Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050000689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Đỗ, Nam Thắng (2012)

 • Tổng hợp, phân tích các phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế và tổng quan một số kết quả lượng hóa trên thế giới và tại Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của Vườn quốc gia Cúc Phương. Nhận diện các giá trị kinh tế của Vườn quốc gia Cúc Phương. Lượng hóa một số giá trị kinh tế của Vườn quốc gia Cúc Phương. Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

 • SV.12.08_VN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Ngọc Ánh (2012)

 • Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng, từ đó phát triển mô hình lý thuyết và kiểm định mô hình đó. Trên cơ sở mô hình đề nghị, một cuộc khảo sát được thực hiện với người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội để kiểm định tính đúng đắn của mô hình và chỉ ra mức độ và chiều hướng tương quan giữa các biến số. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

 • 02050003557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh (2014)

 • Lịch sử đã chứng minh, từ khi thực dân Pháp xâm lược và thống trị, quan hệ Việt Nam. Lào trở nên mật thiết hơn. Mối quan hệ này đã được khẳngđịnh trong lịch sử, in đậm những mốc son sáng chói về tình nghĩa ruột thịt, thủy chung trong sáng, nương tựa lẫn nhau, sống chết có nhau. Trong khi giai cấp phong kiến đầu hàng, nhân dân hai nước đã kiên quyết đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Xu hướng liên kết đấu tranh giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050000689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Đỗ, Nam Thắng (2012)

 • Tổng hợp, phân tích các phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế và tổng quan một số kết quả lượng hóa trên thế giới và tại Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của Vườn quốc gia Cúc Phương. Nhận diện các giá trị kinh tế của Vườn quốc gia Cúc Phương. Lượng hóa một số giá trị kinh tế của Vườn quốc gia Cúc Phương. Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

 • SV.12.08_VN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Ngọc Ánh (2012)

 • Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng, từ đó phát triển mô hình lý thuyết và kiểm định mô hình đó. Trên cơ sở mô hình đề nghị, một cuộc khảo sát được thực hiện với người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội để kiểm định tính đúng đắn của mô hình và chỉ ra mức độ và chiều hướng tương quan giữa các biến số. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

 • 02050003557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh (2014)

 • Lịch sử đã chứng minh, từ khi thực dân Pháp xâm lược và thống trị, quan hệ Việt Nam. Lào trở nên mật thiết hơn. Mối quan hệ này đã được khẳngđịnh trong lịch sử, in đậm những mốc son sáng chói về tình nghĩa ruột thịt, thủy chung trong sáng, nương tựa lẫn nhau, sống chết có nhau. Trong khi giai cấp phong kiến đầu hàng, nhân dân hai nước đã kiên quyết đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Xu hướng liên kết đấu tranh giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường.