Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050002899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn Vũ Nhân (2015)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về một số hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối khi khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 2: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 3: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn một chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 4: Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt trường bức xạ laser.

 • DT_00437.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Viết Dư Khương; Nguyễn, Thị Hiến; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Tiến Cường; Nguyễn, Tiến Quang; Nguyễn, Văn Hải; Trần, Trung Đức (2005)

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo

 • 00060000102.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Lương, Văn Tùng; Hoàng, Đình Triển; Nguyễn, Văn Hiếu; Lê, Thái Hưng; Đỗ, Mạnh Hùng; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Đình Nam (2011)

 • Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều ( siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), và dưới ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Kết quả nghiên cứu: Xây dựng lý thuyết lượng tử về hấp phụ phi tuy...

 • DT_00546.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đức; Nguyễn, Minh Hiển; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Trần, Thiện Cường; Đỗ, Đức Đông (2006)

 • Tiến hành xác định giá trị hàm lượng các kim loại trên trong đất trồng rau ven đô chịu tác động của nước thải công nghiệp, phân bón và nước tưới, các phương thức trồng rau khác nhau: trồng rau an toàn và trồng rau thông thường đến hàm lượng đồng, chì, cadimi trong đất trồng rau ven đô. Phân tích hàm lượng tổng số, di động của các kim loại nói trên trong đất và phân tích hàm lượng của chúng trong rau nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa hàm lượng kim loại nặng trong đất và tác động của chúng đến phẩm chất của rau

 • 00050006512.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2015)

 • Luận văn là công trình mới đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống vấn đề pháp luật về quản lý chung cư ở Việt Nam. Luận văn tổng hợp, bổ sung và phát triển hệ thống các luận điểm khoa học, lý luận về quản lý đối với nhà chung cư. Luận văn cũng đi sâu vào thực thực trạng trong việc quản lý, sử dụng chung cư, các rủi ro trong việc quản lý thuê/ thuê mua nhà chung cư. Luận văn đưa ra quan niệm tổng quan về quản lý chung cư ở một số nước tiên tiến trên thế giới; đưa ra mô hình có giá trị tham khảo của nước ngoài về xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý chung cư thông qua đó đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản...

 • 05050002946.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn (2017)

 • Trên cơ sở lý luận đã phân tích và qua khảo sát thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của trường THCS Chu Văn An, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp áp dụng tại trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội. Những biện pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất định, đó là: Đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính thực tiễn, tính hiệu quả và tính đồng thuận cao. Trong các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp đã trình bày trong luận văn, mỗi biện pháp đều có vị trí quan trọng, có vai trò nhất định tác động vào đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm đạt đến hiệu quả chung là tiếp tục nâng cao phẩm chất Chính trị, đạo đức lối ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050002899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn Vũ Nhân (2015)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về một số hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối khi khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 2: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 3: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn một chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 4: Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt trường bức xạ laser.

 • DT_00437.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Viết Dư Khương; Nguyễn, Thị Hiến; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Tiến Cường; Nguyễn, Tiến Quang; Nguyễn, Văn Hải; Trần, Trung Đức (2005)

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo

 • 00060000102.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Lương, Văn Tùng; Hoàng, Đình Triển; Nguyễn, Văn Hiếu; Lê, Thái Hưng; Đỗ, Mạnh Hùng; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Đình Nam (2011)

 • Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều ( siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), và dưới ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Kết quả nghiên cứu: Xây dựng lý thuyết lượng tử về hấp phụ phi tuy...

 • DT_00546.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đức; Nguyễn, Minh Hiển; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Trần, Thiện Cường; Đỗ, Đức Đông (2006)

 • Tiến hành xác định giá trị hàm lượng các kim loại trên trong đất trồng rau ven đô chịu tác động của nước thải công nghiệp, phân bón và nước tưới, các phương thức trồng rau khác nhau: trồng rau an toàn và trồng rau thông thường đến hàm lượng đồng, chì, cadimi trong đất trồng rau ven đô. Phân tích hàm lượng tổng số, di động của các kim loại nói trên trong đất và phân tích hàm lượng của chúng trong rau nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa hàm lượng kim loại nặng trong đất và tác động của chúng đến phẩm chất của rau

 • 00050006512.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2015)

 • Luận văn là công trình mới đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống vấn đề pháp luật về quản lý chung cư ở Việt Nam. Luận văn tổng hợp, bổ sung và phát triển hệ thống các luận điểm khoa học, lý luận về quản lý đối với nhà chung cư. Luận văn cũng đi sâu vào thực thực trạng trong việc quản lý, sử dụng chung cư, các rủi ro trong việc quản lý thuê/ thuê mua nhà chung cư. Luận văn đưa ra quan niệm tổng quan về quản lý chung cư ở một số nước tiên tiến trên thế giới; đưa ra mô hình có giá trị tham khảo của nước ngoài về xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý chung cư thông qua đó đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản...

 • 05050002946.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn (2017)

 • Trên cơ sở lý luận đã phân tích và qua khảo sát thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của trường THCS Chu Văn An, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp áp dụng tại trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội. Những biện pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất định, đó là: Đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính thực tiễn, tính hiệu quả và tính đồng thuận cao. Trong các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp đã trình bày trong luận văn, mỗi biện pháp đều có vị trí quan trọng, có vai trò nhất định tác động vào đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm đạt đến hiệu quả chung là tiếp tục nâng cao phẩm chất Chính trị, đạo đức lối ...