Browsing by Author Nguyễn, Viết Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam hiện nayNguyễn, Viết Lộc
2011Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhânNguyễn, Viết Lộc
2011Doanh nhân Việt Nam với tiến trình đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tếNguyễn, Viết Lộc
2013Doanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhNguyễn, Viết Lộc
2011Doanh nhân Việt Nam với vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hộiNguyễn, Viết Lộc
2011Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhậpNguyễn, Viết Lộc
2011Những yếu tố tâm lý - xã hội ảnh hưởng đến văn hóa danh nhân Việt NamNguyễn, Viết Lộc
2011Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt NamNguyễn, Viết Lộc
2012Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Đỗ, Minh Cương, người hướng dẫn; Nguyễn, Viết Lộc
2010Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt NamNguyễn, Viết Lộc
2008Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt NamNguyễn, Viết Lộc
2008Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Nguyễn, Viết Lộc
2009Văn hóa tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhậpNguyễn, Viết Lộc
2011Đặc trưng văn hóa doanh nhân Việt NamNguyễn, Viết Lộc