Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • DT_00440.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hà, Huy Bằng; Hoàng, Ngọc Long; Nguyễn, Anh Kỳ; Nguyễn, Thị Thu Hương; Đặng, Văn Soa (2005)

 • Nghiên cứu các hệ quả vật lý của các mẫu chuẩn mở rộng, chủ yếu là đề cập đến các quá trình phân rã squark tạo thành các hạt boson Higgs, boson gauge, chargino và neutralino. Từ đó góp phần định hướng cho thực nghiệm phát hiện ra các hạt mới được tiên đoán từ lý thuyết

 • 02050000109_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn (2010)

 • 238 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Điểm luận lại các cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc gây khiến - kết quả trong ngôn ngữ học. Mô tả cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt trên hai bình diện ngữ nghĩa (nội dung) và ngữ pháp (hình thức). Đối chiếu nhằm chỉ ra những tươn (...); Electronic Resources

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2015)

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện tro...

 • 00050002658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2013)

 • Khái quát về thực tại ảo và mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn. Trình bày khái quát về thực tại ảo và ứng dụng, những khái niệm cơ bản về sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn và bài toán mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt. Mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt cuả vật rắn bằng kỹ thuật particle. Trình bày các vấn đề cơ bản trong việc mô phỏng bằng kỹ thuật particle và mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn bằng kỹ thuật này trong thực tại ảo.Tiến hành thử nghiệm. Trình thử nghiệm cho bài toán mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn, kịch bản thí nghiệm và chương trình thử nghiệm..

 • 00050004228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2014)

 • Nghiên cứu thuật toán khai phá luật quyết định trên cơ sở dữ liệu động có gia trị tập thuộc tính thay đổi (làm thô, làm mịn). Thuật toán sử dụng phƣơng pháp tính toán gia tăng ma trận độ hỗ trợ theo kỹ thuật phân lớp dựa trên tập thô. Nghiên cứu thuật toán khai phá luật quyết định trên cơ sở dữ liệu động có đối tƣợng thay đổi theo kỹ thuật phân lớp dựa trên tập thô: Thuật toán tính toán gia tăng ma trận độ chính xác và độ phủ . Thuật toán tính toán gia tăng ma trận độ hỗ trợ

 • 00050004228_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2014)

 • Luận văn đã tìm hiểu các kiến thức chung về khai phá dữ liệu, tập thô và các định nghĩa cơ bản để giúp khai phá các luật có ý nghĩa.Luận văn đã tìm hiểu và trình bày đƣợc thuật toán tiếp cận gia tăng ma trận độ hỗ trợ với hệ thống thông tin đầy đủ có tập thuộc tính thay đổi (được làm thô và làm mịn) và có đánh gia độ phức tạp tính toán theo thời gian.Luận văn đã tìm hiểu và trình bày đƣợc hai thuật toán theo hƣớng tiếp cận gia tăng khi hệ thông thông tin đầy đủ có tập đối tượng thay đổi (bổ sung/ loại bỏ đối tượng ra khỏi hệ thống). Thuật toán thứ nhất : Tính toán gia tăng ma trận độ chính xác và độ phủ được đề xuất bởi Liu. Thuật toán thứ hai : Tính toán gia t...

 • 00050008801.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2017)

 • + Một là, luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng và chất lượng quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại. + Hai là, luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2012 – 2016 tại BIDV Cầu Giấy. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đã tìm hiểu và khái quát kết quả đạt được của BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn này và phân tích những nguyên nhân tồn tại trong công tác quản lý RRTD tại BIDV Cầu Giấy. + Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng quản lý RRTD, luận văn đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý RRTD tại BIDV Cầu Giấy<...

 • 02050001264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Duy Thông, 1944- (2012)

 • Trình bày quan hệ giữa phản biện xã hội và báo chí truyền thông. Sưu tầm, khảo sát tất cả các bài báo của chuyên mục Tham vấn và Phản biện trên báo Đại Đoàn Kết trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm năm 2012. Đánh giá, nhận xét về nội dung, hình thức phản ánh của các bài viết cũng như đánh giá về tính hấp dẫn của chuyên mục đối với bạn đọc.

 • 01050000346.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương; Lã, Tuấn Nghĩa (2011)

 • Phân tích thành phần và hàm lượng acid amin trong protein ở bố mẹ và con lai trong hạt lúa. Đánh giá sự liên quan di truyền ở mức độ phân tử giữa bố mẹ và con lai ở lúa. Nghiên cứu di truyền số lượng liên quan đến hàm lượng protein cao ở lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số biểu hiện hinh thái với hàm lượng protein ở hạt lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số tính trạng chất lượng khác với hàm lượng protein ở hạt lúa. Xác định chỉ số chọn lọc trong chọn giống lúa có hàm lượng protein cao.

