Browsing by Author Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • 00050008315.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Trọng Nghĩa; Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn (2017)

  • Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về chuyển giao công nghệ. Đánh giá thực trạng của chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam trong thời gian qua, từ đó tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó. Đưa ra những đánh giá về cơ hội tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam sau khi TPP được ký kết. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Chính phủ Việt Nam trong việc hoạch định chính sách thúc đẩy và tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam ...

Browsing by Author Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • 00050008315.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Trọng Nghĩa; Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn (2017)

  • Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về chuyển giao công nghệ. Đánh giá thực trạng của chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam trong thời gian qua, từ đó tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó. Đưa ra những đánh giá về cơ hội tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam sau khi TPP được ký kết. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Chính phủ Việt Nam trong việc hoạch định chính sách thúc đẩy và tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam ...