Browsing by Author Nguyễn Huy Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Luận văn - Nguyễn Huy Lợi.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Huy Lợi (2013)

  • - Nghiên cứu tìm hiểu về DDoS, phân loại DDoS, giới thiệu một số công cụ tấn công DDoS và các giải pháp phòng thủ DDoS mà về mặt chủ quan cá nhân tôi nhận thức được. - Dựa trên các giải pháp đã trình bày nói trên xây dựng một số kịch bản kiểm thử.

Browsing by Author Nguyễn Huy Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Luận văn - Nguyễn Huy Lợi.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Huy Lợi (2013)

  • - Nghiên cứu tìm hiểu về DDoS, phân loại DDoS, giới thiệu một số công cụ tấn công DDoS và các giải pháp phòng thủ DDoS mà về mặt chủ quan cá nhân tôi nhận thức được. - Dựa trên các giải pháp đã trình bày nói trên xây dựng một số kịch bản kiểm thử.