Browsing by Author Nguyễn, Thanh Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Nguyễn Thanh Long.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Long (2014)

 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một loại hợp đồng mới được sự chú ý của pháp luật Việt Nam. Luật Thương mại 2005 là đạo luật đầu tiên của Việt Nam qui định về vấn đề pháp lý này. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây nhượng quyền thương mại bắt đầu phát triển và được sự chú ý nhiều của các thương nhân của Việt Nam. Do đó tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại trở thành một đề tài có tính cấp thiết cao. Luận văn phân tích tương đối sâu các vấn đề lý luận về loại hợp đồng này và các tranh chấp phát sinh từ đó cũng như vấn đề giải quyết các tranh chấp này. Luận văn cũng phân tích các qui định của pháp luật liên quan và một số vụ việc tranh chấp điển hình. Trên...

 • 00050004913_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Long;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ bản chất các mối quan hệ nội bộ trong công ty, nguyên nhân của tranh chấp nội bộ, luận văn đã tìm hiểu và đưa ra khái niệm tranh chấp nội bộ công ty, những đặc điểm cơ bản của loại tranh chấp này, cách thức phân biệt tranh chấp nội bộ công ty với một số tranh chấp khác xảy ra trong công ty. Đồng thời, luận văn còn liên hệ với các quy định của pháp luật để tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về tranh chấp nội bộ công ty, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các quy định đó. Luận văn cũng đã cố gắng phân loại các tranh chấp nội bộ công ty theo các tiêu chí khác nhau để có cái nhìn tổng quát về loại hình tranh chấp này. Kết quả nghiên cứu các quy địn...

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Nguyễn Thanh Long.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Long (2014)

 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một loại hợp đồng mới được sự chú ý của pháp luật Việt Nam. Luật Thương mại 2005 là đạo luật đầu tiên của Việt Nam qui định về vấn đề pháp lý này. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây nhượng quyền thương mại bắt đầu phát triển và được sự chú ý nhiều của các thương nhân của Việt Nam. Do đó tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại trở thành một đề tài có tính cấp thiết cao. Luận văn phân tích tương đối sâu các vấn đề lý luận về loại hợp đồng này và các tranh chấp phát sinh từ đó cũng như vấn đề giải quyết các tranh chấp này. Luận văn cũng phân tích các qui định của pháp luật liên quan và một số vụ việc tranh chấp điển hình. Trên...

 • 00050004913_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Long;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ bản chất các mối quan hệ nội bộ trong công ty, nguyên nhân của tranh chấp nội bộ, luận văn đã tìm hiểu và đưa ra khái niệm tranh chấp nội bộ công ty, những đặc điểm cơ bản của loại tranh chấp này, cách thức phân biệt tranh chấp nội bộ công ty với một số tranh chấp khác xảy ra trong công ty. Đồng thời, luận văn còn liên hệ với các quy định của pháp luật để tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về tranh chấp nội bộ công ty, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các quy định đó. Luận văn cũng đã cố gắng phân loại các tranh chấp nội bộ công ty theo các tiêu chí khác nhau để có cái nhìn tổng quát về loại hình tranh chấp này. Kết quả nghiên cứu các quy địn...