Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 04051001058_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2014; Tue Dec 9 10:49:08 2014)

 • This study aims at evaluating on the effectiveness of listening comprehension tasks in the textbook English 10 to improve students’ listening comprehension. The subjects involved in the study are students and three teachers at Quang Xuong I High School, Thanh Hoa. The thesis primarily aims at the emphasis of this research work is largely practical in the light of theoretical aspects through literature review, results of task evaluation, interview and some suggested activities to improve students’ listening skill. M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014

 • 04051001055_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2014; Tue Dec 9 10:46:58 2014)

 • During the seven-year teaching period at Sam Son Ethnic Pre-university School (S2EPS), the researcher has realized that the students at S2EPS lack adequate English speaking skill to further their study at university and their future job as well. It is also realized that motivation is one of the major factors affecting the success or failure of students in learning a second/foreign language (L2) in general, and particularly learning the speaking skill. Therefore, with the desire to help these students, the study is carried out in the context of S2EPS in order to explore ethnic minority students’ motivation in learning English speaking skills. M.A Thesis English Teaching Methodology --...

 • 04051001145_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Toán;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2014)

 • This study investigates the support of teacher instructions in academic reading lessons in two first-year classes at Department I, FELTE, ULIS, VNU. A multiple case study design and the qualitative approach were applied to take an in-depth investigation into the problem. Five observations with a recorder and two observation schemes, one of which based on the theory by Fairclough and the other is based on the theory of effective instructions, were conducted in each class to discover the way the teachers guided the students with the reading exercises. Moreover, the teachers’ and students’ perceptions of the effectiveness of the instruction giving were measured by their ...

 • V_G0_26416.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2003)

 • Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính; có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Chức năng chủ yếu của kế toán là tổ chức hệ thông thông tin hữu ích, phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh. Vì vậy, kế toán không chỉ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính của Nhà nước, mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 • V_L0_02592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2010)

 • Khái quát một số cơ sở lý luận về thuế và công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

 • 33.2.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm; Nguyễn, Diệu Hồng; Trần, Thị Long (2017)

 • Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát việc sử dụng tiếng Anh trong thể loại ngôn bản đặc biệt: biển hướng dẫn du lịch. Dữ liệu cho nghiên cứu là 203 biển hướng dẫn được thu thập từ 8 điểm du lịch tại miền Bắc Việt Nam. Các biển này được khảo sát về chất lượng nói chung (về khả năng nhận diện, mức độ thân thiện với người dùng về ngôn ngữ, thiết kế, minh họa), các biển đa ngữ được khảo sát cụ thể về chất lượng nội dung tiếng Anh. Kết quả phân tích cho thấy phần sử dụng Anh trong biển hướng dẫn tại các khu du lịch Việt Nam còn gặp phải một số vấn đề về chính tả, ngữ pháp, các vấn đề về lựa chọn từ vựng, các vấn đề về mức độ đầy đủ nội dung của bản dịch, và vấn đề về ngữ dụng và phong...

 • 32.3.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm; Nguyễn, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Diệu Hồng; Đoàn, Thị Nương (2016)

 • Các nghiên cứu cho thấy các bài kiểm tra đánh giá (KTĐG) luôn có tác dụng định hướng trở lại (washback effect) với quá trình dạy và học nên để việc dạy và học có chất lượng, cần thiết phải xây dựng công cụ KTĐG chất lượng. Dựa trên nền tảng lý thuyết về mô hình tư duy mới của Marzano, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá lại mức độ yêu cầu và khuyến khích SV sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao các hình thức KTĐG các môn Ngôn ngữ học Anh tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN, từ đó đưa ra đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy học dựa trên việc gắn trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp với phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao cho SV. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu bao gồm phân tích ...

 • 29.4.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2013)

 • In this paper, an attempt is made to explore the notion of clause complex in systemic functional linguistics. Conducted in the light of Systemic Functional Linguistics (SFL), the exploration is aimed at three dimensions: the composition of a clause complex, the location of the clause complex in the overall linguistic system, and the functional organization of the clause complex.

 • V_L0_02297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Sơn;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2009)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp (TCDN) và phân tích TCDN. Giới thiệu những nội dung cơ bản về phân tích thực trạng TCDN và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khái quát chung về Công ty 789/BQP: quá trình hình thành và phát triển; đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; cơ cấu tổ chức...Phân tích, đánh giá tình hình tài chính cũng như kết quả đạt được và tồn tại của hoạt động tài chính Công ty 789/BQP trong ba năm 2006, 2007, 2008, chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời và các rủi ro để phục vụ cho tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu tài chính của Công ty 789/BQP đến năm 2010. Đề xuất m...

