Browsing by Author Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Nghiên cứu ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Ngô, Thùy Linh
2014Nghiên cứu cách chuyển dịch tên người tiếng Anh sang tiếng Hán : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Trịnh, Thị Huyền Thương
2013Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Đỗ, Thu Lan
2015Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt) : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Hà, Hội Tiên
2011现代 汉语问候语研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu lời thăm hỏi trong tiếng Hán hiện đại (so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Thúy Hằng
2011现代汉语常用的称赞语研究(与越南语对比)= Nghiên cứu lời khen thường dùng trong tiếng Hán hiện đại (liên hệ với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Nguyễn, Tâm Hồng
2015现代汉语提问言语行为研究——与越南语对比 = Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 02 04Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Hoàng, Thanh Hương
2011现代汉语答谢话语研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu lời nói cảm ơn trong tiếng Hán hiện đại (so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kim Huệ