Browsing by Author Nguyễn, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • V_L2_01711_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Trần, Khánh Thành, người hướng dẫn (2009)

 • 71 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát một số giới thuyết chung về tôn giáo và cảm hứng tôn giáo trong văn học. Với đối tượng nghiên cứu là cảm hứng tôn giáo và chất liệu tôn giáo trong thơ Hàn mặc Tử và Huy Cận, đề tài lần lượt phân tích về Hàn Mặc Tử - một con chiên ngoan đạo mà bất (...); Electronic Resources

 • 02050003613.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Lương, Thùy Liên (2015)

 • Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tác động của CNH, HĐH đến đạo đức truyền thống ở Việt Nam hiên nay. Hai là, làm rõ thực trạng tác động của CNH, HĐH đến đạo đức truyền thống ở Việt Nam hi ện nay, xác đị nh những vấn đề đặt ra và đề xuất m ột s ố giải pháp cơ bản nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của CNH, HĐH đến đạo đức truyền thống ở Việt Nam hi ện nay.

 • 00050006971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2015)

 • Nội dung cơ bản của quyền con người, quyền công dân và mối quan hệ giữa chúng. Từ đó, đưa ra được khái niệm và các yếu tố cấu thành cơ chế bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân. Khái quát cơ chế bảo vệ nhân quyền Liên hợp quốc, cơ chế bảo vệ nhân quyền khu vực và quốc gia. Sự hình thành cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp. Nghiên cứu, phân tích, làm rõ cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013. Đề xuất ra được những giải pháp có hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013.

 • 00050006184.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Lê, Lan Chi (2015)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường. Quy định về hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường trong lịch sử pháp luật Việt Nam và trong pháp luật tố tụng hình sự một số quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 về hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp khác nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường.

 • UEB_00051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuyên Dương;  Advisor: Bùi, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Yến; Võ, Kim Sơn; Svard, Sven-Erik (2011)

 • Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ phối kết hợp giữa Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã ở Việt Nam.

 • V_L2_01875_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2009)

 • Luận văn ThS. Lí luận Văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Chương 1. Một số cách đọc Kafka: Đọc Kafka trong bối cảnh nhỏ tiểu sử; Đọc Kafka tách rời khỏi mĩ học và nghệ thuật hiện đại; Đọc Kafka như một thứ chú giải. Chương 2: Những nhân vật biểu tượng điển hình trong tác phẩm của Kafka: Nhân vật biểu tượng tồn tạ (...); Electronic Resources

 • 00050006806_NguyenThiYen.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến (2015)

 • Chương mở đầu phân tích thực trạng của việc dạy và học lập trình hiện nay ở một số trường THPT, những khó khăn của giáo viên và học sinh trong quá trìnhhọc lập trình Pascal đồng thời đưa ra hướng giải quyết cho các thực trạng trên. Chương hai sẽ nghiên cứu chương trình giảng dạy lập trình ở một số nước phát triển như Canada, Singapore, Phần Lan, Mỹ, nhận xét, đánh giá, so sánh về cách thức xây dựng chương trình và nội dung chương trình của các nước với Việt Nam và từ đó xây dựng chương trình giảng dạy lập trình mới cho các khối lớp 10, 11, 12. Chương ba là ứng dụng ngôn ngữ lập trình Code.org và Alice trong việc giảng dạy một số module lập trình như: biến, hàm, vòng lặp, cấu trúc điều...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Đỗ, Tiến Long (2017)

 • - Luận văn làm rõ được khái niệm năng lực cạnh tranh, các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. - Phân tích, đánh giá các tác động của của môi trường vĩ mô, môi trường ngành, môi trường vi mô đến doanh nghiệp. Từ đó tác giá cũng mô tả thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. - Đề xuất được các giải pháp khả thi, có ý nghĩa thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

 • 02050001436_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Hà, Văn Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương 1: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong truyện và tiểu thuyết của Nguyên Hồng trước cách mạng tháng tám. Chương 2: Nghệ thuật tổ chức kết cấu và cốt truyện trong truyện và tiểu thuyết của Nguyên Hồng trước cách mạng tháng tám. Chương 3: Ngôn ngữ, giọng điệu trong truyện và tiểu thuyết của Nguyên Hồng trước Cách mạng Tháng Tám.; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • V_L2_01711_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Trần, Khánh Thành, người hướng dẫn (2009)

 • 71 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát một số giới thuyết chung về tôn giáo và cảm hứng tôn giáo trong văn học. Với đối tượng nghiên cứu là cảm hứng tôn giáo và chất liệu tôn giáo trong thơ Hàn mặc Tử và Huy Cận, đề tài lần lượt phân tích về Hàn Mặc Tử - một con chiên ngoan đạo mà bất (...); Electronic Resources

 • 02050003613.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Lương, Thùy Liên (2015)

 • Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tác động của CNH, HĐH đến đạo đức truyền thống ở Việt Nam hiên nay. Hai là, làm rõ thực trạng tác động của CNH, HĐH đến đạo đức truyền thống ở Việt Nam hi ện nay, xác đị nh những vấn đề đặt ra và đề xuất m ột s ố giải pháp cơ bản nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của CNH, HĐH đến đạo đức truyền thống ở Việt Nam hi ện nay.

 • 00050006971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2015)

 • Nội dung cơ bản của quyền con người, quyền công dân và mối quan hệ giữa chúng. Từ đó, đưa ra được khái niệm và các yếu tố cấu thành cơ chế bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân. Khái quát cơ chế bảo vệ nhân quyền Liên hợp quốc, cơ chế bảo vệ nhân quyền khu vực và quốc gia. Sự hình thành cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp. Nghiên cứu, phân tích, làm rõ cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013. Đề xuất ra được những giải pháp có hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013.

 • 00050006184.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Lê, Lan Chi (2015)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường. Quy định về hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường trong lịch sử pháp luật Việt Nam và trong pháp luật tố tụng hình sự một số quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 về hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp khác nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường.

 • UEB_00051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuyên Dương;  Advisor: Bùi, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Yến; Võ, Kim Sơn; Svard, Sven-Erik (2011)

 • Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ phối kết hợp giữa Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã ở Việt Nam.

 • V_L2_01875_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2009)

 • Luận văn ThS. Lí luận Văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Chương 1. Một số cách đọc Kafka: Đọc Kafka trong bối cảnh nhỏ tiểu sử; Đọc Kafka tách rời khỏi mĩ học và nghệ thuật hiện đại; Đọc Kafka như một thứ chú giải. Chương 2: Những nhân vật biểu tượng điển hình trong tác phẩm của Kafka: Nhân vật biểu tượng tồn tạ (...); Electronic Resources

 • 00050006806_NguyenThiYen.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến (2015)

 • Chương mở đầu phân tích thực trạng của việc dạy và học lập trình hiện nay ở một số trường THPT, những khó khăn của giáo viên và học sinh trong quá trìnhhọc lập trình Pascal đồng thời đưa ra hướng giải quyết cho các thực trạng trên. Chương hai sẽ nghiên cứu chương trình giảng dạy lập trình ở một số nước phát triển như Canada, Singapore, Phần Lan, Mỹ, nhận xét, đánh giá, so sánh về cách thức xây dựng chương trình và nội dung chương trình của các nước với Việt Nam và từ đó xây dựng chương trình giảng dạy lập trình mới cho các khối lớp 10, 11, 12. Chương ba là ứng dụng ngôn ngữ lập trình Code.org và Alice trong việc giảng dạy một số module lập trình như: biến, hàm, vòng lặp, cấu trúc điều...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Đỗ, Tiến Long (2017)

 • - Luận văn làm rõ được khái niệm năng lực cạnh tranh, các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. - Phân tích, đánh giá các tác động của của môi trường vĩ mô, môi trường ngành, môi trường vi mô đến doanh nghiệp. Từ đó tác giá cũng mô tả thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. - Đề xuất được các giải pháp khả thi, có ý nghĩa thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

 • 02050001436_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Hà, Văn Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương 1: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong truyện và tiểu thuyết của Nguyên Hồng trước cách mạng tháng tám. Chương 2: Nghệ thuật tổ chức kết cấu và cốt truyện trong truyện và tiểu thuyết của Nguyên Hồng trước cách mạng tháng tám. Chương 3: Ngôn ngữ, giọng điệu trong truyện và tiểu thuyết của Nguyên Hồng trước Cách mạng Tháng Tám.; Electronic Resources