Browsing by Author Nguyễn, Thị Như Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nam;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: - Đề tài đã làm sáng tỏ được thực trạng Bạo lưc gia đình tại địa bàn nghiên cứu, bên cạnh những nguyên nhân truyền thống còn có sự tác động không nhỏ của cộng đồng trong tiểu mô hình văn hóa khối, phường. - Trên cơ sở phân tích thực trạng của những sự can thiệp từ phía cộng đồng, cả can thiệp chính thức và phi chính thức đề tài đã nêu bật lên được những chiều cạnh về sự tác động không nhỏ của các can thiệp này lên nhận thức cũng như hành vi của những người trong cuộc. - Cuối cùng, dựa trên thực trạng và phân tích các yếu tố tác động đến vấn đề BLGD, đề tài mang đến cho người đọc những giải pháp thiết thực, cần thiết để cải thiện tình trạng...

 • 02050004782(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Huy;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • Luận giải và phân tích những khía cạnh ảnh hưởng của Nho giáo đối với điện ảnh Hàn Quốc đương đại qua nghiên cứu trường hợp. Chỉ ra dấu ấn của kĩ thuật điện ảnh Hollywood trong điện ảnh Hàn Quốc thông qua nghiên cứu trường hợp Mother và Oldboy. Khẳng định sự tương tác của hai yếu tố Nho giáo và kĩ thuật điện ảnh Hollywood như là yếu tố quan trọng làm nên nét riêng của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2018)

 • Thứ nhất, nghiên cứu đã làm rõ hệ thống khái niệm liên quan và những lý thuyết vận dụng nhằm lý giải hoạt động nâng cao mức độ cam kết học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ hai, nghiên cứu đã phân tích và làm rõ được thực trạng mức độ cam kết học tập của sinh Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ ba, nghiên cứu đã làm rõ được các yếu tác động ảnh hưởng tới mức độ cam kết học tập của sinh viên. Trên cơ sở đó đề xuất vai trò của nhân viên CTXH học đường trong việc can thiệp - trợ giúp sinh viên tham gia hoạt động học tập tại trường tốt hơn.

 • 02050004844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • Luận văn tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhu cầu hỗ trợ việc làm của NKT trong độ tuổi lao động tại xã Đại Tập và xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Khảo sát và đánh giá được nhu cầu hỗ trợ việc làm của NKT tại địa bàn nghiên cứu. Vì thế, luận văn có giá trị cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý cũng như chính sách về việc làm cho NKT và khung lý thuyết của các nghiên cứu về NKT. Từ đó góp phần tối ưu hóa các chính sách việc làm cho NKT phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của họ đồng thời vừa phù hợp với thực tiễn xã hội để NKT có việc làm ổn định, lâu dài nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hộ...

 • 1447-1-2832-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Trang (2014)

 • Khía cạnh mà chúng tôi quan tâm, băn khoăn và muốn lí giải trong bài báo này chính là: tại sao R.Jakobson chủ yếu hoạt động nghiên cứu ở hải ngoại, các công trình nghiên cứu của ông được viết bằng nhiều thứ tiếng nhưng ông vẫn được coi là nhà nghiên cứu của Nga; lí do nào khiến các công trình nghiên cứu của R.Jakobson tìm được “visa” để trở về Nga? Một trong những lí do, theo chúng tôi, căn bản và quan trọng nhất: mong muốn và nỗ lực gìn giữ văn hóa Nga và Slav của ông trong suốt cuộc đời và trong các công trình nghiên cứu. Điều đó được chứng minh từ những quan sát ban đầu về tiểu sử, gốc rễ văn hóa Nga và Slav và ảnh hưởng của nó trong cuộc đời của R.Jakobson. Ngôn ngữ và văn học Nga...

 • 02050004249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Khái niệm công cụ của đề tài; Lý thuyết áp dụng; Khái quát về địa bàn nghiên cứu. KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI HÀ NỘI: Thái độ của vị thành niên với một số lệch chuẩn; Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên. ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH VỚI KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN: Vai trò của gắn kết gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn của vị thành niên; Vai trò của kỷ luật gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn ca vị thành niên.

 • DT_00073.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hào Quang; Mai, Kim Thanh; Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Thị Như Trang; Nguyễn, Tuấn Anh; Trương, An Quốc; Trần, Xuân Hồng (2000)

