Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • V_L2_01310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L2_01310_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L0_02108_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2009)

 • Trình bày tổng quan về khám phá tri thức và khai phá dữ liệu: các khái niệm liên quan, các bài toán khai phá dữ liệu điển hình, các dạng dữ liệu có thể khai phá, các giai đoạn trong quá trình khai phá tri thức, các kỹ thuật tiếp cận chính trong khai phá dữ (...)

 • V_L0_01772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2008)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận chung về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Nghiên cứu, phân tích các văn bản, các quy định làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đánh giá quá trình thực hiện và áp dụng các văn bản này trong quá trình cải cách TTHC t ại địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại chính quyền cấp xã tại Hà Nội. Đúc rút những ưu điểm cũng như tồn tại, vướng mắc cần phải tháo gỡ trong công tác cải cách TTHC t ại chính quyền cấp xã ở Hà Nội. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm cải cách TTHC của thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố các nước trên...

 • 02050003935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Thứ nhất, tìm hiểu, phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến việc hoạch định chính sách chống khủng bố của Mỹ, qua đó lý giải được cơ sở hình thành của chính sách này.Thứ hai, đi sâu vào phân tích và làm rõ nội dung chính sách chống khủng bố của Mỹ dưới thời kỳ Tổng thống G. W. Bush từ năm 2001 đến 2008 và Tổng thống Obama từ năm 2009 đến 2014, quá trình triển khai chính sách. Thứ ba, đánh giá về những kết quả đat được và hạn chế của chính sách cống khủng bố của Mỹ năm 2001 đên 2014 và những tác động của việc thực thi chính sách đối với quan hệ đối ngoại của Mỹ.

 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2018-11-17)

 • This paper investigates the factors that may influence blended learning success in tertiary education. Although blended learning has gained its popularity in many countries all over the world, it is still a quite novel approach of learning and teaching in Vietnam; therefore, it is essential to determine which factors that may interfere students’ learning in this new approach in order to make some timely preparations and improvements and make it more effective. By carrying out a literature review on a number of articles which have been done during the period of time from 2000 to 2018 from two main databases: ERIC (Educational Resource Information Centre) and ProQuest, some crucial...

 • 00050001461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2012)

 • Nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý, đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp đồng thầu nhằm làm sáng rõ các quy định pháp lý. Phân tích những bất cập và đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật về giao kết Hợp đồng trong đấu thầu tại Việt Nam .

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn (2012)

 • 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý, đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp (...); Electronic Resources

 • 00050006293.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2015)

 • Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng; phân tích thực tiễn hoạt động mua bán, sáp nhập của các ngân hàng trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó nêu bật được những lợi ích và hạn chế khi tiến hành M&A ngân hàng. Tác giả đã giới thiệu được hệ thống pháp luật của Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề M&A ngân hàng. Trên cơ sở đó so sánh đối chiếu với pháp luật tại Việt Nam để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc hoàn thiện pháp luật về mua bán, sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam. Đề tài đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn...

 • 00050000494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2011)

 • Nghiên cứu l‎ý luận chung về Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa (HĐUTMBHH). Nghiên cứu các điều kiện hiệu lực của HĐUTMBHH theo quy định của pháp luật Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp luật của một số nước. Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • V_L2_01310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L2_01310_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L0_02108_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2009)

 • Trình bày tổng quan về khám phá tri thức và khai phá dữ liệu: các khái niệm liên quan, các bài toán khai phá dữ liệu điển hình, các dạng dữ liệu có thể khai phá, các giai đoạn trong quá trình khai phá tri thức, các kỹ thuật tiếp cận chính trong khai phá dữ (...)

 • V_L0_01772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2008)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận chung về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Nghiên cứu, phân tích các văn bản, các quy định làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đánh giá quá trình thực hiện và áp dụng các văn bản này trong quá trình cải cách TTHC t ại địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại chính quyền cấp xã tại Hà Nội. Đúc rút những ưu điểm cũng như tồn tại, vướng mắc cần phải tháo gỡ trong công tác cải cách TTHC t ại chính quyền cấp xã ở Hà Nội. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm cải cách TTHC của thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố các nước trên...

 • 02050003935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Thứ nhất, tìm hiểu, phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến việc hoạch định chính sách chống khủng bố của Mỹ, qua đó lý giải được cơ sở hình thành của chính sách này.Thứ hai, đi sâu vào phân tích và làm rõ nội dung chính sách chống khủng bố của Mỹ dưới thời kỳ Tổng thống G. W. Bush từ năm 2001 đến 2008 và Tổng thống Obama từ năm 2009 đến 2014, quá trình triển khai chính sách. Thứ ba, đánh giá về những kết quả đat được và hạn chế của chính sách cống khủng bố của Mỹ năm 2001 đên 2014 và những tác động của việc thực thi chính sách đối với quan hệ đối ngoại của Mỹ.

 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2018-11-17)

 • This paper investigates the factors that may influence blended learning success in tertiary education. Although blended learning has gained its popularity in many countries all over the world, it is still a quite novel approach of learning and teaching in Vietnam; therefore, it is essential to determine which factors that may interfere students’ learning in this new approach in order to make some timely preparations and improvements and make it more effective. By carrying out a literature review on a number of articles which have been done during the period of time from 2000 to 2018 from two main databases: ERIC (Educational Resource Information Centre) and ProQuest, some crucial...

 • 00050001461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2012)

 • Nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý, đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp đồng thầu nhằm làm sáng rõ các quy định pháp lý. Phân tích những bất cập và đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật về giao kết Hợp đồng trong đấu thầu tại Việt Nam .

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn (2012)

 • 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý, đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp (...); Electronic Resources

 • 00050006293.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2015)

 • Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng; phân tích thực tiễn hoạt động mua bán, sáp nhập của các ngân hàng trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó nêu bật được những lợi ích và hạn chế khi tiến hành M&A ngân hàng. Tác giả đã giới thiệu được hệ thống pháp luật của Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề M&A ngân hàng. Trên cơ sở đó so sánh đối chiếu với pháp luật tại Việt Nam để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc hoàn thiện pháp luật về mua bán, sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam. Đề tài đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn...

 • 00050000494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2011)

 • Nghiên cứu l‎ý luận chung về Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa (HĐUTMBHH). Nghiên cứu các điều kiện hiệu lực của HĐUTMBHH theo quy định của pháp luật Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp luật của một số nước. Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật (...)