Browsing by Author Nguyễn, Thị Phi Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 11.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga (2008)

 • Bước sang thế kỷ XXI, toàn cầu hoá nền kinh tế trở thành vấn đề thời đại mang tính sống còn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đó là xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thị trường, phản ánh trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất xã hội mà ở đó, phân công lao động quốc tế và quốc tế hoá sản xuất trở thành phổ biến. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra đời là kết quả tất yếu của quá trình này. WTO là một tổ chức quốc tế biểu hiện gần như đầy đủ và tiêu biểu nhất cho xu hướng toàn cầu hoá hiện nay. Thực tế đã chứng minh rằng thương mại quốc tế đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế thế giới nói chung và quốc gia nói riêng, do vậy gia nhập WTO không chỉ là sức ...

 • V_L0_02309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Đông;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2009)

 • Làm rõ cơ sở lí luận, cơ sở khoa học về quản lý sử dụng vốn (SDV) và tiêu chí hiệu qủa SDV của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống. Phân tích thực trạng quản lý và SDV của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống, qua đó rút ra những ưu điểm và nhược điểm cần khắc phục. Đề xuất một số nhóm giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp đối với công ty (xác định đúng nhu cầu vốn của công ty, từ đó có giải pháp huy động vốn thích hợp nhằm giảm chi phí SDV; định hướng quản lý SDV; hoàn thiện chương trình marketing; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động; đổi mới phương thức điều hành ...

 • V_L0_02712_Noi_Dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2010; 2013-11-18)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức & quản lý kênh phân phối cho dòng sản phẩm bạc của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Một số giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

 • 00050004778_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2015)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển thương hiệu. Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần LQ Joton. Chương 3: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần LQ Joton.

 • 00050003200_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Trung;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2014)

 • Dịch vụ thông tin di động là lĩnh vực không phải là mới trên thế giới nhưng tại nước ta mới chỉ được hình thành và phát triển khoảng trên dưới 20 năm. Trong xu thế chung phát triển của nền kinh tế, lĩnh vực dịch vụ thông tin di động thời gian vừa qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo hướng chủ động hội nhập. Cùng với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, phát triển mạng lưới, nâng cao vùng phủ sóng, mở rộng phạm vi phục vụ tới tận những vùng sâu, vùng xa, vùng núi hay hải đảo xa xôi, với nh iều loại hình dịch vụ phong phú, chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, dịch vụ thông tin di động đã nhanh chóng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phi Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 11.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga (2008)

 • Bước sang thế kỷ XXI, toàn cầu hoá nền kinh tế trở thành vấn đề thời đại mang tính sống còn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đó là xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thị trường, phản ánh trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất xã hội mà ở đó, phân công lao động quốc tế và quốc tế hoá sản xuất trở thành phổ biến. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra đời là kết quả tất yếu của quá trình này. WTO là một tổ chức quốc tế biểu hiện gần như đầy đủ và tiêu biểu nhất cho xu hướng toàn cầu hoá hiện nay. Thực tế đã chứng minh rằng thương mại quốc tế đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế thế giới nói chung và quốc gia nói riêng, do vậy gia nhập WTO không chỉ là sức ...

 • V_L0_02309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Đông;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2009)

 • Làm rõ cơ sở lí luận, cơ sở khoa học về quản lý sử dụng vốn (SDV) và tiêu chí hiệu qủa SDV của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống. Phân tích thực trạng quản lý và SDV của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống, qua đó rút ra những ưu điểm và nhược điểm cần khắc phục. Đề xuất một số nhóm giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp đối với công ty (xác định đúng nhu cầu vốn của công ty, từ đó có giải pháp huy động vốn thích hợp nhằm giảm chi phí SDV; định hướng quản lý SDV; hoàn thiện chương trình marketing; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động; đổi mới phương thức điều hành ...

 • V_L0_02712_Noi_Dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2010; 2013-11-18)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức & quản lý kênh phân phối cho dòng sản phẩm bạc của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Một số giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

 • 00050004778_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2015)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển thương hiệu. Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần LQ Joton. Chương 3: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần LQ Joton.

 • 00050003200_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Trung;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2014)

 • Dịch vụ thông tin di động là lĩnh vực không phải là mới trên thế giới nhưng tại nước ta mới chỉ được hình thành và phát triển khoảng trên dưới 20 năm. Trong xu thế chung phát triển của nền kinh tế, lĩnh vực dịch vụ thông tin di động thời gian vừa qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo hướng chủ động hội nhập. Cùng với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, phát triển mạng lưới, nâng cao vùng phủ sóng, mở rộng phạm vi phục vụ tới tận những vùng sâu, vùng xa, vùng núi hay hải đảo xa xôi, với nh iều loại hình dịch vụ phong phú, chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, dịch vụ thông tin di động đã nhanh chóng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.