Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_02546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Làm rõ bản chất của tranh chấp dân sự về quyền tác giả và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án (quyền tác giả được xem xét trong phạm vi luận văn này là quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học). Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án ở Việt Nam.

 • V_L0_02546_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn (2009)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ bản chất của tranh chấp dân sự về quyền tác giả và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án (quyền tác giả được xem xét trong phạm vi luận văn này là quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học). Đánh giá thự (...); Electronic Resources

 • 01050001874.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải; Trần, Văn Quy (2014)

 • Thu thập, xử lý và phân tích các tài liệu về các đặc điểm cơ bản về tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu cụ thể hiện trạng sản xuất của một số làng nghề chế biến thủy hải sản và xác định các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường làng nghề. Thu thập và phân tích các số liệu phân tích chất lượng nước thải từ ngành chế biến thủy sản tại một số làng nghề chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phân tích, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường (nước thải và ch ất thải rắn) của một số làng nghề chế biến thủy hải sản để làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_02546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Làm rõ bản chất của tranh chấp dân sự về quyền tác giả và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án (quyền tác giả được xem xét trong phạm vi luận văn này là quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học). Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án ở Việt Nam.

 • V_L0_02546_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn (2009)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ bản chất của tranh chấp dân sự về quyền tác giả và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại Tòa án (quyền tác giả được xem xét trong phạm vi luận văn này là quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học). Đánh giá thự (...); Electronic Resources

 • 01050001874.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải; Trần, Văn Quy (2014)

 • Thu thập, xử lý và phân tích các tài liệu về các đặc điểm cơ bản về tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu cụ thể hiện trạng sản xuất của một số làng nghề chế biến thủy hải sản và xác định các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường làng nghề. Thu thập và phân tích các số liệu phân tích chất lượng nước thải từ ngành chế biến thủy sản tại một số làng nghề chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phân tích, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường (nước thải và ch ất thải rắn) của một số làng nghề chế biến thủy hải sản để làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề.