Browsing by Author Nguyễn, Thị Nhật Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2015)

 • Nghiên cứu và phát triển phương pháp ước lượng; mức độ ô nhiễm bụi trong không khí sử dụng dữ liệu vệ tinh. Nghiên cứu và phát triển hệ thống WebGIS thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, giám sát và cảnh báo về mức độ ô nhiễm bụi tới các cơ quan chức năng và cộng đồng Kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đầu tư trong dự án “Xây dựng hệ thống tích hợp thu thập và xử lý thông tin không gian thực gần thời gian thực để theo dõi biến động bề mặt phục vụ nghiên cứu và quản lý liên ngành tài nguyên môi trường và thiên tai” . Xây dựng mạng lưới hợp tác liên ngành: viễn thám - khí tượng - công nghệ thông tin và truyền thông trong Đại học Quốc gia, trong khu vực ...

 • 00060000053.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Quang Dũng; Trương, Ninh Thuận; Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Vũ, Diệu Hương (2009)

 • Nghiên cứu để phát triển bộ vi xử lý nhúng trên cấu trúc Java, sử dụng máy ảo Java nhằm sinh ra các tập lệnh, và cho phép hoạt động trên các thiết bị nhúng một cách chuyên môn hóa. Tìm hiểu về mặt lý thuyết và thực nghiệm khả năng tương tác giữa phần cứng và phần mềm, cách thức phát triển bộ xử lý mềm (soft processor)

 • 00050007366.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về ô nhiễm không khí, những kỹ thuật xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đây là những cơ sở để nắm vững các thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường. Luận văn đã tìm hiểu về ảnh hưởng, tác động cũng như thực trạng ô nhiễm không khí hiện nay tại Việt Nam, các bước để xử lý dữ liệu như đánh giá độ tập trung, độ biến thiên, độ phân tán của dữ liệu, các phương pháp xử lý dữ liệu quan trắc thiếu và nhiễu. Bên cạnh đó sử dụng các phương pháp tương quan và hồi quy để phân tích dữ liệu từ đó đề xuất ra qui trình chuẩn hóa dữ liệu quan trắc môi trường tại Việt Nam. Kết quả của qui trình đó là một bộ dữ liệu quan trắc chuẩn về cấu trúc dữ liệu và chuẩn về chất ...

 • DT_00932.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2008)

 • Tiến hành nghiên cứu về phân đoạn dữ liệu tự động cho ngôn ngữ dấu hiệu. Phân đoạn dữ liệu nhằm xác định những đọan dữ liệu có nghĩa trong dòng dữ liệu thu được theo thời gian. Chất lượng của quá trình phân đoạn sẽ quyết định chất lượng của các quá trình nhận dạng và dịch tự động sau này. Dựa trên những nghiên cứu hiện có, đề xuất một phương pháp mới cho phân đoạn chữ cái trong ngôn ngữ dấu hiệu tiếng Việt. Nhiều kỹ thuật được áp dụng tuần tự để xác định đoạn dữ liệu có nghĩa trong dòng dữ liệu thu được theo thời gian. Đầu tiên, vận tốc của tay được tính toán. Các đoạn dữ liệu tương ứng với vị trí tay để thể hiện chữ cái được lựa chọn. Một bộ lọc dựa trên tốc độ ra ký tự được áp dụng ...

 • V_L0_00478_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh;  Advisor: Hồ, Sĩ Đàm (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ thực tại trộn, các đặc trưng, các mô hình và các xu thế phát triển. Nghiên cứu về kiến trúc và những chức năng cơ bản của một hệ thống e-learning, chuẩn bài giảng điện tử SCORM. Phân tích các đặc trưng của thực tại trộn, c (...)

 • DT_00686.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Trung Kiên; Bùi, Thế Duy; Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Nguyễn, Thị Hải Vân; Đào, Minh Thư; Ma, Thị Châu (2005)

 • Tìm hiểu những lý thuyết cơ bản về E-Learning và thực tại trộn. Đề xuất ra những dạng ứng dụng phù hợp; Lựa chọn ứng dụng phù hợp - bài giảng trộn; Đề xuất mô hình lý thuyết cho bài giảng trộn. Xây dựng bài giảng trộn thử nghiệm nhằm nghiên cứu và đánh giá khả năng xây dựng bài giảng trộn với công cụ có sẵn và hiệu quả của bải giảng trộn trên các đối tượng học sinh. Phân tích, thiết kế, xây dựng công cụ hỗ trợ bài giảng trộn. Xây dựng và trình diễn bài giảng trộn thử nghiệm với sự hỗ trợ của công cụ này 01 mô hình thực tại trộn ứng dụng trong đào tạo điện tử

