Browsing by Author Nguyễn, Trọng Uyển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 01050003843.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Uyển (2018)

 • Luận văn nghiên cứu tách sắt (dưới dạng muối (NH4)3FeF6) ra khỏi bã quặng trong quá trình điều chế TiO2 từ quặng Ilmenit theo phương pháp amoni florua. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ lỏng rắn đến quá trình hòa tách quặng ilmenit sau phân giải tại các tỉ lệ: 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1; Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NH4F tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị 15, 19, 22, 24, 25, 26% NH4F; Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị nhiệt độ duy trì trong dung dịch sau khi hòa tan NH4F lần lượt là 0, 2, 6, 10, 15, 20oC. Kết quả nghiên cứu thu được các thông số thích hợp cho quá trình tách sắt dưới dạng muối (NH4)3FeF6: Tỉ lệ lỏng ...

 • 01050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Cảnh Lam;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2011)

 • Trình bày tổng quan: sơ lƣợc về kỹ thuật luyện kim, chế tác hiện vật văn hóa chất liệu đồng và hợp kim đồng, đồng và hợp kim đồng, các hợp chất đồng, các cơ chế ăn mòn hiện vật đồng, tốc độ ăn mòn, chất ức chế ăn mòn, mức độ ăn mòn của một số kim loại trong các môi trƣờng khác nhau. Tìm hiểu nội dung nghiên cứu và thực nghiệm: khảo sát tốc độ ăn mòn, xác định cơ chế ăn mòn, giới thiệu mẫu, tiến hành thí nghiệm (trình bày các tác nhân gây gỉ đồng, môi trƣờng lƣu giữ sau khi tạo gỉ). Phân tích kết quả nghiên cứu: cơ chế ăn mòn, khảo sát tốc độ ăn mòn (tốc độ ăn mòn của mẫu đồng hiện đại, tốc độ ăn mòn của mẫu tiền đồng cổ), khuyến nghị và đề xuất các giải pháp.

 • V_L6_00053_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngô Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng; Chu, Xuân Anh (1992)

 • Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1992; Trên cơ sở tìm hiểu sơ lược về các nguyên tố đất hiếm và tính chất của chúng, các phương pháp thu tổng đất hiếm đã sử dụng, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tổng thu đất hiếm từ quặng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tác giả đã tìm được những phương pháp thích hợp cho việc tổng thu từng loại quặng cũng như các điều kiện thích hợp để phân huỷ các loại quặng này; ngoài ra tác giả đã tiến hành nghiên cứu một số tính chất của chúng.; Electronic Resources

 • V_L6_00015_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng (1998)

 • Tổng quan tài liệu về phèn nhôm, công nghệ sản xuất phèn nhôm trong công nghiệp đã được sử dụng ở nước ta. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm việc sản xuất phèn nhôm từ cao lanh. Đưa ra kết quả khảo sát các chỉ số: các thành phần trong cao lanh, hiệu suất chuyển hóa ô xi nhôm vào sản phẩm theo nhiệt độ nung cao lanh,...

 • 01050003151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Thị Mai Hương; Nguyễn, Trọng Uyển (2016)

 • Nghiên cứu và khảo sát một số tính chất hóa lí và khả năng hòa tách trong axit HCl của mẫu nhôm hidroxit sau khi nghiền.Nghiên cứu và so sánh một số tính chất hóa lí của mẫu trước và sau khi nghiền; Đánh giá hiệu quả hòa tách hòa tách nhôm hiđroxit sau nghiền trong dung dịch axit HCl;Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưng đến quá trình hòa tách trong axit HCl của mẫu sau nghiền; Đề xuất ra quy trình công nghệ chế tạo PAC. Ko sát một số yếu tố đến quy trình chế tạo PAC như nhiệt độ; thời gian, tốc độ khuấy.... Đề xuất quy trình công nghệ; Đánh giá một số chỉ tiêu của sản phẩm như: hàm lượng Al2O3, khối lượng riêng, chỉ số“n”.

 • DT_00728.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trọng Uyển (2006)

 • Nghiên cứu tổng hợp các chế phẩm là phức chất các nguyên tố đất hiếm. Xác định thành phần hóa học, cấu tạo của các phức chất thu được bằng phương pháp phân tích nhiệt và phổ hồng ngoại. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của phức chất Europi (III) với L. Tryptophan đến sự phát triển của mầm thóc giống (lúa Khang dân). Từ đó chỉ ra phức chất của Neodim với L.Lơxin, prazeodim với L.Phenalalanin và Sm với L.Tryptophan có tác dụng nâng cao tính chịu hạn của cấy lúa Khang dân ở giai đoạn mạ

 • 01050002185-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2014)

 • Chất hữu cơ khó phân huỷ. Thực trạng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân huỷ. Các phương pháp xử lý chất hữu cơ. Ứng dụng của quá trình oxi hóa nâng cao vào xử lý chất hữu cơ. Giới thiệu về pyroluzit và laterit. Công nghệ nano và ứng dụng trong xử lý môi trường.

