Browsing by Author Nguyễn, Văn Công

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050008198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý logistics tại các cảng hàng không. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Chương 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài.

 • 00050002955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công (2014)

 • Trình bày một cách tổng quát về lý thuyết siêu cao tần, trong đó tập trung vào lý thuyết cũng như kỹ thuật phối hợp trở kháng nhằm đảm bảo các tham số kỹ thuật của mạch. Các kỹ thuật về phối hợp trở kháng dựa trên đồ thị Smith kinh điển cũng như phần mềm thiết kế phối hợp trở kháng Ansoft SV đã được ứng dụng. Chế tạo mạch ở tần số siêu cao, giải quyết trở ngại chính và khó khắc phục nhất chính là giảm thiểu sự mất phối hợp trở kháng toàn mạch ở dải tần siêu cao đòi hỏi kích thước mạch rất nhỏ để đảm bảo giảm thiểu điện dung ký sinh. Nghiên cứu, thiết kế nguyên lý bộ khuếch đại tập âm thấp dùng JFET, mô phỏng thành công bộ khuếch đại tạp âm thấp với phần mề...

 • 00050002955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources; 74 tr. + CD-ROM; Trình bày một cách tổng quát về lý thuyết siêu cao tần, trong đó tập trung vào lý thuyết cũng như kỹ thuật phối hợp trở kháng nhằm đảm bảo các tham số kỹ thuật của mạch. Các kỹ thuật về phối hợp trở kháng dựa trên đồ thị Smith kinh điển cũng như phần mềm t (...)

 • 00050002344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công (2013)

 • Làm rõ những cơ sở lý luận về thi hành án dân sự. Đánh giá đúng đắn và toàn diện về thực trạng về thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang. Phân tích nguyên nhân của thực trạng đó. Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: tăng cường công tác rà soát, phân loại án; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; nhóm giải pháp giải quyết tình trạng quá tải công việc; tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp …

 • 00050006946.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2015)

 • Làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về tổng hợp hình phạt và tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của quy định tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt trong lịch sử pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay. Nghiên cứu tổng hợp hình phạt trong các trường hợp đặc biệt, có xem xét đến thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2014 và trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện những quy định về tổng hợp hình phạt.

 • 01050000707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Trần, Văn Thụy, 1958- (2012)

 • Dự báo các tác động của biến đổi khí hậu với khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà. Đánh giá khả năng thích ứng và tính dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu của các nhóm cộng đồng ven biển tham gia hoạt động sinh kế tại vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà. Cung cấp các khuyến nghị và đề xuất giải pháp giảm thiểu cho các hoạt động sinh kế và quản lý tài nguyên hỗ trợ tăng cường khả năng thích ứng của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Công

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050008198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý logistics tại các cảng hàng không. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Chương 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài.

 • 00050002955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công (2014)

 • Trình bày một cách tổng quát về lý thuyết siêu cao tần, trong đó tập trung vào lý thuyết cũng như kỹ thuật phối hợp trở kháng nhằm đảm bảo các tham số kỹ thuật của mạch. Các kỹ thuật về phối hợp trở kháng dựa trên đồ thị Smith kinh điển cũng như phần mềm thiết kế phối hợp trở kháng Ansoft SV đã được ứng dụng. Chế tạo mạch ở tần số siêu cao, giải quyết trở ngại chính và khó khắc phục nhất chính là giảm thiểu sự mất phối hợp trở kháng toàn mạch ở dải tần siêu cao đòi hỏi kích thước mạch rất nhỏ để đảm bảo giảm thiểu điện dung ký sinh. Nghiên cứu, thiết kế nguyên lý bộ khuếch đại tập âm thấp dùng JFET, mô phỏng thành công bộ khuếch đại tạp âm thấp với phần mề...

 • 00050002955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources; 74 tr. + CD-ROM; Trình bày một cách tổng quát về lý thuyết siêu cao tần, trong đó tập trung vào lý thuyết cũng như kỹ thuật phối hợp trở kháng nhằm đảm bảo các tham số kỹ thuật của mạch. Các kỹ thuật về phối hợp trở kháng dựa trên đồ thị Smith kinh điển cũng như phần mềm t (...)

 • 00050002344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công (2013)

 • Làm rõ những cơ sở lý luận về thi hành án dân sự. Đánh giá đúng đắn và toàn diện về thực trạng về thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang. Phân tích nguyên nhân của thực trạng đó. Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: tăng cường công tác rà soát, phân loại án; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; nhóm giải pháp giải quyết tình trạng quá tải công việc; tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp …

 • 00050006946.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2015)

 • Làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về tổng hợp hình phạt và tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của quy định tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt trong lịch sử pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay. Nghiên cứu tổng hợp hình phạt trong các trường hợp đặc biệt, có xem xét đến thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2014 và trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện những quy định về tổng hợp hình phạt.

 • 01050000707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Trần, Văn Thụy, 1958- (2012)

 • Dự báo các tác động của biến đổi khí hậu với khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà. Đánh giá khả năng thích ứng và tính dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu của các nhóm cộng đồng ven biển tham gia hoạt động sinh kế tại vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà. Cung cấp các khuyến nghị và đề xuất giải pháp giảm thiểu cho các hoạt động sinh kế và quản lý tài nguyên hỗ trợ tăng cường khả năng thích ứng của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.