Browsing by Author Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực nội dung Nguyên hàm" ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11"Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thế
2012Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải và sáng tạo bài toán mới về nội dung Phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác" : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Hiền
2009Một phương pháp xây dựng và giải các đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Đại
2011Một số phương pháp dạy học nội dung Bất đẳng thức trong chương trình Trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Ngô, Minh Tuấn
2009Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh năng khiếu toán ở bậc trung học phổ thông về bất đẳng thức và các bài toán cực trị : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Tạ, Xuân Hòa
2012Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học chương Phép nhân và phép chia các đa thức" lớp 8 trung học cơ sở : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thủy
2012Rèn luyện kỹ năng giải và sáng tạo bài toán mới cho học sinh lớp 10 thông qua nội dung Bất đẳng thức AM- CM và Cauchy - Schwarz" : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Lê, Xuân Nghị
2012Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học nội dung hệ phương trình. Luận văn ThS. Toán học: 60 14 10Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Trương, Thị Thúy Ngà
2010Xây dựng chương trình và hướng dẫn học sinh tự học đại số giải tích ở trung học phổ thông nội dung Phương trình lượng giác" : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Hậu
2009Xây dựng quy trình giảng dạy phần phương trình mũ và logarít lớp 12 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Bùi, Thế Anh
2009Xây dựng quy trình giảng dạy phần tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn; Cao, Thị Mai Len