Browsing by Author Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 00050001753_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Thị Thúy Ngà;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn (2012)

  • 116 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận: tư duy, tư duy sáng tạo, hệ phương trình đại số trong chương trình toán trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng dạy và học giải toán hệ phương trình đại số ở trường THPT đối với yêu cầu phát triển tư duy sáng tạo của học (...)

Browsing by Author Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 00050001753_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Thị Thúy Ngà;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn (2012)

  • 116 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận: tư duy, tư duy sáng tạo, hệ phương trình đại số trong chương trình toán trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng dạy và học giải toán hệ phương trình đại số ở trường THPT đối với yêu cầu phát triển tư duy sáng tạo của học (...)