Browsing by Author Nguyễn, Thị Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • V_L2_01262.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đỗ, Thu Hà, người hướng dẫn (2008)

 • 108 tr. + CD-ROM; Khái quát mối tương giao giữa Ấn Độ và Đông Nam Á hải đảo trong lịch sử cũng như ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á hải đảo về các lĩnh vực tư tưởng, văn học, tôn giáo ... Nghiên cứu cụ thể một số biểu tượng văn hóa gốc tại Ấn Độ như: biểu (...); Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_02154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên: một số khái niệm công cụ, các quan điểm lý luận và nội dung công tác xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trong trường học. Khái quát về Hội Nông dân Việt Nam và quá trình xây dựng trưởng thành của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, đưa ra đánh giá chung về thực trạng đó. Trên cơ sở các yêu cầu có tính nguyên tắc, đưa ra những biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Tổ chức thực hiện và kiểm chứng tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp trên, đưa ra một số khuyến nghị ...

 • 00050001889_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Võ, Đình Hiếu (2012)

 • Trình bày những khái niệm về tính toán đám mây cũng như các tính chất của tính toán đám mây; tìm hiểu các mô hình dịch vụ chính trong tính toán đám mây và các mô hình triển khai các dịch vụ tính toán đám mây; những ưu và nhược điểm của tính toán đám mây trong doanh nghiệp. Trình bày một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ (schema mapping techniques) trong cơ sở dữ liệu quan hệ đang được sử dụng như XML, bảng trục (pivot tables), bảng đoạn (chunk tables), bảng riêng (private tables), bảng phổ quát (universal tables), và đưa ra những yếu điểm và ưu điểm của từng phương pháp. So sánh một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu qua việc việc đánh giá hiệu suất của những thủ tục INSERT, UPDATE...

 • 01050000749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân (2012)

 • Giới thiệu về siêu mạng hợp phần và bài toán về hệ số hấp thụ sóng điện từ trong bán dẫn khối. Nghiên cứu phương trình động lượng tử và biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện mạnh biến điệu theo từ bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (trường hợp tán xạ phonon – âm): Hamiltonian tương tác của điện tử - phonon trong siêu mạng hợp phần; phương trình động lượng tử cho điện tử trong siêu mạng hợp phần; tính hệ số hgấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần. Tính toán số và vẽ đồ thị cho siêu mạng hợp phần GaAs - Al0.3Ga0.7As .

 • 00050001357.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan; Đặng, Văn Hưng (2012)

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết của kiểm duyệt mô hình (Model checking): khái niệm và ý nghĩa của kiểm duyệt mô hình, quy trình hoạt động của kiểm duyệt mô hình, đặc trưng của kiểm duyệt mô hình, điểm mạnh và điểm yếu của kiểm duyệt dựa trên mô hình sử dụng logic thời gian (Temporal Logic) mô tả các thuộc tính cần kiểm chứng. Nghiên cứu về công cụ Spin, giao diện Xspin, và ngôn ngữ mô hình hóa Promela, máy trạng thái hữu hạn. Tiến hành xây dựng tiến trình đồng hồ, mô hình hóa hệ thống báo động, báo cháy, kết hợp tiến trình đồng hồ với kỹ thuật kiểm duyệt mô hình để kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thống đó.

 • 00050008380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Loan (2017)

 • Về lý thuyết, luận văn tìm hiểu về các thành phần cơ bản của một hệ thống tìm kiếm thông tin bao gồm: Thành phần Thu thập dữ liệu: thực hiện thu thập toàn bộ dữ liệu sẽ tìm kiếm đưa về một nguồn tập trung để phục vụ quá trình phân tích và đánh chỉ mục dữ liệu. Thành phần Đánh chỉ mục dữ liệu: thực hiện phân tích, tiền xử lý nội dung dữ liệu, sau đó tiến hành đánh chỉ mục dữ liệu theo cách thức, cơ chế và yêu cầu của từng máy tìm kiếm cụ thể. Thành phần Tìm kiếm dữ liệu: thực hiện phân tích câu truy vấn và tìm kiếm tài liệu trên các file index, sau đó kết hợp với thông tin xếp hạng để trả lại kết quả tìm kiếm cho người dùng. Luận văn cũng tìm hiểu một cách hệ thống các tính năng và ho...

 • 01050002479.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Thị Loan (2015)

 • Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Du lịch sinh thái bền vững; Phát triển du lịch sinh thái trên thế giới và Việt Nam; Tổng quan về khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Chương 2. Nêu đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Thực trạng hoạt động du lịch của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá, phân tích tính bền vững của hoạt động du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Từ đó phân tích điểm mạnh-điểm yếu- cơ hội – thách thức của du lịch sinh thái khu Bảo tồn Thiên nhiên ...