Browsing by Author Nguyễn, Thị Nhật Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2015)

 • Nghiên cứu và phát triển phương pháp ước lượng; mức độ ô nhiễm bụi trong không khí sử dụng dữ liệu vệ tinh. Nghiên cứu và phát triển hệ thống WebGIS thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, giám sát và cảnh báo về mức độ ô nhiễm bụi tới các cơ quan chức năng và cộng đồng Kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đầu tư trong dự án “Xây dựng hệ thống tích hợp thu thập và xử lý thông tin không gian thực gần thời gian thực để theo dõi biến động bề mặt phục vụ nghiên cứu và quản lý liên ngành tài nguyên môi trường và thiên tai” . Xây dựng mạng lưới hợp tác liên ngành: viễn thám - khí tượng - công nghệ thông tin và truyền thông trong Đại học Quốc gia, trong khu vực ...

 • 00060000053.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Quang Dũng; Trương, Ninh Thuận; Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Vũ, Diệu Hương (2009)

 • Nghiên cứu để phát triển bộ vi xử lý nhúng trên cấu trúc Java, sử dụng máy ảo Java nhằm sinh ra các tập lệnh, và cho phép hoạt động trên các thiết bị nhúng một cách chuyên môn hóa. Tìm hiểu về mặt lý thuyết và thực nghiệm khả năng tương tác giữa phần cứng và phần mềm, cách thức phát triển bộ xử lý mềm (soft processor)

 • 00050007366.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về ô nhiễm không khí, những kỹ thuật xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đây là những cơ sở để nắm vững các thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường. Luận văn đã tìm hiểu về ảnh hưởng, tác động cũng như thực trạng ô nhiễm không khí hiện nay tại Việt Nam, các bước để xử lý dữ liệu như đánh giá độ tập trung, độ biến thiên, độ phân tán của dữ liệu, các phương pháp xử lý dữ liệu quan trắc thiếu và nhiễu. Bên cạnh đó sử dụng các phương pháp tương quan và hồi quy để phân tích dữ liệu từ đó đề xuất ra qui trình chuẩn hóa dữ liệu quan trắc môi trường tại Việt Nam. Kết quả của qui trình đó là một bộ dữ liệu quan trắc chuẩn về cấu trúc dữ liệu và chuẩn về chất ...

 • DT_00932.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2008)

 • Tiến hành nghiên cứu về phân đoạn dữ liệu tự động cho ngôn ngữ dấu hiệu. Phân đoạn dữ liệu nhằm xác định những đọan dữ liệu có nghĩa trong dòng dữ liệu thu được theo thời gian. Chất lượng của quá trình phân đoạn sẽ quyết định chất lượng của các quá trình nhận dạng và dịch tự động sau này. Dựa trên những nghiên cứu hiện có, đề xuất một phương pháp mới cho phân đoạn chữ cái trong ngôn ngữ dấu hiệu tiếng Việt. Nhiều kỹ thuật được áp dụng tuần tự để xác định đoạn dữ liệu có nghĩa trong dòng dữ liệu thu được theo thời gian. Đầu tiên, vận tốc của tay được tính toán. Các đoạn dữ liệu tương ứng với vị trí tay để thể hiện chữ cái được lựa chọn. Một bộ lọc dựa trên tốc độ ra ký tự được áp dụng ...

 • V_L0_00478_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh;  Advisor: Hồ, Sĩ Đàm (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ thực tại trộn, các đặc trưng, các mô hình và các xu thế phát triển. Nghiên cứu về kiến trúc và những chức năng cơ bản của một hệ thống e-learning, chuẩn bài giảng điện tử SCORM. Phân tích các đặc trưng của thực tại trộn, c (...)

 • DT_00686.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Trung Kiên; Bùi, Thế Duy; Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Nguyễn, Thị Hải Vân; Đào, Minh Thư; Ma, Thị Châu (2005)

 • Tìm hiểu những lý thuyết cơ bản về E-Learning và thực tại trộn. Đề xuất ra những dạng ứng dụng phù hợp; Lựa chọn ứng dụng phù hợp - bài giảng trộn; Đề xuất mô hình lý thuyết cho bài giảng trộn. Xây dựng bài giảng trộn thử nghiệm nhằm nghiên cứu và đánh giá khả năng xây dựng bài giảng trộn với công cụ có sẵn và hiệu quả của bải giảng trộn trên các đối tượng học sinh. Phân tích, thiết kế, xây dựng công cụ hỗ trợ bài giảng trộn. Xây dựng và trình diễn bài giảng trộn thử nghiệm với sự hỗ trợ của công cụ này 01 mô hình thực tại trộn ứng dụng trong đào tạo điện tử