Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • Assessing Customer Satisfaction and Service Quality A Vietnamese Context.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin &; Taylor, 1992 to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization's service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components – TA-EM - tangible-empathy factor, RESPONSIVENESS - the willingness or readiness of employees to help customers and provide services, RELIABILITY, ASSURANCE and IMAGE – which explain customer perception of service quality…; Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nat...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nature of the relationship between these two constructs is not well-explained in the literature. This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin & Taylor (1992) to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization’s service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components - TA-EM (tangible-empathy factor), RESPONSIVENESS (the willingness or readiness of employees to help customers and provide service...

 • Building a Survey Tool to Assess Consumers Perception and Behavior Towards Green Consumption.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzens Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02753.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments

 • TC_02748.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • 2. Nguyen Van Khanh 19-31.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Khánh; Đào, Thanh Trường; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2017)

 • Chính sách phát triển vùng hiện đang là một chủ đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, thời sự và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Những vấn đề đặt ra hiện nay nhưu sự chênh lệch lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các vùng miền trong cùng một quốc gia đã đặt ra thách thức lớn đối với chính phủ của một số quốc gia. Việt Nam cũng như Trung Quốc không nằm ngoài những vấn đề đó. Thực tiễn này đòi hỏi chính sách vùng cần được hoạch định để tạo nên sự phát triển đồng đều, phát huy được tiềm năng và đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững các vùng khác nhau trên phạm vi quốc gia. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, dân số đông cùng với các ...

 • 4173-133-8131-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Trang (2019)

 • Hiện nay, khi mà các quốc gia trên thế giới đều đang hướng đến một nền kinh tế năng động và phát triển thì không thể không nói đến yếu tố “nguồn lao động”. Rõ ràng, đây là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn vì khi nguồn lao động có chất lượng cao thì quá trình phát triển kinh tế sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn và ngược lại. Tuy nhiên, một thực tế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó chính là quá trình di động xã hội của các nguồn lao động, trong đó có nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Hiện tượng này trong các tổ chức, các quốc gia ngày càng diễn ra phổ biến và phức tạp hơn. Có nhiều biểu hiện của hiện tượng di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao nhưng trong bài vi...

 • 00050009709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Đào, Thị Hằng (2018)

 • Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức hòa giải và trọng tài. Trên cơ sở quy định của các nước và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO, luận văn đã khái quát thành nội dung của pháp luật giải quyết TCLĐ bằng phương thức hòa giải và trọng tài nhằm tạo cơ sở pháp lý đánh giá thực trạng pháp luật giải quyết TCLĐ bằng hòa giải và trọng tài tại Việt Nam và đưa ra được kiến nghị về vấn đề này Hai là, phân tích và đánh giá đầy đủ và tương đối toàn diện về thực trạng pháp luật giải quyết giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức hòa giải và trọng tài ở Việt Nam và việc áp dụng các quy định này trên thực tế ra sao? Ba là, ...

 • 00050002622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2013)

 • Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chủ yếu là đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ ra và phân tích một số những vấn đề cơ bản, góp phần phát hiện những yếu tố, điều kiện tác động, chi phối thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số quan điểm cơ bản và luận chứng một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050002622_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2013)

 • Đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng phân lớp cho thuật toán Tri-Train. - Xây dựng các đặc trưng có chất lượng phân lớp cao. - Tiến hành và phân tích kết quả nhiều thử nghiệm minh họa cho giải pháp đưa ra. - Kết quả chung: + Nâng chất lượng phân lớp thô: từ 86% lên 90% (tăng 4%). + Nâng chất lượng phân lớp tinh: từ 77.4% lên 80.2% (tăng 2.8%).

