Browsing by Author Nguyễn, Văn Đại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Luan van - Nguyen Van Dai K11N(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại (2006)

 • Tổng quan về vật liệu màng mỏng Perovskite manganite và các kết quả nghiên cứu vê loại vật liệu này. Tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm, kết hợp với việc phân tích số liệu thực nghiệm, để có thể quan sát được ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo lên hiệu ứng từ trở và hiệu ứng từ trở từ trường thấp của màng mỏng đa tinh thể La0.7 Sr0.3 MnO3. Đã chế tạo thành công màng mỏng La0.7 Sr0.3 MnO3 bằng phương pháp bốc bay xung laser

 • 01050002381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại;  Advisor: Lưu, Đức Huy (2015)

 • Trước đây, trong lĩnh vực tổng hợp các loại thuộc con nguồn gốc steroid, diosgenin và solasodin chiết xuất Dioscorea và Solanum tương ứng được coi là các nguyên liệu số 1. Tuy nhiên các cây này phải trồng trên đất nông nghiệp nhiều năm mới có thu hoạch, do vậy giá thành cao. Từ lâu người ta đã ra sức tìm kiếm các nguồn nguyên liệu rẻ tiền hơn. Các sterol thực vật (phytosterol) được chú ý đến nhiều nhất vì chúng có trữ lượng rất lớn và có thể thu hồi đƣợc từ phế phụ thải công nghiệp giấy, công nghiệp mía đường và công nghiệp dầu đậu tương. Điều này đã trở thành hiện thực sau khi phát minh ra một số chủng vi sinh phâncắt chọn lựa

 • Policy Implications for Human Development of Vietnam from the History of HDI.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại (2014)

 • Since the renovation was introduced in 1986 (known as Doi Moi), Vietnam has achieved many great economic successes. The spiritual and material life of the majority of the Vietnamese population has improved over time. Human development process both receives benefits from and affects back upon Doi Moi because of its interactive correlation. The Human Development Index (HDI) measures the achievement of countries in human development, however, this index varies greatly due to economic development. The relative increase of the HDI index of a country compared to others is also the requirement for the progress of a modern society because the components of HDI cover three main dimensions of l...

 • 01050002939.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại;  Advisor: Nguyễn, Thọ Sáo (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về ngập lụt đô thị và phương pháp xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt. Chương 2: Đặc điểm địa lý tự nhiên và các kịch bản biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu. Chương 3: Kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt đô thị cho quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Đại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Luan van - Nguyen Van Dai K11N(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại (2006)

 • Tổng quan về vật liệu màng mỏng Perovskite manganite và các kết quả nghiên cứu vê loại vật liệu này. Tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm, kết hợp với việc phân tích số liệu thực nghiệm, để có thể quan sát được ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo lên hiệu ứng từ trở và hiệu ứng từ trở từ trường thấp của màng mỏng đa tinh thể La0.7 Sr0.3 MnO3. Đã chế tạo thành công màng mỏng La0.7 Sr0.3 MnO3 bằng phương pháp bốc bay xung laser

 • 01050002381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại;  Advisor: Lưu, Đức Huy (2015)

 • Trước đây, trong lĩnh vực tổng hợp các loại thuộc con nguồn gốc steroid, diosgenin và solasodin chiết xuất Dioscorea và Solanum tương ứng được coi là các nguyên liệu số 1. Tuy nhiên các cây này phải trồng trên đất nông nghiệp nhiều năm mới có thu hoạch, do vậy giá thành cao. Từ lâu người ta đã ra sức tìm kiếm các nguồn nguyên liệu rẻ tiền hơn. Các sterol thực vật (phytosterol) được chú ý đến nhiều nhất vì chúng có trữ lượng rất lớn và có thể thu hồi đƣợc từ phế phụ thải công nghiệp giấy, công nghiệp mía đường và công nghiệp dầu đậu tương. Điều này đã trở thành hiện thực sau khi phát minh ra một số chủng vi sinh phâncắt chọn lựa

 • Policy Implications for Human Development of Vietnam from the History of HDI.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại (2014)

 • Since the renovation was introduced in 1986 (known as Doi Moi), Vietnam has achieved many great economic successes. The spiritual and material life of the majority of the Vietnamese population has improved over time. Human development process both receives benefits from and affects back upon Doi Moi because of its interactive correlation. The Human Development Index (HDI) measures the achievement of countries in human development, however, this index varies greatly due to economic development. The relative increase of the HDI index of a country compared to others is also the requirement for the progress of a modern society because the components of HDI cover three main dimensions of l...

 • 01050002939.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Đại;  Advisor: Nguyễn, Thọ Sáo (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về ngập lụt đô thị và phương pháp xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt. Chương 2: Đặc điểm địa lý tự nhiên và các kịch bản biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu. Chương 3: Kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt đô thị cho quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ.