Browsing by Author Nguyễn, Thị Nguyệt Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • V_L0_02100_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Anh;  Advisor: Lê, Đình Trung, người hướng dẫn (2008)

  • 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Điều tra thực trạng về cấu trúc chương trình và về nhận thức tính hệ thống trong dạy sinh học của giáo viên, vận dụng quan điểm cấu trúc hệ thống của giáo viên vào dạy học. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hệ thống, quan điểm hệ thống, phân tích tính hệ thống (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Nguyệt Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • V_L0_02100_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Anh;  Advisor: Lê, Đình Trung, người hướng dẫn (2008)

  • 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Điều tra thực trạng về cấu trúc chương trình và về nhận thức tính hệ thống trong dạy sinh học của giáo viên, vận dụng quan điểm cấu trúc hệ thống của giáo viên vào dạy học. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hệ thống, quan điểm hệ thống, phân tích tính hệ thống (...); Electronic Resources