Browsing by Author Nguyễn, Trần Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 00050003288.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trần Thành (2013)

  • Một trong những mục tiêu quan trọng của kỹ thuật truyền tin là làm sao phải sử dụng tối đa hiệu suất các nguồn tài nguyên hỗ trợ trong một hệ thống truyền tin cụ thể ở đây là băng tần và công suất phát. Lý thuyết Shannon đã chỉ ra giới hạn lý thuyết về tốc độ truyền (bit/s) trong một kênh truyền dẫn (SISO) khi biết trước băng tần và công suất phát. Các kỹ thuật mã hóa thông tin hiện đại (như Turbo, LDPC...) đều nhắm đến giới hạn Shannon này khi thực thi trên thực tế để tối ưu việc dùng các nguồn tài nguyên này. ...

Browsing by Author Nguyễn, Trần Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 00050003288.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trần Thành (2013)

  • Một trong những mục tiêu quan trọng của kỹ thuật truyền tin là làm sao phải sử dụng tối đa hiệu suất các nguồn tài nguyên hỗ trợ trong một hệ thống truyền tin cụ thể ở đây là băng tần và công suất phát. Lý thuyết Shannon đã chỉ ra giới hạn lý thuyết về tốc độ truyền (bit/s) trong một kênh truyền dẫn (SISO) khi biết trước băng tần và công suất phát. Các kỹ thuật mã hóa thông tin hiện đại (như Turbo, LDPC...) đều nhắm đến giới hạn Shannon này khi thực thi trên thực tế để tối ưu việc dùng các nguồn tài nguyên này. ...