Browsing by Author Nguyễn, Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2017)

 • - Luận văn đã tính toán sự đóng góp của quá trình trao đổi một pion đơn (với thế năng Yukawa) lên sự tách vạch siêu tinh tế trong nguyên tử hydrogen muonic. Đã chỉ ra rằng sự đóng góp của quá trình này là nhỏ. - Đề xuất hướng tiếp cận mới để đo phân rã (’)+ - thông qua phân rã meson chứa quark duyên. - Sử dụng phương pháp thừa số hóa để ước tính và tách yếu tố ma trận bốn quark ra thành hai yếu tố ma trận của hai dòng đơn tuyến màu.

 • 01050000971_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Lê, Trọng Cúc (2012)

 • Tổng quan về hệ sinh thái nông nghiệp; nông nghiệp bền vững; tình hình sản xuất chè an toàn trên thế giới và Việt Nam. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tại xã Tân Cương. Thực trạng hệ sinh thái nông nghiệp trồng chè tại khu vực nghiên cứu; Tìm hiểu quy trình sản xuất chè an toàn, thực trạng phát triển của hoạt động sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực nghiên cứu; Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và áp lực đối với hoạt động sản xuất chè an toàn; qua đó chỉ ra các rào cản và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững hoạt động sản xuất chè an toàn tại khu vực nghiên cứu

 • 00050004215_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2014)

 • Chương một là Kiến thức cơ sở về phân tích chương trình. Chương này, tôi sẽ giới thiệu khái quát về phân tích chương trình, các ứng dụng, các kỹ thuật và một số công cụ phân tích chương trình đã có. Chương hai là Cây cú pháp trừu tượng (abstract syntax tree – AST). Chương này, tôi sẽ trình bày về cây cú pháp trừu tượng. Tôi sẽ nêu lên ứng dụng của cây cú pháp trừu tượng, đặc biệt là trong việc mô tả mã nguồn java phục vụ cho việc so sánh hai chương trình tương tự. Chương ba là các đơn vị đo phần mềm (Software metrics). Chương này, tôi sẽ trình bày sơ lược về các đơn vị đo phần mềm sử dụng trong đánh giá ph...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Trương, Thị Kiên (2017)

 • Tác giả tiến hành khảo sát 2 cơ quan báo chí của Hải Phòng là Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 2 báo có văn phòng đại diện tại Hải Phòng là Nhân dân, Lao động; 1 báo có phóng viên thường trú tại Hải Phòng là Báo điện tử Vnexpress. Tác giả nghiên cứu về vấn đề tiếp cận thông tin của nhà báo nói chung và tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng nói riêng từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng.

Browsing by Author Nguyễn, Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2017)

 • - Luận văn đã tính toán sự đóng góp của quá trình trao đổi một pion đơn (với thế năng Yukawa) lên sự tách vạch siêu tinh tế trong nguyên tử hydrogen muonic. Đã chỉ ra rằng sự đóng góp của quá trình này là nhỏ. - Đề xuất hướng tiếp cận mới để đo phân rã (’)+ - thông qua phân rã meson chứa quark duyên. - Sử dụng phương pháp thừa số hóa để ước tính và tách yếu tố ma trận bốn quark ra thành hai yếu tố ma trận của hai dòng đơn tuyến màu.

 • 01050000971_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Lê, Trọng Cúc (2012)

 • Tổng quan về hệ sinh thái nông nghiệp; nông nghiệp bền vững; tình hình sản xuất chè an toàn trên thế giới và Việt Nam. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tại xã Tân Cương. Thực trạng hệ sinh thái nông nghiệp trồng chè tại khu vực nghiên cứu; Tìm hiểu quy trình sản xuất chè an toàn, thực trạng phát triển của hoạt động sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực nghiên cứu; Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và áp lực đối với hoạt động sản xuất chè an toàn; qua đó chỉ ra các rào cản và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững hoạt động sản xuất chè an toàn tại khu vực nghiên cứu

 • 00050004215_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2014)

 • Chương một là Kiến thức cơ sở về phân tích chương trình. Chương này, tôi sẽ giới thiệu khái quát về phân tích chương trình, các ứng dụng, các kỹ thuật và một số công cụ phân tích chương trình đã có. Chương hai là Cây cú pháp trừu tượng (abstract syntax tree – AST). Chương này, tôi sẽ trình bày về cây cú pháp trừu tượng. Tôi sẽ nêu lên ứng dụng của cây cú pháp trừu tượng, đặc biệt là trong việc mô tả mã nguồn java phục vụ cho việc so sánh hai chương trình tương tự. Chương ba là các đơn vị đo phần mềm (Software metrics). Chương này, tôi sẽ trình bày sơ lược về các đơn vị đo phần mềm sử dụng trong đánh giá ph...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hường;  Advisor: Trương, Thị Kiên (2017)

 • Tác giả tiến hành khảo sát 2 cơ quan báo chí của Hải Phòng là Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 2 báo có văn phòng đại diện tại Hải Phòng là Nhân dân, Lao động; 1 báo có phóng viên thường trú tại Hải Phòng là Báo điện tử Vnexpress. Tác giả nghiên cứu về vấn đề tiếp cận thông tin của nhà báo nói chung và tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng nói riêng từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng.