Browsing by Author Nguyễn, Xuân Trường, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 01050000395_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hà, Hoàng Linh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trường, người hướng dẫn (2011)

  • 56 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày tổng quan về đối tượng nghiên cứu (lịch sử, dẫn xuất của piperazine, công thức cấu tạo, tính chất lý hóa, các dạng tồn tại thường dùng, tác dụng của m-TFMPP); phương pháp phân tích m-TFMPP (phương pháp phản ứng màu, sắc ký bản mỏng, quang phổ hồn (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Trường, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 01050000395_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hà, Hoàng Linh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trường, người hướng dẫn (2011)

  • 56 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày tổng quan về đối tượng nghiên cứu (lịch sử, dẫn xuất của piperazine, công thức cấu tạo, tính chất lý hóa, các dạng tồn tại thường dùng, tác dụng của m-TFMPP); phương pháp phân tích m-TFMPP (phương pháp phản ứng màu, sắc ký bản mỏng, quang phổ hồn (...); Electronic Resources