Browsing by Author Nguyễn, Trúc Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 00050007533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về môi trường đầu tư để thu hút, quản lý nhà nước về FDI trong đó bao gồm các yếu tố tác động đến quản lý, các khâu trong quản lý. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng môi trường đầu tư để thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015. Phân tích, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức của môi trường đầu tư ở Thanh Hoá. Khuyến nghị, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý FDI.

 • 00050009107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Đã tổng quan được tình hình nghiên cứu và khái quát về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước; Phân tích được thực trạng công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và minh chứng bằng các số liệu bảng biểu. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Doanh nghiệp.

 • 00050009396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Khánh;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội...

 • 00050008198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý logistics tại các cảng hàng không. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Chương 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài.

 • 00050009397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong các tổ chức công. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý nhân lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình...

 • 00050009145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Doãn Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Luận văn đã đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính tại và một số giải pháp Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.

 • 00050009510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Trên cơ sở lý thuyết chuyên ngành Quản lý kinh tế, tác giả hệ thống lại các vấn đề về cơ sở lý luận quản lý thuế XNK, từ đó đánh giá thực trạng quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (về xây dựng kế hoạch quản lý thuế XNK; nguồn nhân lực: bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xác định năng lực vị trí việc làm cho các CBCC Hải quan, hoàn thiện nhân sự làm công tác kiểm tra sau thông quan; về hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật, về công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế)...

 • 00050009042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Sơn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Khái quát hoá những lý luận cơ bản về đầu tư, đầu tư XDCB, vốn, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của CATP Hải Phòng; thực trạng sử dụng vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng.

 • 00050008189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của luận văn. Chương 3: Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của văn phòng Trung ương Đảng. Chương 4: Giải pháp nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của Văn phòng Trung ương Đảng.

 • The Role of State on the Process of Market Economic Institution Improvement Korean Experience and Implication to Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trúc Lê; Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Trong nhóm các chủ thể tham gia thể chế kinh tế thị trường, nhà nước là chủ thể quan trọng có thể đề ra “luật chơi” và giám sát việc thực hiện “luật chơi” này. Trong các mô hình thể chế kinh tế thị trường khác nhau, vai trò của nhà nước cũng thể hiện sự khác biệt, không chỉ ở quy mô của nhà nước, mà quan trọng hơn là mục tiêu, công cụ và cách thức tham gia của nhà nước. Hàn Quốc là một quốc gia Đông Á đã đạt được kỳ tích tăng trưởng trong suốt nửa cuối thế kỷ XX đến nay. Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Hàn Quốc qua các giai đoạn phát triển thể hiện rõ nét vai trò của một nhà nước mạnh, đồng thời lại rất linh hoạt trong việc điều hành nền kinh tế theo tín hiệu thị trư...

 • 00050009099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho cấp ủy, chính quyền quận Cầu Giấy trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sau quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Cầu Giấy trong thời gian tới.

 • 00050008399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bạch Đằng;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê; Phạm, Thị Hồng Điệp (2017)

 • Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Cường; Nguyễn, Trúc Lê (2014)

 • Sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong nước đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng như nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại, tiến dần đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế của Hiệp ước Vốn Basel II. Theo đó, việc từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế của Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng được các ngân hàng đặc biệt chú trọng, nhất là từ năm 2010 đến nay. Việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế Basel II theo tiêu chí phù hợp với thực trạng...

Browsing by Author Nguyễn, Trúc Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 00050007533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về môi trường đầu tư để thu hút, quản lý nhà nước về FDI trong đó bao gồm các yếu tố tác động đến quản lý, các khâu trong quản lý. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng môi trường đầu tư để thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015. Phân tích, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức của môi trường đầu tư ở Thanh Hoá. Khuyến nghị, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý FDI.

 • 00050009107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Đã tổng quan được tình hình nghiên cứu và khái quát về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước; Phân tích được thực trạng công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và minh chứng bằng các số liệu bảng biểu. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Doanh nghiệp.

 • 00050009396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Khánh;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội...

 • 00050008198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý logistics tại các cảng hàng không. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Chương 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài.

 • 00050009397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong các tổ chức công. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý nhân lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình...

 • 00050009145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Doãn Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Luận văn đã đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính tại và một số giải pháp Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.

 • 00050009510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Trên cơ sở lý thuyết chuyên ngành Quản lý kinh tế, tác giả hệ thống lại các vấn đề về cơ sở lý luận quản lý thuế XNK, từ đó đánh giá thực trạng quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (về xây dựng kế hoạch quản lý thuế XNK; nguồn nhân lực: bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xác định năng lực vị trí việc làm cho các CBCC Hải quan, hoàn thiện nhân sự làm công tác kiểm tra sau thông quan; về hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật, về công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế)...

 • 00050009042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Sơn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Khái quát hoá những lý luận cơ bản về đầu tư, đầu tư XDCB, vốn, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của CATP Hải Phòng; thực trạng sử dụng vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng.

 • 00050008189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của luận văn. Chương 3: Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của văn phòng Trung ương Đảng. Chương 4: Giải pháp nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của Văn phòng Trung ương Đảng.

 • The Role of State on the Process of Market Economic Institution Improvement Korean Experience and Implication to Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trúc Lê; Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Trong nhóm các chủ thể tham gia thể chế kinh tế thị trường, nhà nước là chủ thể quan trọng có thể đề ra “luật chơi” và giám sát việc thực hiện “luật chơi” này. Trong các mô hình thể chế kinh tế thị trường khác nhau, vai trò của nhà nước cũng thể hiện sự khác biệt, không chỉ ở quy mô của nhà nước, mà quan trọng hơn là mục tiêu, công cụ và cách thức tham gia của nhà nước. Hàn Quốc là một quốc gia Đông Á đã đạt được kỳ tích tăng trưởng trong suốt nửa cuối thế kỷ XX đến nay. Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Hàn Quốc qua các giai đoạn phát triển thể hiện rõ nét vai trò của một nhà nước mạnh, đồng thời lại rất linh hoạt trong việc điều hành nền kinh tế theo tín hiệu thị trư...

 • 00050009099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho cấp ủy, chính quyền quận Cầu Giấy trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sau quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Cầu Giấy trong thời gian tới.

 • 00050008399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bạch Đằng;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê; Phạm, Thị Hồng Điệp (2017)

 • Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Cường; Nguyễn, Trúc Lê (2014)

 • Sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong nước đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng như nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại, tiến dần đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế của Hiệp ước Vốn Basel II. Theo đó, việc từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế của Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng được các ngân hàng đặc biệt chú trọng, nhất là từ năm 2010 đến nay. Việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế Basel II theo tiêu chí phù hợp với thực trạng...