các giải pháp hiện tại và các yếu tố tác động tới các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN hiện nay, từ đó có những khuyến nghị điều chỉnh phù hợp. Kết quả về khoa học công nghệ: Phân tích và cung cấp hiểu biết sâu về giới và giáo dục đại học ở ĐHQGHN. Vận dụng các lý thuyết xã hội học về giới và về giáo dục học đại học để phân tích vị thế va...

 • V_L2_01178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chất lượng dân số đô thị thành phố Hà Nội. Xây dựng bộ công cụ và tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng dân số đô thị tại thủ đô Hà Nội. Nghiên cứu 11 yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến chất lượng dân số đô thị ở Hà Nội: thu nhập và phân phối thu nhập; lao động và việc làm; giao thông liên lạc; sức khỏe; giáo dục; nhà ở; môi trường; cuộc sống và gia đình; sự tham gia công tác xã hội của phụ nữ; trật tự an toàn công cộng; văn hóa và giải trí… Đề xuất một số giải pháp cụ thể như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và sự hoạt động có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; t...

 • 02050004247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2016)

 • Việt Nam cũng là quốc gia đang có tốc độ già hóa một cách nhanh chóng, do tuổi thọ bình quân ngày càng tăng trong khi tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm. Khuynh hướng nhân khẩu học này là một trong những thành tựu to lớn đối với Việt Nam, liên quan tới những cải thiện đáng kể về y tế, dinh dưỡng và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, già hóa dân số một cách nhanh chóng cũng tạo ra những thách thức lớn đối với Việt Nam. Thời gian để Việt Nam chuyển đổi từ cơ cấu dân số“già hóa” sang cơ cấu dân số“già” sẽ ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có trình độ phát triển cao.

 • 02050005257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Tuyết Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận án đã bổ sung các tri thức khoa học Xã hội học về tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cho người cao tuổi Hà Nội. Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã nhận diện được những dịch vụ xã hội trợ giúp cho người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ hỗ trợ đời sống vật chất của người cao tuổi qua các yếu tố việc làm, thu nhập qua bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội, chế độ bảo hiểm y tế. Luận án đã tìm hiểu thực trạng sử dụng, sự hài lòng của người cao tuổi đang thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế và dịch vụ chăm sóc s...

 • KY_00339.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Đặng, Thị Ánh Nguyệt (2005)

 • Xác định nghiên cứu khoa học (NCKH) và giảng dạy là hai nhiệm vụ chính của các trường Đại học, công tác NCKH trong các trường đại học nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng (ĐHQGHN), đã được đầu tư, khai thác để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng giảng dạy...

 • 10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2010)

 • Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, cùng với sự đóng góp của các ngành khoa học và công nghệ nói chung, ngành khoa học Xã hội học và công tác xã hội có vai trò ngày càng quan tọng. Tuy ra đời muộn so với các ngành khoa học khác ở Việt Nam, nhưng Xã hội học và công tác xã hội lại phát triển đặc biệt nhanh chóng trong những năm qua và đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Con đường nghề nghiệp của một nhà xã hội học -như lời dạy của nhiều bậc thầy -là phải trải qua ba giai đoạn: hiểu xã hội học (giai đoạn ởtrường đại học hoặc tựhọc), làm xã hội học (sau khi đã hiểu) và là nhà xã hội học. Giai đoạn thứ ba này khó nhất: có khi làm suốt đời mà không là n...

 • 02050005287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: Đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Thu thập thông tin về địa bàn nghiên cứu, các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, các yếu tố khác tác động đến hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật. Phân tích tài liệu và phỏng vấn sâu, kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm tập trung nhằm tìm hiểu về nhu cầu của thanh niên khuyết tật cũng như thực trạng các hoạt động trợ giúp để từ đó có đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh H...

 • DT_00414.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Tuấn Anh; Nguyễn, Đình Hoè; Đặng, Thị Ánh Nguyệt (2004)

 • Tìm hiểu khái niệm, các chỉ số đã được xây dựng liên quan đến chất lượng dân số : PQI, TFR, TNBQ. Xây dựng một hệ thống chỉ số gọn, chính xác và hợp lý để đánh giá nhanh chất lượng dân số nông thôn Việt Nam hiện nay. Góp phần bổ sung mảng kiến thức quan trọng cho môn Xã hội học Dân số, Dân số và phát triển. Giúp cho cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở có được những bài học kinh nghiệm tốt, đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số

 • 02050005301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ứng, Nhật Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: - Đề tài đã làm sáng tỏ được thực trạng hoạt động, mục tiêu, và mục đích của mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa dựa trên tám mảng hoạt động chính của câu lạc bộ như mảng hoạt động chăm sóc sức khỏe, mảng hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà, mảng hoạt động sinh kế tăng thu nhập, mảng hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, mảng hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, mảng hoạt động về quyền và lợi ích, mảng hoạt động xây dựng nguồn lực cho câu lạc bộ và mảng hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức cho mọi mặt của thành viên câu lạc bộ. - Trên cơ sở phân tích thực trạng câu lạc...