 • 01050003176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Syamphone, KEOJAMPA;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2016)

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng. Kể các nước phát triển, việc giải quyết ô nhiễm môi trường đang là một thách thức lớn đối với mọi quốc gia. Trên thế giới hiện nay vấn đề cung cấp nước sạch cho sinh hoạtlà một vấn đề rất lớn mà xã hội quan tâm. Trong khi nguồn nước bề mặt: sông, suối, ao, hồ đang ngày càng bị ô nhiễm nặng bởi nước thải các nhà máy, xí nghiệp, nước thải sinh hoạt thì việc sử dụng nước ngầmnhư là một giải pháp hữu hiệu cho việc cung cấp nước sạch. Nước ngầm ít chịu ảnh hưởng bởi tác động do con người gây ra. Chất lượng nước ngầm thường tốt hơn chất lượng nước bề mặt. Trong nước ngầm, không có các hạt keo hay cặn lơ lửng, các chỉ tiêu vi sinh trong nước...

 • 01050000828.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2012)

 • Giới thiệu chung về asen, amoni, chất hữu cơ; Các phương pháp xử lí asen, amoni, chất hữu cơ; Giới thiệu chung về pyroluzit và laterit; Khả năng hấp phụ asen của sắt hyđroxit/oxit và khả năng ứng dụng làm vật liệu hấp phụ; Cơ chế hấp phụ a sen của mangan dioxit; Công nghệ nano và ứng dụng trong xử lý môi trường. Trình bày các phương pháp vật lý xác định đặc trưng vật liệu và Phương pháp hóa lý. Tiến hành thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu MnO2 kích cỡ nanomet trên chất mang silicagen, laterit, pyroluzit; Khảo sát hình thái và cấu trúc liệu; Phương pháp phân tích các chất; Khảo sát khả năng hấp thụ asen, amoni, xanh meylen của vật liệu. Kết quả: đã nghiên cứu đặc tính và cấ...

Browsing by Author Nguyễn, Trọng Uyển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 01050003843.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Uyển (2018)

 • Luận văn nghiên cứu tách sắt (dưới dạng muối (NH4)3FeF6) ra khỏi bã quặng trong quá trình điều chế TiO2 từ quặng Ilmenit theo phương pháp amoni florua. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ lỏng rắn đến quá trình hòa tách quặng ilmenit sau phân giải tại các tỉ lệ: 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1; Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NH4F tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị 15, 19, 22, 24, 25, 26% NH4F; Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị nhiệt độ duy trì trong dung dịch sau khi hòa tan NH4F lần lượt là 0, 2, 6, 10, 15, 20oC. Kết quả nghiên cứu thu được các thông số thích hợp cho quá trình tách sắt dưới dạng muối (NH4)3FeF6: Tỉ lệ lỏng ...

 • 01050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Cảnh Lam;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2011)

 • Trình bày tổng quan: sơ lƣợc về kỹ thuật luyện kim, chế tác hiện vật văn hóa chất liệu đồng và hợp kim đồng, đồng và hợp kim đồng, các hợp chất đồng, các cơ chế ăn mòn hiện vật đồng, tốc độ ăn mòn, chất ức chế ăn mòn, mức độ ăn mòn của một số kim loại trong các môi trƣờng khác nhau. Tìm hiểu nội dung nghiên cứu và thực nghiệm: khảo sát tốc độ ăn mòn, xác định cơ chế ăn mòn, giới thiệu mẫu, tiến hành thí nghiệm (trình bày các tác nhân gây gỉ đồng, môi trƣờng lƣu giữ sau khi tạo gỉ). Phân tích kết quả nghiên cứu: cơ chế ăn mòn, khảo sát tốc độ ăn mòn (tốc độ ăn mòn của mẫu đồng hiện đại, tốc độ ăn mòn của mẫu tiền đồng cổ), khuyến nghị và đề xuất các giải pháp.