 • 00050002151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2012)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm Nhân thọ và quản trị rủi ro trong Bảo hiểm Nhân thọ. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Bảo Việt Nhân Thọ trong những năm qua để tìm ra những vấn đề còn tồn tại (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 04051001058_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2014; Tue Dec 9 10:49:08 2014)

 • This study aims at evaluating on the effectiveness of listening comprehension tasks in the textbook English 10 to improve students’ listening comprehension. The subjects involved in the study are students and three teachers at Quang Xuong I High School, Thanh Hoa. The thesis primarily aims at the emphasis of this research work is largely practical in the light of theoretical aspects through literature review, results of task evaluation, interview and some suggested activities to improve students’ listening skill. M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014

 • 04051001055_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2014; Tue Dec 9 10:46:58 2014)

 • During the seven-year teaching period at Sam Son Ethnic Pre-university School (S2EPS), the researcher has realized that the students at S2EPS lack adequate English speaking skill to further their study at university and their future job as well. It is also realized that motivation is one of the major factors affecting the success or failure of students in learning a second/foreign language (L2) in general, and particularly learning the speaking skill. Therefore, with the desire to help these students, the study is carried out in the context of S2EPS in order to explore ethnic minority students’ motivation in learning English speaking skills. M.A Thesis English Teaching Methodology --...

 • 04051001145_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Toán;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2014)

 • This study investigates the support of teacher instructions in academic reading lessons in two first-year classes at Department I, FELTE, ULIS, VNU. A multiple case study design and the qualitative approach were applied to take an in-depth investigation into the problem. Five observations with a recorder and two observation schemes, one of which based on the theory by Fairclough and the other is based on the theory of effective instructions, were conducted in each class to discover the way the teachers guided the students with the reading exercises. Moreover, the teachers’ and students’ perceptions of the effectiveness of the instruction giving were measured by their ...

 • V_G0_26416.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2003)

 • Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính; có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Chức năng chủ yếu của kế toán là tổ chức hệ thông thông tin hữu ích, phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh. Vì vậy, kế toán không chỉ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính của Nhà nước, mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 • V_L0_02592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2010)

 • Khái quát một số cơ sở lý luận về thuế và công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

 • 33.2.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm; Nguyễn, Diệu Hồng; Trần, Thị Long (2017)

 • Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát việc sử dụng tiếng Anh trong thể loại ngôn bản đặc biệt: biển hướng dẫn du lịch. Dữ liệu cho nghiên cứu là 203 biển hướng dẫn được thu thập từ 8 điểm du lịch tại miền Bắc Việt Nam. Các biển này được khảo sát về chất lượng nói chung (về khả năng nhận diện, mức độ thân thiện với người dùng về ngôn ngữ, thiết kế, minh họa), các biển đa ngữ được khảo sát cụ thể về chất lượng nội dung tiếng Anh. Kết quả phân tích cho thấy phần sử dụng Anh trong biển hướng dẫn tại các khu du lịch Việt Nam còn gặp phải một số vấn đề về chính tả, ngữ pháp, các vấn đề về lựa chọn từ vựng, các vấn đề về mức độ đầy đủ nội dung của bản dịch, và vấn đề về ngữ dụng và phong...

 • 32.3.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm; Nguyễn, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Diệu Hồng; Đoàn, Thị Nương (2016)

 • Các nghiên cứu cho thấy các bài kiểm tra đánh giá (KTĐG) luôn có tác dụng định hướng trở lại (washback effect) với quá trình dạy và học nên để việc dạy và học có chất lượng, cần thiết phải xây dựng công cụ KTĐG chất lượng. Dựa trên nền tảng lý thuyết về mô hình tư duy mới của Marzano, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá lại mức độ yêu cầu và khuyến khích SV sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao các hình thức KTĐG các môn Ngôn ngữ học Anh tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN, từ đó đưa ra đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy học dựa trên việc gắn trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp với phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao cho SV. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu bao gồm phân tích ...

 • 29.4.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2013)

 • In this paper, an attempt is made to explore the notion of clause complex in systemic functional linguistics. Conducted in the light of Systemic Functional Linguistics (SFL), the exploration is aimed at three dimensions: the composition of a clause complex, the location of the clause complex in the overall linguistic system, and the functional organization of the clause complex.

 • V_L0_02297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Sơn;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2009)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp (TCDN) và phân tích TCDN. Giới thiệu những nội dung cơ bản về phân tích thực trạng TCDN và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khái quát chung về Công ty 789/BQP: quá trình hình thành và phát triển; đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; cơ cấu tổ chức...Phân tích, đánh giá tình hình tài chính cũng như kết quả đạt được và tồn tại của hoạt động tài chính Công ty 789/BQP trong ba năm 2006, 2007, 2008, chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời và các rủi ro để phục vụ cho tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu tài chính của Công ty 789/BQP đến năm 2010. Đề xuất m...

 • 00050002151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm (2012)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm Nhân thọ và quản trị rủi ro trong Bảo hiểm Nhân thọ. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Bảo Việt Nhân Thọ trong những năm qua để tìm ra những vấn đề còn tồn tại (...)