Browsing by Author Nguyễn, Văn Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • V_L0_02865_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Long (2010)

 • Luận văn làm rõ vai trò quan trọng của gia đình trong phòng chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Hoà Bình hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Hoà Bình.

 • V_L2_01301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long;  Advisor: Phan, Mai Hương (2008)

 • Trình bày một số lý luận về nhu cầu trong tâm lý học, về người nghỉ hưu và nhu cầu lao động của người nghỉ hưu. Tìm hiểu thực trạng nhu cầu lao động của người nghỉ hưu, nhận thức, động cơ thúc đẩy và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động của người nghỉ hưu trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Đông – Hà Nội. Qua đó xem xét, đánh giá mức độ nhu cầu làm việc của họ đã được thoả mãn như thế nào, đưa ra kiến nghị giúp giải quyết vấn đề nhu cầu lao động của người nghỉ hưu ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm củng cố, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho người già

 • V_L2_01301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long;  Advisor: Phan, Mai Hương, người hướng dẫn (2008)

 • 115 tr. + CD-ROM; Trình bày một số lý luận về nhu cầu trong tâm lý học, về người nghỉ hưu và nhu cầu lao động của người nghỉ hưu. Tìm hiểu thực trạng nhu cầu lao động của người nghỉ hưu, nhận thức, động cơ thúc đẩy và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động củ (...); Luận văn ThS Tâm lý học 60 31 80 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2018)

 • Bài báo tập trung nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí ngôn ngữ nhằm biên soạn đề thi trắc nghiệm theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Nghiên cứu nhằm triển khai quy trình biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (online) theo chuẩn CEFR, thi trên máy tính thông qua hệ thống elearning Moodle, phục vụ thi kết thúc học phần và thi chuẩn đầu ra. Trên cơ sở hai vấn đề nghiên cứu trên, kết quả giúp hệ thống hoá cơ sở lý luận của việc xây dựng hệ thống tiêu chí và ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Kết quả nghiên cứu bao gồm hệ thống các tiêu chí ngôn ngữ để phân lo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Hội; Nguyễn, Văn Long; Nguyễn, Việt Khôi; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế toàn cầu, lĩnh vực dịch vụ Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể và có những đóng góp nhất định vào GDP. Chính vì vậy, Nhà nước Việt Nam đã có những chú trọng nhất định đối với việc đầu tư cho sự phát triển của ngành dịch vụ. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, FDI trong lĩnh vực dịch vụ trong thời gian qua đã bộc lộ những nguy cơ tiềm ẩn xấu đối với ngành dịch vụ, như đầu thư mất cấn đối, gây ô nhiễm môi trường, này sinh các vấn đề xã hội ... Đề tài đã phân tích, đánh giá việc triển khai cá...

 • 1670-1-3232-1-10-20160823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2016)

 • Bài báo tập trung thảo luận tình hình ứng dụng Công nghệThông tin (CNTT) vào quá trình dạy - học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh từ lí thuyết đến thực tiễn; từ mô hình thế giới đến thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Ở phần kinh nghiệm quốc tế, trên nền tảng giáo dục kĩ thuật số, bài báo phân tích các đường hướng phổ biến hiện nay thế giới đang áp dụng làm các mô hình lí thuyết cho việc đưa CNTT vào lớp học, vào quá trình giảng dạy, tiếp theo là phần phân tích các năng lực CNTT mà người giáo viên cần đạt được. Ở phần nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam, bài báo đi sâu phân tích nhu cầu thực tiễn và tính thiết yếu của việc ứng dụng CNTT trong bối cảnh Việt Nam, kèm theo là...

 • 01050000903.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2012)

 • Tổng quan các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất năm từ năm 2000- 2011 của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010. Phân tích quan hệ giữa các hoạt động kinh tế - xã hội và biến động sử dụng đất trong khu vực. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu thế biến động sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phân tích thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện, tạo ra tầm nhìn tổng quát về phân bổ quỹ đất cho các ngành, các mục tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng b...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • V_L0_02865_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Long (2010)

 • Luận văn làm rõ vai trò quan trọng của gia đình trong phòng chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Hoà Bình hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Hoà Bình.

