Browsing by Author Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sinh viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Lương, Tuấn Long
2010Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thanh Thủy
2008Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Hải
2008Biện pháp quản lý chất lượng Trường Mầm Non A theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bích Liên
2006Biện pháp quản lý của Phòng Giáo dục trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phổ thông huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thêm
2008Biện pháp quản lý dạy học tiếng Anh tại các trường THPT huyện Thủy Nguyên Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Trần, Thị Lan Hương
2009Biện pháp quản lý hoạt động thực tập của học sinh trường Trung cấp Y tế Nam Định trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Vũ, Thị Bích Thơm
2009Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động cấp Khoa ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Mai, Hồng Quảng
2010Biện pháp quản lý sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp sau tốt nghiệp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Phan, Thị Minh Chung
2009Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thế Lâm
2008Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh của khoa Tại chức - Đại học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Thân, Thị Hoa Chi
2010Các biện pháp quản lý mạng lưới cựu học viên (Alumni) tại khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm phát triển thương hiệu nhà trường : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Phạm, Thị Quý
2010Các biện pháp quản lý Trung tâm Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Từ Liêm Hà Nội đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Chính Hữu
2006Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Sơn
2008Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01Trần, Văn Tùng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Trịnh, Ngọc Thạch
2009Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện : Luận án TS. Giáo dục học: 60 14 05 01Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Lê, người hướng dẫn; Nguyễn, Bác Dụng
2006Những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở ở các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01Đặng, Quốc Bảo, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Sỹ Thư
2005Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ trong các trường mầm non ngoài công lập thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thúy Hiền
2006Những giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu trường Đại học Dân lập Hải Phòng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Hồ, Thị Hoài Nam
2008Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường Trung học cơ sở của huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phương Lan