 • V_L6_00053_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngô Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng; Chu, Xuân Anh (1992)

 • Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1992; Trên cơ sở tìm hiểu sơ lược về các nguyên tố đất hiếm và tính chất của chúng, các phương pháp thu tổng đất hiếm đã sử dụng, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tổng thu đất hiếm từ quặng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tác giả đã tìm được những phương pháp thích hợp cho việc tổng thu từng loại quặng cũng như các điều kiện thích hợp để phân huỷ các loại quặng này; ngoài ra tác giả đã tiến hành nghiên cứu một số tính chất của chúng.; Electronic Resources

 • V_L6_00015_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng (1998)

 • Tổng quan tài liệu về phèn nhôm, công nghệ sản xuất phèn nhôm trong công nghiệp đã được sử dụng ở nước ta. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm việc sản xuất phèn nhôm từ cao lanh. Đưa ra kết quả khảo sát các chỉ số: các thành phần trong cao lanh, hiệu suất chuyển hóa ô xi nhôm vào sản phẩm theo nhiệt độ nung cao lanh,...

 • 01050003151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Thị Mai Hương; Nguyễn, Trọng Uyển (2016)

 • Nghiên cứu và khảo sát một số tính chất hóa lí và khả năng hòa tách trong axit HCl của mẫu nhôm hidroxit sau khi nghiền.Nghiên cứu và so sánh một số tính chất hóa lí của mẫu trước và sau khi nghiền; Đánh giá hiệu quả hòa tách hòa tách nhôm hiđroxit sau nghiền trong dung dịch axit HCl;Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưng đến quá trình hòa tách trong axit HCl của mẫu sau nghiền; Đề xuất ra quy trình công nghệ chế tạo PAC. Ko sát một số yếu tố đến quy trình chế tạo PAC như nhiệt độ; thời gian, tốc độ khuấy.... Đề xuất quy trình công nghệ; Đánh giá một số chỉ tiêu của sản phẩm như: hàm lượng Al2O3, khối lượng riêng, chỉ số“n”.

 • DT_00728.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trọng Uyển (2006)

 • Nghiên cứu tổng hợp các chế phẩm là phức chất các nguyên tố đất hiếm. Xác định thành phần hóa học, cấu tạo của các phức chất thu được bằng phương pháp phân tích nhiệt và phổ hồng ngoại. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của phức chất Europi (III) với L. Tryptophan đến sự phát triển của mầm thóc giống (lúa Khang dân). Từ đó chỉ ra phức chất của Neodim với L.Lơxin, prazeodim với L.Phenalalanin và Sm với L.Tryptophan có tác dụng nâng cao tính chịu hạn của cấy lúa Khang dân ở giai đoạn mạ

 • 01050002185-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2014)

 • Chất hữu cơ khó phân huỷ. Thực trạng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân huỷ. Các phương pháp xử lý chất hữu cơ. Ứng dụng của quá trình oxi hóa nâng cao vào xử lý chất hữu cơ. Giới thiệu về pyroluzit và laterit. Công nghệ nano và ứng dụng trong xử lý môi trường.

 • 01050003176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Syamphone, KEOJAMPA;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2016)

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng. Kể các nước phát triển, việc giải quyết ô nhiễm môi trường đang là một thách thức lớn đối với mọi quốc gia. Trên thế giới hiện nay vấn đề cung cấp nước sạch cho sinh hoạtlà một vấn đề rất lớn mà xã hội quan tâm. Trong khi nguồn nước bề mặt: sông, suối, ao, hồ đang ngày càng bị ô nhiễm nặng bởi nước thải các nhà máy, xí nghiệp, nước thải sinh hoạt thì việc sử dụng nước ngầmnhư là một giải pháp hữu hiệu cho việc cung cấp nước sạch. Nước ngầm ít chịu ảnh hưởng bởi tác động do con người gây ra. Chất lượng nước ngầm thường tốt hơn chất lượng nước bề mặt. Trong nước ngầm, không có các hạt keo hay cặn lơ lửng, các chỉ tiêu vi sinh trong nước...

 • 01050000828.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2012)

 • Giới thiệu chung về asen, amoni, chất hữu cơ; Các phương pháp xử lí asen, amoni, chất hữu cơ; Giới thiệu chung về pyroluzit và laterit; Khả năng hấp phụ asen của sắt hyđroxit/oxit và khả năng ứng dụng làm vật liệu hấp phụ; Cơ chế hấp phụ a sen của mangan dioxit; Công nghệ nano và ứng dụng trong xử lý môi trường. Trình bày các phương pháp vật lý xác định đặc trưng vật liệu và Phương pháp hóa lý. Tiến hành thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu MnO2 kích cỡ nanomet trên chất mang silicagen, laterit, pyroluzit; Khảo sát hình thái và cấu trúc liệu; Phương pháp phân tích các chất; Khảo sát khả năng hấp thụ asen, amoni, xanh meylen của vật liệu. Kết quả: đã nghiên cứu đặc tính và cấ...