Browsing by Author Nguyễn, Thị Tuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39
 • 02050001392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu sâu về tiểu sử, sự nghiệp trước thuật và đánh giá vai trò của chuyến đi sứ năm 1760-1762 đối với hoạt động học thuật của Lê Quý Đôn. Khảo cứu, dịch chú và tìm hiểu nội dung, giá trị tác phẩm Bắc sứ thông lục được Lê Quý Đôn viết trên đường đi sứ. (...); Electronic Resources

 • 05050002369.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2015)

 • Trong hoạt động quản lý của các trường đại học, cao đẳng thì quản lýsinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi sinh viên là đối tượngcủaquá trình đào tạo.Quản lý được đối tượng này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.Trong nội dung quản lý sinh viên có nội dung quản lý sinh viên nội trú. Hiện nay,đây là vấn đề đang được sự quan tâm,lo lắng của nhà trường, gia đình và xã hội.

 • KY_05557.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết (2013)

 • Thông qua những tư liệu Hán Nôm Việt Nam còn lưu giữ đến ngày nay, có thể thấy chuyến đi sứ sang Trung Quốc của phái đoàn Trần Huy Mật, Lê Quý Đôn và Trịnh Xuân Thụ thực sự là chuyến đi sứ “mang đậm tính học thuật” so với các đoàn sứ trước và sau đó, điển hình cho quan hệ giao lưu văn hóa học thuật Việt - Trung thế kv XVIII. Đi sứ trở thành một trong con đường giao lưu học thuật chính thống khiến các sứ thần nước ta tiếp xúc tiếp cận với học thuật đương đại Trung Quốc, mở rộng giao lưu hiểu biết về Hàn Quốc, Nhật Bản đồng thời khiến các quan lại nhân sĩ các nước hiểu rõ và trân trọng lịch sử địa lý và văn hiến phong tục Việt Nam.

 • 00050008637.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • - Luận văn đưa ra các cơ sở lý luận và mô hình trường đại học xanh. - Luận văn tổng hợp được các tiêu chí đánh giá trường đại học xanh. - Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng xây dựng trường đại học xanh tại 3 trường ở Nhật Bản, luận văn đã đánh giá được thành công và hạn chế của các trường khi xây dựng trường đại học xanh. - Đưa ra gợi ý bài học kinh nghiệm cho các trường đại học Việt Nam xây dựng trường đại học xanh.

 • DT_00093.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Nhiêu; Nguyễn, Thị Tuyết; Đào, Trung Kiên (2001)

 • Đề nghị cho phát triển đề tài lên mức sản xuất thử nghiệm, tiến tới mức sản xuất mỡ nhờn canxi dùng để bôi trơn cho các loại máy móc thông thường Trình bày việc sản xuất mỡ bôi trơn canxi từ nguyên liệu trong nước, đáp ứng nhu cầu mỡ cho sự nghiệp cơ khí hoá đất nước. Nguyên liệu được sử dụng: dầu cám, vôi, dầu nhờn, nước. Tìm ra thành phần tối ưu của nguyên liệu và xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất loại mỡ này.

 • V_L0_00106_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Đoàn, Văn Ban (2002)

 • Giới thiệu phương pháp hướng đối tượng và các công cụ hỗ trợ. Nghiên cứu phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML và ứng dụng để xây dựng hệ thống quản lý thi trên mạng

 • 05050002851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngữ Hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Tuyên Quang và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

 • 05050002414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Ngọc Cẩm Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2015)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp đề xuất

 • 05050002863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Quốc Duy;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • Nghiên cứu lý luận về hoạt động kiểm tra nội bộ và thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ của các trường Tiểu học huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang; đề xuất một số biện pháp cụ thể về quản lý hoạt động KTNB nhằm góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Tuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39
 • 02050001392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu sâu về tiểu sử, sự nghiệp trước thuật và đánh giá vai trò của chuyến đi sứ năm 1760-1762 đối với hoạt động học thuật của Lê Quý Đôn. Khảo cứu, dịch chú và tìm hiểu nội dung, giá trị tác phẩm Bắc sứ thông lục được Lê Quý Đôn viết trên đường đi sứ. (...); Electronic Resources

 • 05050002369.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2015)

 • Trong hoạt động quản lý của các trường đại học, cao đẳng thì quản lýsinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi sinh viên là đối tượngcủaquá trình đào tạo.Quản lý được đối tượng này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.Trong nội dung quản lý sinh viên có nội dung quản lý sinh viên nội trú. Hiện nay,đây là vấn đề đang được sự quan tâm,lo lắng của nhà trường, gia đình và xã hội.

 • KY_05557.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết (2013)

 • Thông qua những tư liệu Hán Nôm Việt Nam còn lưu giữ đến ngày nay, có thể thấy chuyến đi sứ sang Trung Quốc của phái đoàn Trần Huy Mật, Lê Quý Đôn và Trịnh Xuân Thụ thực sự là chuyến đi sứ “mang đậm tính học thuật” so với các đoàn sứ trước và sau đó, điển hình cho quan hệ giao lưu văn hóa học thuật Việt - Trung thế kv XVIII. Đi sứ trở thành một trong con đường giao lưu học thuật chính thống khiến các sứ thần nước ta tiếp xúc tiếp cận với học thuật đương đại Trung Quốc, mở rộng giao lưu hiểu biết về Hàn Quốc, Nhật Bản đồng thời khiến các quan lại nhân sĩ các nước hiểu rõ và trân trọng lịch sử địa lý và văn hiến phong tục Việt Nam.

 • 00050008637.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • - Luận văn đưa ra các cơ sở lý luận và mô hình trường đại học xanh. - Luận văn tổng hợp được các tiêu chí đánh giá trường đại học xanh. - Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng xây dựng trường đại học xanh tại 3 trường ở Nhật Bản, luận văn đã đánh giá được thành công và hạn chế của các trường khi xây dựng trường đại học xanh. - Đưa ra gợi ý bài học kinh nghiệm cho các trường đại học Việt Nam xây dựng trường đại học xanh.

 • DT_00093.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Nhiêu; Nguyễn, Thị Tuyết; Đào, Trung Kiên (2001)

 • Đề nghị cho phát triển đề tài lên mức sản xuất thử nghiệm, tiến tới mức sản xuất mỡ nhờn canxi dùng để bôi trơn cho các loại máy móc thông thường Trình bày việc sản xuất mỡ bôi trơn canxi từ nguyên liệu trong nước, đáp ứng nhu cầu mỡ cho sự nghiệp cơ khí hoá đất nước. Nguyên liệu được sử dụng: dầu cám, vôi, dầu nhờn, nước. Tìm ra thành phần tối ưu của nguyên liệu và xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất loại mỡ này.

 • V_L0_00106_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Đoàn, Văn Ban (2002)

 • Giới thiệu phương pháp hướng đối tượng và các công cụ hỗ trợ. Nghiên cứu phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML và ứng dụng để xây dựng hệ thống quản lý thi trên mạng

 • 05050002851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngữ Hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Tuyên Quang và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

 • 05050002414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Ngọc Cẩm Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2015)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp đề xuất

 • 05050002863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Quốc Duy;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • Nghiên cứu lý luận về hoạt động kiểm tra nội bộ và thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ của các trường Tiểu học huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang; đề xuất một số biện pháp cụ thể về quản lý hoạt động KTNB nhằm góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.