Browsing by Author Nguyễn, Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền; Phạm, Ánh Sao; Nguyễn, Thị Diệu Linh (2017)

 • Nghiên cứu này nhìn nhận văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam và văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Trung Quốc là hai thực thể văn học có sự phát triển tương đối độc lập với nhau. Thực thể văn học thời kỳ mới ở Việt Nam, trong một chừng mực nào đó phản ánh được sự phát triển chung của văn học thời kỳ mời Trung Quốc, nhưng một mặt khác, do những ảnh hưởng của ngôn ngữ dịch, do ảnh hưởng bởi những quan niệm tiếp nhận mang tính chất truyền thống của người Việt Nam, mà nó lại sở hữu một đời sống phát triển có nhiều khác biệt so với môi trường tại nước bản địa. Văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam vận động trong lịch sử dịch thuật và tiếp nhận văn học thế kỷ 20 ở Việt Nam, là một ...

 • V_L0_01268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2006)

 • Nghiên cứu tổng quát các văn bản pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đối chiếu với thực tiễn hoạt động, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, chỉ ra những điểm không phù hợp với thực tiễn kinh doanh cần bổ sung. Từ đó, đề ra hướng bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

 • 00050001480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2012)

 • Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các quy định của pháp luật Tố tụng Dân sự (TTDS) Việt Nam về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự. Nghiên cứu và phân tích khái niệm, bản chất, đặc điểm về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục này trong pháp luật TTDS Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự chỉ ra những nội dung, những vấn đề còn thiếu sót, chưa phù hợp. Luận giải về yêu cầu hoàn thiện quy định của pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý trong TTDS Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định này.<...

 • 01050000101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Trần, Thị Hồng (2011)

 • Tổng quan về làng nghề dệt nhuộm ở Việt Nam. Tổng quan về ô nhiễm nước thải tẩy nhuộm: Nhu cầu sử dụng nước trong công nghệ tẩy nhuộm, các nguồn gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải tẩy nhuộm, các phương pháp sử dụng trong xử lý nước thải tẩy nhuộm (Xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ, sinh học). Các nghiên cứu trong xử lý nước thải tẩy nhuộm trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày đối tượng nghiên cứu: Làng nghề Phương La, xã Thái Phương; Các loại nước thải nghiên cứu. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu: Hóa chất, vật liệu và thiết bị sử dụng trong nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý tại Xí nghiệp dệt may Nam Thành. Kết quả điều t...

 • Tố tụng tranh tụng và việc tiếp thu nó trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2005)

 • Nêu các khái niệm của tố tụng tranh tụng trong giải quyết vụ án hình sự, phân tích đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển tố tụng tranh tụng. Nghiên cứu một số mô hình tố tụng hình sự trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam, nêu những tồn tại và xác định các nội dung cần thiết của tố tụng tranh tụng, nhằm phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, đặc biệt trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hiện nay ở nước ta

 • V_L0_00606_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2005)

 • Nêu các khái niệm của tố tụng tranh tụng trong giải quyết vụ án hình sự, phân tích đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển tố tụng tranh tụng. Nghiên cứu một số mô hình tố tụng hình sự trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về tranh tụng trong tố (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Browsing by Author Nguyễn, Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền; Phạm, Ánh Sao; Nguyễn, Thị Diệu Linh (2017)

 • Nghiên cứu này nhìn nhận văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam và văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Trung Quốc là hai thực thể văn học có sự phát triển tương đối độc lập với nhau. Thực thể văn học thời kỳ mới ở Việt Nam, trong một chừng mực nào đó phản ánh được sự phát triển chung của văn học thời kỳ mời Trung Quốc, nhưng một mặt khác, do những ảnh hưởng của ngôn ngữ dịch, do ảnh hưởng bởi những quan niệm tiếp nhận mang tính chất truyền thống của người Việt Nam, mà nó lại sở hữu một đời sống phát triển có nhiều khác biệt so với môi trường tại nước bản địa. Văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam vận động trong lịch sử dịch thuật và tiếp nhận văn học thế kỷ 20 ở Việt Nam, là một ...

 • V_L0_01268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2006)

 • Nghiên cứu tổng quát các văn bản pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đối chiếu với thực tiễn hoạt động, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, chỉ ra những điểm không phù hợp với thực tiễn kinh doanh cần bổ sung. Từ đó, đề ra hướng bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

 • 00050001480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2012)

 • Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các quy định của pháp luật Tố tụng Dân sự (TTDS) Việt Nam về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự. Nghiên cứu và phân tích khái niệm, bản chất, đặc điểm về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục này trong pháp luật TTDS Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự chỉ ra những nội dung, những vấn đề còn thiếu sót, chưa phù hợp. Luận giải về yêu cầu hoàn thiện quy định của pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý trong TTDS Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định này.<...

 • 01050000101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Trần, Thị Hồng (2011)

 • Tổng quan về làng nghề dệt nhuộm ở Việt Nam. Tổng quan về ô nhiễm nước thải tẩy nhuộm: Nhu cầu sử dụng nước trong công nghệ tẩy nhuộm, các nguồn gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải tẩy nhuộm, các phương pháp sử dụng trong xử lý nước thải tẩy nhuộm (Xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ, sinh học). Các nghiên cứu trong xử lý nước thải tẩy nhuộm trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày đối tượng nghiên cứu: Làng nghề Phương La, xã Thái Phương; Các loại nước thải nghiên cứu. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu: Hóa chất, vật liệu và thiết bị sử dụng trong nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý tại Xí nghiệp dệt may Nam Thành. Kết quả điều t...

 • Tố tụng tranh tụng và việc tiếp thu nó trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2005)

 • Nêu các khái niệm của tố tụng tranh tụng trong giải quyết vụ án hình sự, phân tích đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển tố tụng tranh tụng. Nghiên cứu một số mô hình tố tụng hình sự trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam, nêu những tồn tại và xác định các nội dung cần thiết của tố tụng tranh tụng, nhằm phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, đặc biệt trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hiện nay ở nước ta

 • V_L0_00606_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2005)

 • Nêu các khái niệm của tố tụng tranh tụng trong giải quyết vụ án hình sự, phân tích đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển tố tụng tranh tụng. Nghiên cứu một số mô hình tố tụng hình sự trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về tranh tụng trong tố (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005