Browsing by Author Nguyễn, Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • V_L1_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Vương;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng (2007)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thấp chiều và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất quang trong các cấu trúc hệ điện tử thấp chiều, đó là hiệu ứng động : hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều. Mô tả hiệu ứng âm-điện tử : cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong cấu trúc dây lượng tử. Giải bài toán gia tăng phonon trong cấu trúc dây lượng tử qua nghiên cứu tổng quát cho hệ số hấp thụ phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử, gia tăng phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử hình trụ và gia tăng phonon cho cấu hình dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại...

 • 01050003997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Toản;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy Linde...

 • V_L0_02416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về thương mại điện tử (TMĐT): giới thiệu các khái niệm cơ bản và các mô hình về TMĐT. Tìm hiểu các kiến thức về bảo mật trong TMĐT, chuẩn giao tiếp SMPP với các công ty viễn thông, chuẩn giao tiếp ISO8583 với các ngân hàng. Đưa ra bài toán về TMĐT cho thuê bao di động có thể triển khai tại Việt Nam. Giới thiệu các bước xây dựng hệ thống về TMĐT thông qua việc kết nối với các ngân hàng, kết nối với các công ty viễn thông, xây dựng hệ thống thẻ trả trước, xây dựng hệ thống tài khoản ảo và kết nối với các đối tác bán hàng qua mạng. Trình bày các nội dung thực nghiệm đã tiến hành phân tích ở trên. Đánh giá các kết quả đã đạt được và các hướng triển khai trong tương...

 • V_L1_00120_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (1996)

 • Tác giả trình bày phương pháp compact thu hẹp cải biên, bài toán tuyến tính không chỉnh trên compact yếu và một số phương pháp lặp-hiệu chỉnh, từ đó nêu một số kết luận về khả năng ứng dụng trong vật lý, trong xử lý thông tin, y học... của bài toán đặt không chỉnh.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Toán học tính toán -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 01050000026_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khắc Hiếu;  Advisor: Vũ, văn Hùng; Nguyễn, Văn Hùng (2011)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu tổng quan về lý thuyết EXAFS, các cumulant phổ EXAFS và các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu cumulant phổ EXAFS bao gồm: Mô hình Debye, mô hình Einstein, phương pháp thếhiệu dụng tích phân đường (Path-integral effective potential), phương pháp mô phỏng Monte-Carlo tích phân đường (Path-integral Monte-Carlo simulation), phương pháp phương trình chuyển động (Equation-of-motion), phương pháp ab initio. Những lợi thế và khó khăn của từng phương pháp được thảo luận một cách chi tiết. Trình bày lý thuyết mô hình Einstein tương quan phi điều hòa và nghiên cứu ảnh hưở...

 • DT_00111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng; Lê, Hải Hưng; Nguyễn, Bá Đức; Nguyễn, Văn Hợp; Đinh, Quốc Vương; Đào, Xuân Việt (2001)

 • Nghiên cứu tính chất quan trọng của hệ vật chất bằng phương pháp XAFS. Các tham số được nghiên cứu:hệ số dãn nở, hệ số Debey-Waller, dịch pha do phi điều hoà, hệ số dãn nở nhiệt. Qua đó xác định tính chất nhiệt động của vật thể, ảnh hưởng của chúng lên XAFS và thu được thông tin chính xác của vật thể Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Thảo luận các kết quả thu được qua các kết quả tính số và so sánh với thực nghiệm Tiến hành tính số cho một số hợp kim hai thành phần và tinh thể đơn chất thành phần Xây dựng hệ số phi điều hoà để xác định sự thay đổi biên độ và công thức đối với sự dịch pha của các phổ XAFS do phi điều hoà Xây dựng lý thuyết thống kê lượng tử cho các tham số ...

 • 01050003884.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • Phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X hay XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) được áp dụng như một kỹ thuật mạnh mẽ thu nhận những thông tin về cấu trúc nguyên tử địa phương và các hiệu ứng nhiệt động của vật liệu. Mục đích của luận văn này là nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong lý thuyết XAFS, thông qua đó xác định các cumulant và hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu. Trong luận văn ta sử dụng các phương pháp sau để tính toán các đại lượng: Phương pháp thống kê lượng tử; Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hay lý thuyết Hung – Rehr. Phương pháp này có ưu điểm là tính đến các hiệu ứng phi đi...

 • DT_00188.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngọc; Lục, Huy Hoàng; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Thị Bích (2002)

 • Vật liệu điện sắc mới là lĩnh vực còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu cả về cơ bản và định hướng ứng dụng. Rất mong được ĐHQGHN (Ban KHCN) quan tâm, ủng hộ các đề tài thuộc huớng này, tạo điều kiện tăng cường hiệu suất, hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực, trình độ đào tạo đại học, sau đại học chất lượng cao Đề tài nghiên cứu khai thác các trang bị mới, đặc biệt tán xạ Raman; Nghiên cứu về màng mỏng điện sắc WO3; Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của vật liệu điện sắc theo định hướng ứng dụng từ các vật liệu vô cơ và hữu cơ KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Khai thác và phát huy hiệu quả các trang thiết bị hiện đại có tại các cơ sở đào ...

 • 01050003876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Huế;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • - Xây dựng mô hình Debye tương quan phi điều hòa (ACDM) đối với các tinh thể có cấu trúc bcc thể hiện qua việc tính toán các biểu thức giải tích của thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa và các cumulant biểu diễn hệ số Debye-Waller với khai triển bậc cao. - Xây dựng phép gần đúng với đóng góp của các nguyên tử lân cận lớp thứ nhất (FSNNCA) đối với dao động của nguyên tử hấp thụ và nguyên tử tán xạ để tính đến đóng góp của hệ nhiều hạt vào dao động giữa các nguyên tử. - Tính số các phổ XAFS phi điều hòa và biến đổi Fourier của chúng, trong đó đã thu hút đóng góp phi điều hòa của các cumulant theo mô hình Debye tương quan phi điều hòa, cho phép thu nhận các thông tin cấu trúc...

 • N_07.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Văn Chinh; Trịnh, Việt Bắc; Đoàn, Văn Tuyến; Nguyễn, Đăng Túc; Trần, Đình Tô; Bùi, Văn Thơm; Phạm, Văn Hùng; Vi, Quốc Hải (2004)

 • Tai biến nứt sụt đất, nứt trượt đất có qui mô lớn, phân bố có qui luật thườn liên quan nhiều đến các yếu tố nội sinh, bởi vậy phần đề tài này chú trọng đến việc nghiên cứu đánh giá các hệ thống đứt gãy hoạt động trong vùng nghiên cứu. Theo đó , ngoài việc thu thập các số liệu sẩn có, tham khảo các kết quả mới của một số đí tài đang tiến hành nghiên cứu, phần đề tài này cũng đã triển khai bổ sung một khố lượn <7 СЯС khảo sát nghiên cứu đáng kể. Các phương pháp địa chất - địa mạo, cá ( phương pháp kiến tạo vật lý vẫn được tiếp tục thực hiện trong đề tài với nhiều tuyến khảo sát, trong đó dấu hiệu hoạt động trẻ và hiện đại được quan tâm đặc biệt. Một khối lượng khá lớn các tài liệu khảo...

 • Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu tại NHCSXH của 3 huyện 30a tỉnh Nghệ An, luận văn đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, đó là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác, phải hoàn thiện mô hình màng lưới hoạt động; gồm hoàn thiện màng lưới các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm và vay vốn. Đối với tổ TK&VV phải xây dụng trên cơ sở bền vững, có số lượng tổ viên đông đảo và dư nợ tương đối lớn để hoạt động có hiệu quả. Luận văn cũng đã đề ra các giải pháp đối với hộ gia đình, đó là nên mở rộng hình thức cho vay, mở rộng nghành nghề sản xuất không đơn thuần chỉ sử dụng vào mục đích chăn nuôi. Mức vay, thời hạn cho vay nên linh hoạt theo ...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • V_L1_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Vương;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng (2007)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thấp chiều và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất quang trong các cấu trúc hệ điện tử thấp chiều, đó là hiệu ứng động : hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều. Mô tả hiệu ứng âm-điện tử : cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong cấu trúc dây lượng tử. Giải bài toán gia tăng phonon trong cấu trúc dây lượng tử qua nghiên cứu tổng quát cho hệ số hấp thụ phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử, gia tăng phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử hình trụ và gia tăng phonon cho cấu hình dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại...

