Browsing by Author Nguyễn, Thị Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • Các sự kiện cổ thời tiết cực đoan xảy ra tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở nghiên cứu các tích tụ trầm tích và đặc điểm vòng sinh trưởng của cây.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Trọng Quốc; Nguyễn, Thị Oanh; Trịnh, Thị Thúy; Vũ, Văn Tích; Phạm, Nguyễn Hà Vũ; Nguyễn, Ngọc Linh (2016)

 • Sự gia tăng nồng độ các khí nhà kính như CO2, CH4, NOx, CFC trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ra Biến đổi khí hậu và gián tiếp cường hóa các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán là những thiên tai chính mà thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải gánh chịu. Nghiên cứu xác định các hiện tượng cổ thời tiết cực đoan là chìa khóa để xác định tần suất và cường độ của chúng từ đó giúp dự báo trong tương lai. Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp xác định tốc độ lắng đọng trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ 210Pb, 226Ra và phân tích kích thước hạt trầm tích trong cột lỗ khoan tại hồ móng ngựa trên sông Đắk Bla (OBS) chúng tôi đ...

 • V_L0_01140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Khánh Đức, 1954- (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu về quản lý và quản lý nhân sự trong giáo dục. Trình bày khái quát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, sự nghiệp phát triển giáo dục của Tỉnh Bắc Giang. Khảo sát nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh, của xã hội về tiếng Pháp và mạng lưới các cơ sở dạy tiếng Pháp ở các trường THPT, khảo sát quy mô, số lượng học sinh, loại hình đào tạo và cơ sở vật chất củaviệc dạy và học tiếng Pháp. Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên về nhận thức, chính sách, chế độ, cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đào tạo bồi dưỡng để tiến hành phân tích đưa ra những đánh giá chung điểm mạnh, yếu, thời cơ và thách thức của đội ngũ giáo ...

 • 01050000578_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2012)

 • Chương 1. Sự chia hết và chia còn dư. Chương 2. Số nguyên tố - Hợp số: các định nghĩa; các định lý; các dạng toán thường gặp; một số bài tập tự luyện. Chương 3. Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương 4. Số chính phương. Chương 5: Phương trình nghiệm.

 • 01050000772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Văn Thuỵ (2012)

 • Trình bày tổng quan kết quả các nghiên cứu chức năng sinh thái rừng trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu phát triển các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình (thí điểm tại Tiểu khu 54 lòng hồ Sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình), thông qua việc: đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; tìm hiểu hiện trạng các mô hình trồng rừng phòng hộ xây dựng; diễn biến của một số yếu tố khí tượng và thảm thực vật; hiệu quả chống xói mòn; hiệu quả điều tiết dòng chảy bề mặt; lượng dinh dưỡng bị mất theo các dòng chảy bề mặt ... Từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật và giải pháp kinh tế-xã hội nhằm phát triển các mô hình phục hồi rừng...

 • V_L2_01704_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Oanh (2009)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả Phan Thúc Trực. Tìm hiểu những vấn đề về văn bản “Quốc sử di biên” qua việc so sánh đối chiếu với tác phẩm “Trần Lê ngoại truyện” – tác phẩm được các nhà nghiên cứu đi trước nhận định là có (...); Electronic Resources

 • 02050001389_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Đức Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Thị Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm-- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; So sánh Nhật Bản Linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái về thể tài, cốt truyện. So sánh Nhật Bản linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái qua một số đặc điểm ngôn ngữ văn tự Hán như: Hiện tượng đảo ngược trật tự từ và cú pháp Hán ở Linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái; H (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • Các sự kiện cổ thời tiết cực đoan xảy ra tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở nghiên cứu các tích tụ trầm tích và đặc điểm vòng sinh trưởng của cây.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Trọng Quốc; Nguyễn, Thị Oanh; Trịnh, Thị Thúy; Vũ, Văn Tích; Phạm, Nguyễn Hà Vũ; Nguyễn, Ngọc Linh (2016)

 • Sự gia tăng nồng độ các khí nhà kính như CO2, CH4, NOx, CFC trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ra Biến đổi khí hậu và gián tiếp cường hóa các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán là những thiên tai chính mà thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải gánh chịu. Nghiên cứu xác định các hiện tượng cổ thời tiết cực đoan là chìa khóa để xác định tần suất và cường độ của chúng từ đó giúp dự báo trong tương lai. Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp xác định tốc độ lắng đọng trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ 210Pb, 226Ra và phân tích kích thước hạt trầm tích trong cột lỗ khoan tại hồ móng ngựa trên sông Đắk Bla (OBS) chúng tôi đ...

 • V_L0_01140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Khánh Đức, 1954- (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu về quản lý và quản lý nhân sự trong giáo dục. Trình bày khái quát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, sự nghiệp phát triển giáo dục của Tỉnh Bắc Giang. Khảo sát nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh, của xã hội về tiếng Pháp và mạng lưới các cơ sở dạy tiếng Pháp ở các trường THPT, khảo sát quy mô, số lượng học sinh, loại hình đào tạo và cơ sở vật chất củaviệc dạy và học tiếng Pháp. Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên về nhận thức, chính sách, chế độ, cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đào tạo bồi dưỡng để tiến hành phân tích đưa ra những đánh giá chung điểm mạnh, yếu, thời cơ và thách thức của đội ngũ giáo ...

 • 01050000578_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2012)

 • Chương 1. Sự chia hết và chia còn dư. Chương 2. Số nguyên tố - Hợp số: các định nghĩa; các định lý; các dạng toán thường gặp; một số bài tập tự luyện. Chương 3. Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương 4. Số chính phương. Chương 5: Phương trình nghiệm.

 • 01050000772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Văn Thuỵ (2012)

 • Trình bày tổng quan kết quả các nghiên cứu chức năng sinh thái rừng trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu phát triển các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình (thí điểm tại Tiểu khu 54 lòng hồ Sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình), thông qua việc: đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; tìm hiểu hiện trạng các mô hình trồng rừng phòng hộ xây dựng; diễn biến của một số yếu tố khí tượng và thảm thực vật; hiệu quả chống xói mòn; hiệu quả điều tiết dòng chảy bề mặt; lượng dinh dưỡng bị mất theo các dòng chảy bề mặt ... Từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật và giải pháp kinh tế-xã hội nhằm phát triển các mô hình phục hồi rừng...

 • V_L2_01704_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Oanh (2009)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả Phan Thúc Trực. Tìm hiểu những vấn đề về văn bản “Quốc sử di biên” qua việc so sánh đối chiếu với tác phẩm “Trần Lê ngoại truyện” – tác phẩm được các nhà nghiên cứu đi trước nhận định là có (...); Electronic Resources

 • 02050001389_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Đức Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Thị Oanh (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm-- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; So sánh Nhật Bản Linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái về thể tài, cốt truyện. So sánh Nhật Bản linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái qua một số đặc điểm ngôn ngữ văn tự Hán như: Hiện tượng đảo ngược trật tự từ và cú pháp Hán ở Linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái; H (...); Electronic Resources