 • 00050002363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- (2013)

 • Tổng quan nghiên cứu vấn đề nhận thức, trẻ tự kỷ và công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ một số khái niệm: Khái niệm nhận thức; Khái niệm trẻ tự kỷ; Khái niệm giáo dục, giáo dục tại gia đình; Khái niệm nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ các mặt biểu hiện nhận thức của cha mẹ về việc dạy/can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình. Khảo sát thực trạng nhận thức của cha mẹ có con tự kỷ ở thành phố Hà Nội về công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Rút ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cha mẹ có con tự kỷ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • Assessing Customer Satisfaction and Service Quality A Vietnamese Context.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin &; Taylor, 1992 to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization's service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components – TA-EM - tangible-empathy factor, RESPONSIVENESS - the willingness or readiness of employees to help customers and provide services, RELIABILITY, ASSURANCE and IMAGE – which explain customer perception of service quality…; Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nat...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nature of the relationship between these two constructs is not well-explained in the literature. This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin & Taylor (1992) to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization’s service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components - TA-EM (tangible-empathy factor), RESPONSIVENESS (the willingness or readiness of employees to help customers and provide service...

 • Building a Survey Tool to Assess Consumers Perception and Behavior Towards Green Consumption.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzens Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02753.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments

 • TC_02748.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • 2. Nguyen Van Khanh 19-31.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Khánh; Đào, Thanh Trường; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2017)

 • Chính sách phát triển vùng hiện đang là một chủ đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, thời sự và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Những vấn đề đặt ra hiện nay nhưu sự chênh lệch lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các vùng miền trong cùng một quốc gia đã đặt ra thách thức lớn đối với chính phủ của một số quốc gia. Việt Nam cũng như Trung Quốc không nằm ngoài những vấn đề đó. Thực tiễn này đòi hỏi chính sách vùng cần được hoạch định để tạo nên sự phát triển đồng đều, phát huy được tiềm năng và đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững các vùng khác nhau trên phạm vi quốc gia. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, dân số đông cùng với các ...

 • 4173-133-8131-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Trang (2019)

 • Hiện nay, khi mà các quốc gia trên thế giới đều đang hướng đến một nền kinh tế năng động và phát triển thì không thể không nói đến yếu tố “nguồn lao động”. Rõ ràng, đây là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn vì khi nguồn lao động có chất lượng cao thì quá trình phát triển kinh tế sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn và ngược lại. Tuy nhiên, một thực tế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó chính là quá trình di động xã hội của các nguồn lao động, trong đó có nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Hiện tượng này trong các tổ chức, các quốc gia ngày càng diễn ra phổ biến và phức tạp hơn. Có nhiều biểu hiện của hiện tượng di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao nhưng trong bài vi...

 • 00050009709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Đào, Thị Hằng (2018)

 • Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức hòa giải và trọng tài. Trên cơ sở quy định của các nước và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO, luận văn đã khái quát thành nội dung của pháp luật giải quyết TCLĐ bằng phương thức hòa giải và trọng tài nhằm tạo cơ sở pháp lý đánh giá thực trạng pháp luật giải quyết TCLĐ bằng hòa giải và trọng tài tại Việt Nam và đưa ra được kiến nghị về vấn đề này Hai là, phân tích và đánh giá đầy đủ và tương đối toàn diện về thực trạng pháp luật giải quyết giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức hòa giải và trọng tài ở Việt Nam và việc áp dụng các quy định này trên thực tế ra sao? Ba là, ...

 • 00050002622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2013)

 • Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chủ yếu là đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ ra và phân tích một số những vấn đề cơ bản, góp phần phát hiện những yếu tố, điều kiện tác động, chi phối thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số quan điểm cơ bản và luận chứng một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050002622_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2013)

 • Đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng phân lớp cho thuật toán Tri-Train. - Xây dựng các đặc trưng có chất lượng phân lớp cao. - Tiến hành và phân tích kết quả nhiều thử nghiệm minh họa cho giải pháp đưa ra. - Kết quả chung: + Nâng chất lượng phân lớp thô: từ 86% lên 90% (tăng 4%). + Nâng chất lượng phân lớp tinh: từ 77.4% lên 80.2% (tăng 2.8%).

 • 00050002363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- (2013)

 • Tổng quan nghiên cứu vấn đề nhận thức, trẻ tự kỷ và công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ một số khái niệm: Khái niệm nhận thức; Khái niệm trẻ tự kỷ; Khái niệm giáo dục, giáo dục tại gia đình; Khái niệm nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ các mặt biểu hiện nhận thức của cha mẹ về việc dạy/can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình. Khảo sát thực trạng nhận thức của cha mẹ có con tự kỷ ở thành phố Hà Nội về công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Rút ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cha mẹ có con tự kỷ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình.