Browsing by Author Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Nguyễn, Tiến Dũng
2006Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Viện đại học mở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS Giáo dục học: 60.14.05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Quỳnh Lan
2007Các biện pháp quản lý công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Nguyễn, Kiều Oanh
2006Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo của trường Trung học Nông Lâm nghiệp Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực nông - lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60.14.05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Ngô, Thị Lụa
2006Các biện pháp quản lý nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Ngô, Văn Bình
2006Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60.14.05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Bùi, Thị Diệu Huyền
2007Cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp tăng cường vai trò đội ngũ cán bộ nữ trong hoạt động quản lý nhà trường đại học : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01Mạc, Văn Trang, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Trần, Thị Bạch Mai
2006Giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60.14.05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Nguyễn, Hạnh Vân
2008Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Tôn, Tích Ái, Người hướng dẫn; Trần, Thị Nhàn
2007Hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giảng viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Đặng, Thị Thoa
2006Những biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60.14.05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thảo
2005Những biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh bậc trung học cơ sở theo hướng chuẩn hóa : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Hồ, Thị Kim Ái
2008Những biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn tiếng Anh tại trường Đại học Điện Lực : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Trần, Thị Bích Hải
2016Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Phan, Minh Tiến, người hướng dẫn; Phạm, Thế Kiên
2004Xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nayNguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn; Đào, Thị Hồng Thuỷ