 • V_L2_01393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2009)

 • Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu thực trạng nhận thức về Luật hôn nhân và gia đình của thanh niên nam nữ chưa kết hôn ở phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy và xã Vĩnh Ngọc - Đông Anh, làm rõ mức độ hiểu biết về Luật hôn nhân và gia đình của thanh niên nam nữ trước khi kết hôn, đồng thời lý giải những nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết của họ. Nghiên cứu xu hướng biến đổi quan điểm về hôn nhân và gia đình trong thanh niên hiện nay như cách giải quyết những vấn đề trong gia đình, quan hệ tình dục trước hôn nhân, sống thử, ly hôn... Đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật hôn nhân và gia đình của thanh niên: Đẩy mạnh công tác truyền t...

 • V_L2_01891_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lee, Kye Sun;  Advisor: Lê, Thị Quý; Nguyễn, Thị Kim Hoa (2010)

 • Luận văn TS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày cơ sở lý luận về lao động nữ và giáo dục mầm non trong biến đổi kinh tế - xã hội. Tìm hiểu các hình thức chăm sóc và giáo dục (CS-GD) trẻ em lứa tuổi mầm non (LTMN) là con cái người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội và Seoul. So sánh để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của các hình thức CS-GD trẻ em LTMN là con cái người lao động ở mỗi thành phố. Xây dựng các giải pháp chính sách cho việc CS- GD trẻ em LTMN trong các doanh nghiệp ở Seoul và Hà Nội để các doanh nghiệp có thể vừa phát triển được sản xuất bền vững, bảo đảm được chế độ với người lao động và vừa có thể đóng g...

 • 02050004767(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phượng;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2016)

 • Đề tài nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhận thức, thái độ của người chuyển giới về quyền chuyển giới tại Việt Nam, từ đó đề xuất những khuyến nghị, những kênh thông tin hiệu quả nhằm tuyên truyền Luật về quyền chuyển giới tại Việt Nam cho đối tượng người chuyển giới nói riêng và cộng đồng nói chung.

 • 02050005530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thùy Lương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2018)

 • Học viên đã thu thập thông tin tài liệu, các nghiên cứu, báo cáo, dữ liệu thống kê, khảo sát, nhằm thu thập dữ liệu cần thiết cho Luận văn. Tiến hành nghiên cứu, lọc dữ liệu, phỏng vấn sâu và lấy dữ liệu định tính từ các ý kiến của các bên liên quan với vấn đề nghiên cứu. Từ đó làm rõ và phân tích thực tế đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ sau ly hôn ( Nghiên cứu tại Quận thanh Xuân thuộc thành phố Hà Nội), từ đó có những đánh giá, so sánh và nhận định về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của phụ nữ sau ly hôn tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội. Trên cơ sở những thực trạng thu được từ quá trình nghiên cứu, luận văn cũng đã bước đầu đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp ...

 • 26.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Lương, Bích Thủy (2011)

 • Bài viết này trình bày về một số vấn đề: Sự thay đổi thái độ của chức sắc phật giáo đối với hoạt động tuyên truyền, thuyết giảng về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; Sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền của các chức sắc; Trong quá trình tham gia hoạt động tuyên truyền, các chức sắc cũng gặp phải những khó khăn và thuận lợi nhất định; Kết quả đạt được từ hoạt động tuyên truyền, thuyết giảng của các chức sắc tham gia mô hình

 • 02050003896.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2015)

 • Đắk Lắk là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, có chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, và quốc phòng –an ninh. Đây là một tỉnh có tiềm năng lớn về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng, phong phú, đặc biệt có diện tích đất và rừng khá lớn, có lợi thế trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục của tỉnh khá phát triển. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có bước phát triển, các ngành dịch vụ có những chuyển biến tích cực, góp pần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xã hội. Kết cấu hạ tầng phát triển khá nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các vấn đề xã hội, y tế, giáo...