Browsing by Author Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Tâm
2009Công nghệ Web Service và ứng dụng để xây dựng kiến trúc hướng dịch vụ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bình Giang
2008Hệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Ngọc Định
2017Kiểm tra độ phủ trong kiểm thử đơn vị : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Lê, Thị Thu Hiền
2015Nghiên cứu mô hình kiến trúc và phối hợp Agent cho các dịch vụ web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Phạm, Bá Binh
2011Nghiên cứu phương pháp điều khiển truy cập dựa vai trò trong việc đảm bảo an toàn cho các ứng dụng dựa thành phần : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Phương
2006Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thi trực tuyến : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Vân Anh
2015Nghiên cứu về kiểm thử dựa trên mô hình và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Lê, Thị Phượng
2012Nghiên cứu về kiểm thử mô hình ứng dụng Web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Việt Anh
2015Nghiên cứu về mô hình hóa và kiểm tra tiến trình nghiệp vụ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Xoan
2008Nghiên cứu về trắc nghiệm thích nghi : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Thảo
2015Nghiên cứu về đặc tả và kiểm chứng ràng buộc thời gian giữa các thành phần trong chương trình tương tranh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Phạm, Thanh Hải
2015Nghiên cứu về đặc tả và kiểm chứng ràng buộc thời gian giữa các thành phần trong chương trình tương tranh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Phạm, Thanh Hải
2013Nghiên cứu về điều khiển truy cập sử dụng mô hình RBAC mở rộng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Ánh Nguyệt
2009Phân tích thiết kế hệ chuyên gia đánh giá khả năng chi trả của khách hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Lê, Khánh Trình
2015Phương pháp phát triển phần mềm nhanh Agile và phát triển ứng dụng trên smartphone : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Duy
2017Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo ViệtNguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn
2005Tính độ tương tự và áp dụng trong lập luận theo tình huống : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1 01 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Đỗ, Văn Chiểu
2009Ứng dụng AGENT phần mềm trong tích hợp thông tin về phương tiện giao thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Hằng