Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • Assessing Customer Satisfaction and Service Quality A Vietnamese Context.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin &; Taylor, 1992 to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization's service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components – TA-EM - tangible-empathy factor, RESPONSIVENESS - the willingness or readiness of employees to help customers and provide services, RELIABILITY, ASSURANCE and IMAGE – which explain customer perception of service quality…; Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nat...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nature of the relationship between these two constructs is not well-explained in the literature. This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin & Taylor (1992) to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization’s service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components - TA-EM (tangible-empathy factor), RESPONSIVENESS (the willingness or readiness of employees to help customers and provide service...

 • Building a Survey Tool to Assess Consumers Perception and Behavior Towards Green Consumption.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzens Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02748.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02753.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments

 • 00050002622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2013)

 • Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chủ yếu là đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ ra và phân tích một số những vấn đề cơ bản, góp phần phát hiện những yếu tố, điều kiện tác động, chi phối thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số quan điểm cơ bản và luận chứng một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050002622_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2013)

 • Đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng phân lớp cho thuật toán Tri-Train. - Xây dựng các đặc trưng có chất lượng phân lớp cao. - Tiến hành và phân tích kết quả nhiều thử nghiệm minh họa cho giải pháp đưa ra. - Kết quả chung: + Nâng chất lượng phân lớp thô: từ 86% lên 90% (tăng 4%). + Nâng chất lượng phân lớp tinh: từ 77.4% lên 80.2% (tăng 2.8%).

 • 00050002363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- (2013)

 • Tổng quan nghiên cứu vấn đề nhận thức, trẻ tự kỷ và công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ một số khái niệm: Khái niệm nhận thức; Khái niệm trẻ tự kỷ; Khái niệm giáo dục, giáo dục tại gia đình; Khái niệm nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ các mặt biểu hiện nhận thức của cha mẹ về việc dạy/can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình. Khảo sát thực trạng nhận thức của cha mẹ có con tự kỷ ở thành phố Hà Nội về công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Rút ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cha mẹ có con tự kỷ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình.

 • 00050000812_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)

 • 00050000812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư”, phân số liên tục,...; các định lý: định lý Fermat, định lý Euler, định lý số dư Trung Hoa và một số thuật toán. Phân tích tổng quan RSA và một số các biến thể của RSA như: CRT-RSA, Multi-Prime RSA, Multi-Power RSA về các mặt như: đặc điểm, sơ đồ, an toàn. Trình bày một số cuộc tấn công có tính chất toán học, khai thác cấu trúc của RSA và các biến thể của nó. Đưa ra đánh giá và so sánh về tốc độ, không gian nhờ sử dụng trong các thu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2017)

 • - Luận văn đã chỉ ra được những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của công tác quản lý chi NSNN tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2016. - Từ đó rút ra được một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • Assessing Customer Satisfaction and Service Quality A Vietnamese Context.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin &; Taylor, 1992 to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization's service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components – TA-EM - tangible-empathy factor, RESPONSIVENESS - the willingness or readiness of employees to help customers and provide services, RELIABILITY, ASSURANCE and IMAGE – which explain customer perception of service quality…; Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nat...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2014)

 • Service quality and its relationship with customer satisfaction has received considerable academic and business attention in recent years. But the nature of the relationship between these two constructs is not well-explained in the literature. This study used the SERVPERF model as proposed by Cronin & Taylor (1992) to assess perceived service quality in a Vietnamese organization, and then studied the relationship between organization’s service quality and customer satisfaction. Based on the results of a customer survey, the study identified five components - TA-EM (tangible-empathy factor), RESPONSIVENESS (the willingness or readiness of employees to help customers and provide service...

 • Building a Survey Tool to Assess Consumers Perception and Behavior Towards Green Consumption.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzens Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02748.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02753.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments

 • 00050002622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2013)

 • Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chủ yếu là đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ ra và phân tích một số những vấn đề cơ bản, góp phần phát hiện những yếu tố, điều kiện tác động, chi phối thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số quan điểm cơ bản và luận chứng một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050002622_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2013)

 • Đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng phân lớp cho thuật toán Tri-Train. - Xây dựng các đặc trưng có chất lượng phân lớp cao. - Tiến hành và phân tích kết quả nhiều thử nghiệm minh họa cho giải pháp đưa ra. - Kết quả chung: + Nâng chất lượng phân lớp thô: từ 86% lên 90% (tăng 4%). + Nâng chất lượng phân lớp tinh: từ 77.4% lên 80.2% (tăng 2.8%).

 • 00050002363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- (2013)

 • Tổng quan nghiên cứu vấn đề nhận thức, trẻ tự kỷ và công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ một số khái niệm: Khái niệm nhận thức; Khái niệm trẻ tự kỷ; Khái niệm giáo dục, giáo dục tại gia đình; Khái niệm nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ các mặt biểu hiện nhận thức của cha mẹ về việc dạy/can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình. Khảo sát thực trạng nhận thức của cha mẹ có con tự kỷ ở thành phố Hà Nội về công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Rút ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cha mẹ có con tự kỷ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình.

 • 00050000812_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)

 • 00050000812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư”, phân số liên tục,...; các định lý: định lý Fermat, định lý Euler, định lý số dư Trung Hoa và một số thuật toán. Phân tích tổng quan RSA và một số các biến thể của RSA như: CRT-RSA, Multi-Prime RSA, Multi-Power RSA về các mặt như: đặc điểm, sơ đồ, an toàn. Trình bày một số cuộc tấn công có tính chất toán học, khai thác cấu trúc của RSA và các biến thể của nó. Đưa ra đánh giá và so sánh về tốc độ, không gian nhờ sử dụng trong các thu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2017)

 • - Luận văn đã chỉ ra được những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của công tác quản lý chi NSNN tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2016. - Từ đó rút ra được một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020.