 • 01050003997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Toản;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy Linde...

 • V_L0_02416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về thương mại điện tử (TMĐT): giới thiệu các khái niệm cơ bản và các mô hình về TMĐT. Tìm hiểu các kiến thức về bảo mật trong TMĐT, chuẩn giao tiếp SMPP với các công ty viễn thông, chuẩn giao tiếp ISO8583 với các ngân hàng. Đưa ra bài toán về TMĐT cho thuê bao di động có thể triển khai tại Việt Nam. Giới thiệu các bước xây dựng hệ thống về TMĐT thông qua việc kết nối với các ngân hàng, kết nối với các công ty viễn thông, xây dựng hệ thống thẻ trả trước, xây dựng hệ thống tài khoản ảo và kết nối với các đối tác bán hàng qua mạng. Trình bày các nội dung thực nghiệm đã tiến hành phân tích ở trên. Đánh giá các kết quả đã đạt được và các hướng triển khai trong tương...

 • V_L1_00120_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (1996)

 • Tác giả trình bày phương pháp compact thu hẹp cải biên, bài toán tuyến tính không chỉnh trên compact yếu và một số phương pháp lặp-hiệu chỉnh, từ đó nêu một số kết luận về khả năng ứng dụng trong vật lý, trong xử lý thông tin, y học... của bài toán đặt không chỉnh.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Toán học tính toán -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 01050000026_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khắc Hiếu;  Advisor: Vũ, văn Hùng; Nguyễn, Văn Hùng (2011)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu tổng quan về lý thuyết EXAFS, các cumulant phổ EXAFS và các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu cumulant phổ EXAFS bao gồm: Mô hình Debye, mô hình Einstein, phương pháp thếhiệu dụng tích phân đường (Path-integral effective potential), phương pháp mô phỏng Monte-Carlo tích phân đường (Path-integral Monte-Carlo simulation), phương pháp phương trình chuyển động (Equation-of-motion), phương pháp ab initio. Những lợi thế và khó khăn của từng phương pháp được thảo luận một cách chi tiết. Trình bày lý thuyết mô hình Einstein tương quan phi điều hòa và nghiên cứu ảnh hưở...

 • DT_00111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng; Lê, Hải Hưng; Nguyễn, Bá Đức; Nguyễn, Văn Hợp; Đinh, Quốc Vương; Đào, Xuân Việt (2001)

 • Nghiên cứu tính chất quan trọng của hệ vật chất bằng phương pháp XAFS. Các tham số được nghiên cứu:hệ số dãn nở, hệ số Debey-Waller, dịch pha do phi điều hoà, hệ số dãn nở nhiệt. Qua đó xác định tính chất nhiệt động của vật thể, ảnh hưởng của chúng lên XAFS và thu được thông tin chính xác của vật thể Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Thảo luận các kết quả thu được qua các kết quả tính số và so sánh với thực nghiệm Tiến hành tính số cho một số hợp kim hai thành phần và tinh thể đơn chất thành phần Xây dựng hệ số phi điều hoà để xác định sự thay đổi biên độ và công thức đối với sự dịch pha của các phổ XAFS do phi điều hoà Xây dựng lý thuyết thống kê lượng tử cho các tham số ...

 • 01050003884.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • Phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X hay XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) được áp dụng như một kỹ thuật mạnh mẽ thu nhận những thông tin về cấu trúc nguyên tử địa phương và các hiệu ứng nhiệt động của vật liệu. Mục đích của luận văn này là nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong lý thuyết XAFS, thông qua đó xác định các cumulant và hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu. Trong luận văn ta sử dụng các phương pháp sau để tính toán các đại lượng: Phương pháp thống kê lượng tử; Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hay lý thuyết Hung – Rehr. Phương pháp này có ưu điểm là tính đến các hiệu ứng phi đi...