 • 01050000346_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Lã, Tuấn Nghĩa (2011)

 • Phân tích thành phần và hàm lượng acid amin trong protein ở bố mẹ và con lai trong hạt lúa. Đánh giá sự liên quan di truyền ở mức độ phân tử giữa bố mẹ và con lai ở lúa. Nghiên cứu di truyền số lượng liên quan đến hàm lượng protein cao ở lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số biểu hiện hình thái, tính trạng chất lượng khác với hàm lượng protein ở hạt lúa.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • DT_00440.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hà, Huy Bằng; Hoàng, Ngọc Long; Nguyễn, Anh Kỳ; Nguyễn, Thị Thu Hương; Đặng, Văn Soa (2005)

 • Nghiên cứu các hệ quả vật lý của các mẫu chuẩn mở rộng, chủ yếu là đề cập đến các quá trình phân rã squark tạo thành các hạt boson Higgs, boson gauge, chargino và neutralino. Từ đó góp phần định hướng cho thực nghiệm phát hiện ra các hạt mới được tiên đoán từ lý thuyết

 • 02050000109_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn (2010)

 • 238 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Điểm luận lại các cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc gây khiến - kết quả trong ngôn ngữ học. Mô tả cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt trên hai bình diện ngữ nghĩa (nội dung) và ngữ pháp (hình thức). Đối chiếu nhằm chỉ ra những tươn (...); Electronic Resources

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2015)

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện tro...

 • 00050002658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2013)

 • Khái quát về thực tại ảo và mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn. Trình bày khái quát về thực tại ảo và ứng dụng, những khái niệm cơ bản về sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn và bài toán mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt. Mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt cuả vật rắn bằng kỹ thuật particle. Trình bày các vấn đề cơ bản trong việc mô phỏng bằng kỹ thuật particle và mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn bằng kỹ thuật này trong thực tại ảo.Tiến hành thử nghiệm. Trình thử nghiệm cho bài toán mô phỏng sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn, kịch bản thí nghiệm và chương trình thử nghiệm..

 • 00050004228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2014)

 • Nghiên cứu thuật toán khai phá luật quyết định trên cơ sở dữ liệu động có gia trị tập thuộc tính thay đổi (làm thô, làm mịn). Thuật toán sử dụng phƣơng pháp tính toán gia tăng ma trận độ hỗ trợ theo kỹ thuật phân lớp dựa trên tập thô. Nghiên cứu thuật toán khai phá luật quyết định trên cơ sở dữ liệu động có đối tƣợng thay đổi theo kỹ thuật phân lớp dựa trên tập thô: Thuật toán tính toán gia tăng ma trận độ chính xác và độ phủ . Thuật toán tính toán gia tăng ma trận độ hỗ trợ

 • 00050004228_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2014)

 • Luận văn đã tìm hiểu các kiến thức chung về khai phá dữ liệu, tập thô và các định nghĩa cơ bản để giúp khai phá các luật có ý nghĩa.Luận văn đã tìm hiểu và trình bày đƣợc thuật toán tiếp cận gia tăng ma trận độ hỗ trợ với hệ thống thông tin đầy đủ có tập thuộc tính thay đổi (được làm thô và làm mịn) và có đánh gia độ phức tạp tính toán theo thời gian.Luận văn đã tìm hiểu và trình bày đƣợc hai thuật toán theo hƣớng tiếp cận gia tăng khi hệ thông thông tin đầy đủ có tập đối tượng thay đổi (bổ sung/ loại bỏ đối tượng ra khỏi hệ thống). Thuật toán thứ nhất : Tính toán gia tăng ma trận độ chính xác và độ phủ được đề xuất bởi Liu. Thuật toán thứ hai : Tính toán gia t...

 • 00050008801.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương (2017)

 • + Một là, luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng và chất lượng quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại. + Hai là, luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2012 – 2016 tại BIDV Cầu Giấy. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đã tìm hiểu và khái quát kết quả đạt được của BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn này và phân tích những nguyên nhân tồn tại trong công tác quản lý RRTD tại BIDV Cầu Giấy. + Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng quản lý RRTD, luận văn đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý RRTD tại BIDV Cầu Giấy<...

 • 02050001264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Duy Thông, 1944- (2012)

 • Trình bày quan hệ giữa phản biện xã hội và báo chí truyền thông. Sưu tầm, khảo sát tất cả các bài báo của chuyên mục Tham vấn và Phản biện trên báo Đại Đoàn Kết trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm năm 2012. Đánh giá, nhận xét về nội dung, hình thức phản ánh của các bài viết cũng như đánh giá về tính hấp dẫn của chuyên mục đối với bạn đọc.

 • 01050000346.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương; Lã, Tuấn Nghĩa (2011)

 • Phân tích thành phần và hàm lượng acid amin trong protein ở bố mẹ và con lai trong hạt lúa. Đánh giá sự liên quan di truyền ở mức độ phân tử giữa bố mẹ và con lai ở lúa. Nghiên cứu di truyền số lượng liên quan đến hàm lượng protein cao ở lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số biểu hiện hinh thái với hàm lượng protein ở hạt lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số tính trạng chất lượng khác với hàm lượng protein ở hạt lúa. Xác định chỉ số chọn lọc trong chọn giống lúa có hàm lượng protein cao.

 • 01050000346_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Lã, Tuấn Nghĩa (2011)

 • Phân tích thành phần và hàm lượng acid amin trong protein ở bố mẹ và con lai trong hạt lúa. Đánh giá sự liên quan di truyền ở mức độ phân tử giữa bố mẹ và con lai ở lúa. Nghiên cứu di truyền số lượng liên quan đến hàm lượng protein cao ở lúa. Nghiên cứu tương quan giữa một số biểu hiện hình thái, tính trạng chất lượng khác với hàm lượng protein ở hạt lúa.