 • V_L2_01301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long;  Advisor: Phan, Mai Hương (2008)

 • Trình bày một số lý luận về nhu cầu trong tâm lý học, về người nghỉ hưu và nhu cầu lao động của người nghỉ hưu. Tìm hiểu thực trạng nhu cầu lao động của người nghỉ hưu, nhận thức, động cơ thúc đẩy và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động của người nghỉ hưu trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Đông – Hà Nội. Qua đó xem xét, đánh giá mức độ nhu cầu làm việc của họ đã được thoả mãn như thế nào, đưa ra kiến nghị giúp giải quyết vấn đề nhu cầu lao động của người nghỉ hưu ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm củng cố, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho người già

 • V_L2_01301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long;  Advisor: Phan, Mai Hương, người hướng dẫn (2008)

 • 115 tr. + CD-ROM; Trình bày một số lý luận về nhu cầu trong tâm lý học, về người nghỉ hưu và nhu cầu lao động của người nghỉ hưu. Tìm hiểu thực trạng nhu cầu lao động của người nghỉ hưu, nhận thức, động cơ thúc đẩy và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động củ (...); Luận văn ThS Tâm lý học 60 31 80 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2018)

 • Bài báo tập trung nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí ngôn ngữ nhằm biên soạn đề thi trắc nghiệm theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Nghiên cứu nhằm triển khai quy trình biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (online) theo chuẩn CEFR, thi trên máy tính thông qua hệ thống elearning Moodle, phục vụ thi kết thúc học phần và thi chuẩn đầu ra. Trên cơ sở hai vấn đề nghiên cứu trên, kết quả giúp hệ thống hoá cơ sở lý luận của việc xây dựng hệ thống tiêu chí và ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Kết quả nghiên cứu bao gồm hệ thống các tiêu chí ngôn ngữ để phân lo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Hội; Nguyễn, Văn Long; Nguyễn, Việt Khôi; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế toàn cầu, lĩnh vực dịch vụ Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể và có những đóng góp nhất định vào GDP. Chính vì vậy, Nhà nước Việt Nam đã có những chú trọng nhất định đối với việc đầu tư cho sự phát triển của ngành dịch vụ. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, FDI trong lĩnh vực dịch vụ trong thời gian qua đã bộc lộ những nguy cơ tiềm ẩn xấu đối với ngành dịch vụ, như đầu thư mất cấn đối, gây ô nhiễm môi trường, này sinh các vấn đề xã hội ... Đề tài đã phân tích, đánh giá việc triển khai cá...

 • 1670-1-3232-1-10-20160823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2016)

 • Bài báo tập trung thảo luận tình hình ứng dụng Công nghệThông tin (CNTT) vào quá trình dạy - học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh từ lí thuyết đến thực tiễn; từ mô hình thế giới đến thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Ở phần kinh nghiệm quốc tế, trên nền tảng giáo dục kĩ thuật số, bài báo phân tích các đường hướng phổ biến hiện nay thế giới đang áp dụng làm các mô hình lí thuyết cho việc đưa CNTT vào lớp học, vào quá trình giảng dạy, tiếp theo là phần phân tích các năng lực CNTT mà người giáo viên cần đạt được. Ở phần nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam, bài báo đi sâu phân tích nhu cầu thực tiễn và tính thiết yếu của việc ứng dụng CNTT trong bối cảnh Việt Nam, kèm theo là...

 • 01050000903.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long (2012)

 • Tổng quan các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất năm từ năm 2000- 2011 của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010. Phân tích quan hệ giữa các hoạt động kinh tế - xã hội và biến động sử dụng đất trong khu vực. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu thế biến động sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phân tích thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện, tạo ra tầm nhìn tổng quát về phân bổ quỹ đất cho các ngành, các mục tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng b...