 • DT_00188.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngọc; Lục, Huy Hoàng; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Thị Bích (2002)

 • Vật liệu điện sắc mới là lĩnh vực còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu cả về cơ bản và định hướng ứng dụng. Rất mong được ĐHQGHN (Ban KHCN) quan tâm, ủng hộ các đề tài thuộc huớng này, tạo điều kiện tăng cường hiệu suất, hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực, trình độ đào tạo đại học, sau đại học chất lượng cao Đề tài nghiên cứu khai thác các trang bị mới, đặc biệt tán xạ Raman; Nghiên cứu về màng mỏng điện sắc WO3; Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của vật liệu điện sắc theo định hướng ứng dụng từ các vật liệu vô cơ và hữu cơ KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Khai thác và phát huy hiệu quả các trang thiết bị hiện đại có tại các cơ sở đào ...

 • 01050003876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Huế;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • - Xây dựng mô hình Debye tương quan phi điều hòa (ACDM) đối với các tinh thể có cấu trúc bcc thể hiện qua việc tính toán các biểu thức giải tích của thế tương tác nguyên tử hiệu dụng phi điều hòa và các cumulant biểu diễn hệ số Debye-Waller với khai triển bậc cao. - Xây dựng phép gần đúng với đóng góp của các nguyên tử lân cận lớp thứ nhất (FSNNCA) đối với dao động của nguyên tử hấp thụ và nguyên tử tán xạ để tính đến đóng góp của hệ nhiều hạt vào dao động giữa các nguyên tử. - Tính số các phổ XAFS phi điều hòa và biến đổi Fourier của chúng, trong đó đã thu hút đóng góp phi điều hòa của các cumulant theo mô hình Debye tương quan phi điều hòa, cho phép thu nhận các thông tin cấu trúc...

 • N_07.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Văn Chinh; Trịnh, Việt Bắc; Đoàn, Văn Tuyến; Nguyễn, Đăng Túc; Trần, Đình Tô; Bùi, Văn Thơm; Phạm, Văn Hùng; Vi, Quốc Hải (2004)

 • Tai biến nứt sụt đất, nứt trượt đất có qui mô lớn, phân bố có qui luật thườn liên quan nhiều đến các yếu tố nội sinh, bởi vậy phần đề tài này chú trọng đến việc nghiên cứu đánh giá các hệ thống đứt gãy hoạt động trong vùng nghiên cứu. Theo đó , ngoài việc thu thập các số liệu sẩn có, tham khảo các kết quả mới của một số đí tài đang tiến hành nghiên cứu, phần đề tài này cũng đã triển khai bổ sung một khố lượn <7 СЯС khảo sát nghiên cứu đáng kể. Các phương pháp địa chất - địa mạo, cá ( phương pháp kiến tạo vật lý vẫn được tiếp tục thực hiện trong đề tài với nhiều tuyến khảo sát, trong đó dấu hiệu hoạt động trẻ và hiện đại được quan tâm đặc biệt. Một khối lượng khá lớn các tài liệu khảo...

 • Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu tại NHCSXH của 3 huyện 30a tỉnh Nghệ An, luận văn đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, đó là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác, phải hoàn thiện mô hình màng lưới hoạt động; gồm hoàn thiện màng lưới các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm và vay vốn. Đối với tổ TK&VV phải xây dụng trên cơ sở bền vững, có số lượng tổ viên đông đảo và dư nợ tương đối lớn để hoạt động có hiệu quả. Luận văn cũng đã đề ra các giải pháp đối với hộ gia đình, đó là nên mở rộng hình thức cho vay, mở rộng nghành nghề sản xuất không đơn thuần chỉ sử dụng vào mục đích chăn nuôi. Mức vay, thời hạn cho vay nên linh hoạt theo ...