 • Làm rõ định hướng giá trị của sinh viên là con em cán bộ khoa học trên các phương diện như quan niệm về dòng họ, cộng đồng, cội nguồn, quan hệ hôn nhân gia đình, tình bạn, tình yêu, định hướng nghề nghiệp và hoàn thiện nhân cách. Đề xuất các giải pháp nhằm giáo dục một nhân cách trí thức hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Nghiên cứu chỉ ra những đặc điểm chung của họ với tư cách là những sinh viên đồng thời khẳng định những phẩm chất riêng của họ. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm giáo dục và đào tạo, hoạch định những chính sách phù hợp với quy luật phát triển nhóm sinh viên này nhằm đào tạo con người mới phục vụ cho sự phát triển đất nước. Làm ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Như Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nam;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: - Đề tài đã làm sáng tỏ được thực trạng Bạo lưc gia đình tại địa bàn nghiên cứu, bên cạnh những nguyên nhân truyền thống còn có sự tác động không nhỏ của cộng đồng trong tiểu mô hình văn hóa khối, phường. - Trên cơ sở phân tích thực trạng của những sự can thiệp từ phía cộng đồng, cả can thiệp chính thức và phi chính thức đề tài đã nêu bật lên được những chiều cạnh về sự tác động không nhỏ của các can thiệp này lên nhận thức cũng như hành vi của những người trong cuộc. - Cuối cùng, dựa trên thực trạng và phân tích các yếu tố tác động đến vấn đề BLGD, đề tài mang đến cho người đọc những giải pháp thiết thực, cần thiết để cải thiện tình trạng...

 • 02050004782(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Huy;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • Luận giải và phân tích những khía cạnh ảnh hưởng của Nho giáo đối với điện ảnh Hàn Quốc đương đại qua nghiên cứu trường hợp. Chỉ ra dấu ấn của kĩ thuật điện ảnh Hollywood trong điện ảnh Hàn Quốc thông qua nghiên cứu trường hợp Mother và Oldboy. Khẳng định sự tương tác của hai yếu tố Nho giáo và kĩ thuật điện ảnh Hollywood như là yếu tố quan trọng làm nên nét riêng của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2018)

 • Thứ nhất, nghiên cứu đã làm rõ hệ thống khái niệm liên quan và những lý thuyết vận dụng nhằm lý giải hoạt động nâng cao mức độ cam kết học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ hai, nghiên cứu đã phân tích và làm rõ được thực trạng mức độ cam kết học tập của sinh Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ ba, nghiên cứu đã làm rõ được các yếu tác động ảnh hưởng tới mức độ cam kết học tập của sinh viên. Trên cơ sở đó đề xuất vai trò của nhân viên CTXH học đường trong việc can thiệp - trợ giúp sinh viên tham gia hoạt động học tập tại trường tốt hơn.

 • 02050004844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • Luận văn tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhu cầu hỗ trợ việc làm của NKT trong độ tuổi lao động tại xã Đại Tập và xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Khảo sát và đánh giá được nhu cầu hỗ trợ việc làm của NKT tại địa bàn nghiên cứu. Vì thế, luận văn có giá trị cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý cũng như chính sách về việc làm cho NKT và khung lý thuyết của các nghiên cứu về NKT. Từ đó góp phần tối ưu hóa các chính sách việc làm cho NKT phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của họ đồng thời vừa phù hợp với thực tiễn xã hội để NKT có việc làm ổn định, lâu dài nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hộ...

 • 1447-1-2832-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Trang (2014)

 • Khía cạnh mà chúng tôi quan tâm, băn khoăn và muốn lí giải trong bài báo này chính là: tại sao R.Jakobson chủ yếu hoạt động nghiên cứu ở hải ngoại, các công trình nghiên cứu của ông được viết bằng nhiều thứ tiếng nhưng ông vẫn được coi là nhà nghiên cứu của Nga; lí do nào khiến các công trình nghiên cứu của R.Jakobson tìm được “visa” để trở về Nga? Một trong những lí do, theo chúng tôi, căn bản và quan trọng nhất: mong muốn và nỗ lực gìn giữ văn hóa Nga và Slav của ông trong suốt cuộc đời và trong các công trình nghiên cứu. Điều đó được chứng minh từ những quan sát ban đầu về tiểu sử, gốc rễ văn hóa Nga và Slav và ảnh hưởng của nó trong cuộc đời của R.Jakobson. Ngôn ngữ và văn học Nga...

 • 02050004249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Khái niệm công cụ của đề tài; Lý thuyết áp dụng; Khái quát về địa bàn nghiên cứu. KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI HÀ NỘI: Thái độ của vị thành niên với một số lệch chuẩn; Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên. ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH VỚI KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN: Vai trò của gắn kết gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn của vị thành niên; Vai trò của kỷ luật gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn ca vị thành niên.

 • DT_00073.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hào Quang; Mai, Kim Thanh; Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Thị Như Trang; Nguyễn, Tuấn Anh; Trương, An Quốc; Trần, Xuân Hồng (2000)

 • Làm rõ định hướng giá trị của sinh viên là con em cán bộ khoa học trên các phương diện như quan niệm về dòng họ, cộng đồng, cội nguồn, quan hệ hôn nhân gia đình, tình bạn, tình yêu, định hướng nghề nghiệp và hoàn thiện nhân cách. Đề xuất các giải pháp nhằm giáo dục một nhân cách trí thức hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Nghiên cứu chỉ ra những đặc điểm chung của họ với tư cách là những sinh viên đồng thời khẳng định những phẩm chất riêng của họ. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm giáo dục và đào tạo, hoạch định những chính sách phù hợp với quy luật phát triển nhóm sinh viên này nhằm đào tạo con người mới phục vụ cho sự phát triển đất nước. Làm ...