Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050007081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Khắc Tân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huệ (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ xấu trong Ngân hàng Thương mại. Đo lượng nợ xấu và chỉ tiêu đánh giá kết quả quản lý nợ xấu. Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội. Đề xuất giải pháp tăng cường công tácquản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội.

 • Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động thông qua cơ chế đòn bẩy tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ; Đặng, Tùng Lâm (2017)

 • Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố gồm cấu trúc sởhữu, đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động với bộ dữ liệu toàn bộ các công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm từ các mô hình định lượng cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết, và mối quan hệ thuận chiều giữa sở hữu nước ngoài và hiệu quả hoạt động của cáccông ty niêm yết. Thêm vào đó, nghiên cứu mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cho thấy hàm ý về nhân tố trung gian giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động, khi đòn bẩy tài chính được xem là một công cụ trong quản trị tài chính của công ty. Theo đó,...

 • KY_00813.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vi, Thị Mai Lan; Trần, Thị Hảo; Phạm, Thị Dậu; Phạm, Thị Kim Trang; Nguyễn, Thị Minh Huệ (2004)

 • Khảo sát và tối ưu các điều kiện vô cơ hóa mẫu tóc bằng kỹ thuật lò vi sóng và kỹ thuật bình Kendal với các hỗ hợp oxi hóa là các axinh HCl, HNO3, H2SO4 và Hydropeoxit để xác định hàm lượng asen.

 • Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ (2012)

 • Sự lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng đang là vấn đềquan tâm của nhiều quốc gia. Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (Financial Sector Assessment Program) của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế được xây dựng nhằm hỗ trợ tất cả các quốc gia trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Theo đó, các chỉ số lành mạnh tài chính (Financial Soundness Indicators - FSIs) đối với khu vực ngân hàng là một trong những nội dung được xây dựng làm căn cứ đánh giá sựlành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Dựa trên kết quả tính toán một số chỉ số lành mạnh tài chính của 34 trong số 42 ngân hàng thương mại Việt Nam, nhóm tác giả bước đầu nêu ra một sốgợ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050007081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Khắc Tân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huệ (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ xấu trong Ngân hàng Thương mại. Đo lượng nợ xấu và chỉ tiêu đánh giá kết quả quản lý nợ xấu. Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội. Đề xuất giải pháp tăng cường công tácquản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội.

 • Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động thông qua cơ chế đòn bẩy tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ; Đặng, Tùng Lâm (2017)

 • Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố gồm cấu trúc sởhữu, đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động với bộ dữ liệu toàn bộ các công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm từ các mô hình định lượng cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết, và mối quan hệ thuận chiều giữa sở hữu nước ngoài và hiệu quả hoạt động của cáccông ty niêm yết. Thêm vào đó, nghiên cứu mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cho thấy hàm ý về nhân tố trung gian giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động, khi đòn bẩy tài chính được xem là một công cụ trong quản trị tài chính của công ty. Theo đó,...

 • KY_00813.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vi, Thị Mai Lan; Trần, Thị Hảo; Phạm, Thị Dậu; Phạm, Thị Kim Trang; Nguyễn, Thị Minh Huệ (2004)

 • Khảo sát và tối ưu các điều kiện vô cơ hóa mẫu tóc bằng kỹ thuật lò vi sóng và kỹ thuật bình Kendal với các hỗ hợp oxi hóa là các axinh HCl, HNO3, H2SO4 và Hydropeoxit để xác định hàm lượng asen.

 • Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ (2012)

 • Sự lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng đang là vấn đềquan tâm của nhiều quốc gia. Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (Financial Sector Assessment Program) của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế được xây dựng nhằm hỗ trợ tất cả các quốc gia trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Theo đó, các chỉ số lành mạnh tài chính (Financial Soundness Indicators - FSIs) đối với khu vực ngân hàng là một trong những nội dung được xây dựng làm căn cứ đánh giá sựlành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Dựa trên kết quả tính toán một số chỉ số lành mạnh tài chính của 34 trong số 42 ngân hàng thương mại Việt Nam, nhóm tác giả bước đầu nêu ra một sốgợ...