Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01505.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh (2009)

 • Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong hai thời kỳ cơ bản: trước hiện đại (truyền thống) và trong quá trình hiện đại hóa ngày nay, trong phạm vi một số phương diện như tinh thần, đạo đức, văn hóa, lối sống. Nêu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Việt Nam và rút ra bài học cần thiết như: nhận thức chung về Phật giáo; nắm rõ những hạn chế và tích cực của Phật giáo; phát huy vai trò của Phật giáo vì lợi ích chung của dân tộc; có chính sách...

 • V_L2_01505_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn (2009)

 • 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...); Electronic Resources

 • 02050003541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Phạm, Hồng Long (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý du lịch làm cơ sở đưa ra các giải pháp đối với công tác quản lý điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long. Làm rõ tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch, khách du lịch đến với Vịnh Hạ Long và công tác quản lý tại đây. Đưa ra hướng giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long.

 • 01050000057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy, 1974- (2011)

 • Tổng quan về Bệnh sâu răng và cơ chế gây bệnh sâu răng; Vi khuẩn Streptococcus mutans và khả năng gây bệnh sâu răng; Các biện pháp phòng ngừa sâu răng; Hợp chất thứ cấp trong thực vật. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu: Nuôi cấy vi khuẩn và chuẩn bị mẫu tế bào; Chiết rút các hợp chất tự nhiên trong dịch chiết thực vật; Nghiên cứu định tính các thành phần một số hợp chất tự nhiên có trong dịch chiết thực vật; Phân tách các thành phần các chất trong dịch chiết thực vật; Xác định tính kháng khuẩn sâu răng bằng phương pháp đục lỗ; Xác định mức độ sinh axit của vi khuẩn bằng thí nghiệm giảm pH; Xác định mức độ sống sót của vi khuẩn… Đưa ra kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu sàng ...

 • 00050005842.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Xuất phát từ việc nghiên cứu pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng các quy định đó, luận văn đã nêu lên được những điểm cốt lõi. Đã nghiên cứu một cách tổng thế pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phân tích làm rõ mục đích và vai trò của việc tái cơ cấu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Nêu và phân tích thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ các ngân hàng thương mại. Đưa ra và phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong thực tiễn áp dung các quy định về quản trị nội bộ ngân hàng thương mại, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp khả thi để hoàn thiện phá...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01505.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh (2009)

 • Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong hai thời kỳ cơ bản: trước hiện đại (truyền thống) và trong quá trình hiện đại hóa ngày nay, trong phạm vi một số phương diện như tinh thần, đạo đức, văn hóa, lối sống. Nêu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Việt Nam và rút ra bài học cần thiết như: nhận thức chung về Phật giáo; nắm rõ những hạn chế và tích cực của Phật giáo; phát huy vai trò của Phật giáo vì lợi ích chung của dân tộc; có chính sách...

 • V_L2_01505_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn (2009)

 • 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...); Electronic Resources

 • 02050003541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Phạm, Hồng Long (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý du lịch làm cơ sở đưa ra các giải pháp đối với công tác quản lý điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long. Làm rõ tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch, khách du lịch đến với Vịnh Hạ Long và công tác quản lý tại đây. Đưa ra hướng giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long.

 • 01050000057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy, 1974- (2011)

 • Tổng quan về Bệnh sâu răng và cơ chế gây bệnh sâu răng; Vi khuẩn Streptococcus mutans và khả năng gây bệnh sâu răng; Các biện pháp phòng ngừa sâu răng; Hợp chất thứ cấp trong thực vật. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu: Nuôi cấy vi khuẩn và chuẩn bị mẫu tế bào; Chiết rút các hợp chất tự nhiên trong dịch chiết thực vật; Nghiên cứu định tính các thành phần một số hợp chất tự nhiên có trong dịch chiết thực vật; Phân tách các thành phần các chất trong dịch chiết thực vật; Xác định tính kháng khuẩn sâu răng bằng phương pháp đục lỗ; Xác định mức độ sinh axit của vi khuẩn bằng thí nghiệm giảm pH; Xác định mức độ sống sót của vi khuẩn… Đưa ra kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu sàng ...

 • 00050005842.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Xuất phát từ việc nghiên cứu pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng các quy định đó, luận văn đã nêu lên được những điểm cốt lõi. Đã nghiên cứu một cách tổng thế pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phân tích làm rõ mục đích và vai trò của việc tái cơ cấu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Nêu và phân tích thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ các ngân hàng thương mại. Đưa ra và phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong thực tiễn áp dung các quy định về quản trị nội bộ ngân hàng thương mại, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp khả thi để hoàn thiện phá...