Browsing by Author Nguyễn, Thị Tú An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 05050002444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú An;  Advisor: Nguyễn, Vũ Bích Hiền (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học. Khảo sát thực trạng hoạt động ngoại khóa và thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học Việt – Úc Hà Nội và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa ở trường Tiểu học Việt – Úc Hà Nội.

 • 00050008885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú An (2017)

 • Luận văn đã nêu lên một số vấn đề lý luận về quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. Trong quá trình áp dụng vào thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập như cơ quan tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng về vai trò của quyền bào chữa; đội ngũ người bào chữa trên địa bàn Hà Tĩnh cũng hạn chế về số lượng, bên cạnh đó là khó khăn đến từ chính những bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi do hạn chế về tâm sinh lý, cũng như hiểu biết về pháp luật. Từ những hạn chế đó luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân gây ra những hạn chế, vướng mắc trên, từ đó đề đưa ra những phương hướng để hoàn thiện quyền bào chữa đáp ứng yêu cầu của Cải cách tư pháp và yêu cầu hộ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Tú An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 05050002444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú An;  Advisor: Nguyễn, Vũ Bích Hiền (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học. Khảo sát thực trạng hoạt động ngoại khóa và thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học Việt – Úc Hà Nội và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa ở trường Tiểu học Việt – Úc Hà Nội.

 • 00050008885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú An (2017)

 • Luận văn đã nêu lên một số vấn đề lý luận về quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. Trong quá trình áp dụng vào thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập như cơ quan tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng về vai trò của quyền bào chữa; đội ngũ người bào chữa trên địa bàn Hà Tĩnh cũng hạn chế về số lượng, bên cạnh đó là khó khăn đến từ chính những bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi do hạn chế về tâm sinh lý, cũng như hiểu biết về pháp luật. Từ những hạn chế đó luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân gây ra những hạn chế, vướng mắc trên, từ đó đề đưa ra những phương hướng để hoàn thiện quyền bào chữa đáp ứng yêu cầu của Cải cách tư pháp và yêu cầu hộ...