 • KY_00771.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan (2004)

 • Phương pháp xử lý nước thải bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo là phương pháp đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới cách đây khoảng vài chục năm. Tuy nhiên, cho tới nay ở Việt Nam hầu như chưa áp dụng phương pháp này vào việc xử lý nước thải. Báo cao khoa học này nhằm mục đích giới thiệu và bước đầu nghiên cứu về hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải. các vấn đề chính trong báo cáo này là: các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong đất ngập nước; các loại đất ngập nước; các loại vai trò của thực vật (các loại bèo: bèo tây, bèo tấm; các loại thực vật thủy sinh bậc cao: cây sậy; cây cói đồng,v.v.) trong hệ thống đất ngập nước. Các vai trò này được khai thác dựa trên các đ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • V_L2_01262.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đỗ, Thu Hà, người hướng dẫn (2008)

 • 108 tr. + CD-ROM; Khái quát mối tương giao giữa Ấn Độ và Đông Nam Á hải đảo trong lịch sử cũng như ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á hải đảo về các lĩnh vực tư tưởng, văn học, tôn giáo ... Nghiên cứu cụ thể một số biểu tượng văn hóa gốc tại Ấn Độ như: biểu (...); Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_02154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên: một số khái niệm công cụ, các quan điểm lý luận và nội dung công tác xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trong trường học. Khái quát về Hội Nông dân Việt Nam và quá trình xây dựng trưởng thành của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, đưa ra đánh giá chung về thực trạng đó. Trên cơ sở các yêu cầu có tính nguyên tắc, đưa ra những biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Tổ chức thực hiện và kiểm chứng tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp trên, đưa ra một số khuyến nghị ...

 • 00050001889_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Võ, Đình Hiếu (2012)

 • Trình bày những khái niệm về tính toán đám mây cũng như các tính chất của tính toán đám mây; tìm hiểu các mô hình dịch vụ chính trong tính toán đám mây và các mô hình triển khai các dịch vụ tính toán đám mây; những ưu và nhược điểm của tính toán đám mây trong doanh nghiệp. Trình bày một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ (schema mapping techniques) trong cơ sở dữ liệu quan hệ đang được sử dụng như XML, bảng trục (pivot tables), bảng đoạn (chunk tables), bảng riêng (private tables), bảng phổ quát (universal tables), và đưa ra những yếu điểm và ưu điểm của từng phương pháp. So sánh một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu qua việc việc đánh giá hiệu suất của những thủ tục INSERT, UPDATE...

 • 01050000749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân (2012)

 • Giới thiệu về siêu mạng hợp phần và bài toán về hệ số hấp thụ sóng điện từ trong bán dẫn khối. Nghiên cứu phương trình động lượng tử và biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện mạnh biến điệu theo từ bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (trường hợp tán xạ phonon – âm): Hamiltonian tương tác của điện tử - phonon trong siêu mạng hợp phần; phương trình động lượng tử cho điện tử trong siêu mạng hợp phần; tính hệ số hgấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần. Tính toán số và vẽ đồ thị cho siêu mạng hợp phần GaAs - Al0.3Ga0.7As .

 • 00050001357.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan; Đặng, Văn Hưng (2012)

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết của kiểm duyệt mô hình (Model checking): khái niệm và ý nghĩa của kiểm duyệt mô hình, quy trình hoạt động của kiểm duyệt mô hình, đặc trưng của kiểm duyệt mô hình, điểm mạnh và điểm yếu của kiểm duyệt dựa trên mô hình sử dụng logic thời gian (Temporal Logic) mô tả các thuộc tính cần kiểm chứng. Nghiên cứu về công cụ Spin, giao diện Xspin, và ngôn ngữ mô hình hóa Promela, máy trạng thái hữu hạn. Tiến hành xây dựng tiến trình đồng hồ, mô hình hóa hệ thống báo động, báo cháy, kết hợp tiến trình đồng hồ với kỹ thuật kiểm duyệt mô hình để kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thống đó.

 • 00050008380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Loan (2017)

 • Về lý thuyết, luận văn tìm hiểu về các thành phần cơ bản của một hệ thống tìm kiếm thông tin bao gồm: Thành phần Thu thập dữ liệu: thực hiện thu thập toàn bộ dữ liệu sẽ tìm kiếm đưa về một nguồn tập trung để phục vụ quá trình phân tích và đánh chỉ mục dữ liệu. Thành phần Đánh chỉ mục dữ liệu: thực hiện phân tích, tiền xử lý nội dung dữ liệu, sau đó tiến hành đánh chỉ mục dữ liệu theo cách thức, cơ chế và yêu cầu của từng máy tìm kiếm cụ thể. Thành phần Tìm kiếm dữ liệu: thực hiện phân tích câu truy vấn và tìm kiếm tài liệu trên các file index, sau đó kết hợp với thông tin xếp hạng để trả lại kết quả tìm kiếm cho người dùng. Luận văn cũng tìm hiểu một cách hệ thống các tính năng và ho...

 • 01050002479.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Thị Loan (2015)

 • Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Du lịch sinh thái bền vững; Phát triển du lịch sinh thái trên thế giới và Việt Nam; Tổng quan về khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Chương 2. Nêu đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Thực trạng hoạt động du lịch của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá, phân tích tính bền vững của hoạt động du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Từ đó phân tích điểm mạnh-điểm yếu- cơ hội – thách thức của du lịch sinh thái khu Bảo tồn Thiên nhiên ...

 • KY_00771.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan (2004)

 • Phương pháp xử lý nước thải bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo là phương pháp đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới cách đây khoảng vài chục năm. Tuy nhiên, cho tới nay ở Việt Nam hầu như chưa áp dụng phương pháp này vào việc xử lý nước thải. Báo cao khoa học này nhằm mục đích giới thiệu và bước đầu nghiên cứu về hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải. các vấn đề chính trong báo cáo này là: các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong đất ngập nước; các loại đất ngập nước; các loại vai trò của thực vật (các loại bèo: bèo tây, bèo tấm; các loại thực vật thủy sinh bậc cao: cây sậy; cây cói đồng,v.v.) trong hệ thống đất ngập nước. Các vai trò này được khai thác dựa trên các đ...