Browsing by Author Nguyễn Quỳnh Uyển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Bước đầu nghiên cứu một số tính chất của CMC-ase ngoại bào được sinh tổng hợp từ xạ khuẩn A-2026.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Uyển; Vũ Thị Phương; Phan Thị Hà; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Quốc Việt (2009-07-27)

 • Từ 130 chủng xạ khuẩn hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã tuyển chọn được chủng xạ khuẩn A-2026 có hoạt tính sinh tổng hợp CMC -ase ngoại bào tốt nhất. Chủng xạ khuẩn này bước đầu được quan sát hình thái trên kính hiển vi quang học Olympus X41. Một số tính chất của enzyme do chủng xạ khuẩn này sinh tổng hợp đã được xác định pH 6 là pH thích hợp, bị ức chế bởi Ni2+ và EDTA ( với cả hai nồng độ 5 và 10mM) và đó là một enzyme khá bền nhiệt. Bước đầu tinh sạch enzyme qua cột sắc lọc gel Sephadex G-50, chúng tôi đã thu được ba đỉnh có hoạt tính CMC-ase với độ tinh sạch tương ứng là 1,2;...

 • Nghiên cứu một số tính chất và sử dụng hóa chất gây đột biến NTG để nâng cao hoạt độ phân giải protein của protease ngoại bào của vi khuẩn Bacillus sp.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Uyển; Nguyễn Xuân Trường; Phan Thị Hà; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Quốc Việt (2009-07-09)

 • Trong bài báo này, một số tính chất của protease ngoại bào được sinh tổng hợp từ chủng vi khuẩn Bacillus sp như nhiệt độ tối ưu, (55 độ C), pH tối ưu (7-8) và độ bền nhiệt đã được công bố. Bên cạnh đó, protease ngoại bào này cũng được tinh sạch bước đầu qua cột sắc ký lọc gel Sephadex G-50. Hơn nữa, lần đầu tiên tại việt Nam, việc sử dụng hóa chất gây đột biến NTG trên đối tượng vi khuẩn được công bố trên tạp chí khoa học. Các thông số của quá trình gây đột biến như nồng độ NTG (0.5mg/ml), thời điểm tác động vào vi sinh vật (giữa pha log) và pha thời gian tác động của TNG vào vi khuẩn (6 giờ) đã được tối ưu hóa. Sau khi gây đột biến bằng TNG và sàng lọc, hai chủng vi khuẩn đột biến có...

 • Thiết kế vector có chứa Promoter và vị trí bám Ribosome của vi khuẩn Bacillus subtilis và tách dòng gen LacZ trong vector trên.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng Thu Hà; Phan Thị Hà; Nguyễn Quỳnh Uyển (2011-12-05)

 • Bacillus subtilis được hiệp hội Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) đánh giá là vật chủ an toàn. Hơn nữa, với hệ gen được nghiên cứu đầy đủ, vi sinh vật này đã được sử dụng như mô hình trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại (theo những thông tin mà chúng tôi có được) những nghiên cứu biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của vi sinh vật này vẫn còn chưa được thực hiện tại VIệt Nam. Để góp phần vào việc phát triển ứng dụng của vi sinh vật an toàn này tại Việt Nam, trong bài báo này chúng tôi đã thiết kế vector có một số các thành phần để biểu hiện gen trong vi khuẩn B.subtilus và nhân dòng gen mã hóa cho β-galactosidase trong vector vừa được t...

Browsing by Author Nguyễn Quỳnh Uyển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Bước đầu nghiên cứu một số tính chất của CMC-ase ngoại bào được sinh tổng hợp từ xạ khuẩn A-2026.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Uyển; Vũ Thị Phương; Phan Thị Hà; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Quốc Việt (2009-07-27)

 • Từ 130 chủng xạ khuẩn hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã tuyển chọn được chủng xạ khuẩn A-2026 có hoạt tính sinh tổng hợp CMC -ase ngoại bào tốt nhất. Chủng xạ khuẩn này bước đầu được quan sát hình thái trên kính hiển vi quang học Olympus X41. Một số tính chất của enzyme do chủng xạ khuẩn này sinh tổng hợp đã được xác định pH 6 là pH thích hợp, bị ức chế bởi Ni2+ và EDTA ( với cả hai nồng độ 5 và 10mM) và đó là một enzyme khá bền nhiệt. Bước đầu tinh sạch enzyme qua cột sắc lọc gel Sephadex G-50, chúng tôi đã thu được ba đỉnh có hoạt tính CMC-ase với độ tinh sạch tương ứng là 1,2;...

 • Nghiên cứu một số tính chất và sử dụng hóa chất gây đột biến NTG để nâng cao hoạt độ phân giải protein của protease ngoại bào của vi khuẩn Bacillus sp.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Uyển; Nguyễn Xuân Trường; Phan Thị Hà; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Quốc Việt (2009-07-09)

 • Trong bài báo này, một số tính chất của protease ngoại bào được sinh tổng hợp từ chủng vi khuẩn Bacillus sp như nhiệt độ tối ưu, (55 độ C), pH tối ưu (7-8) và độ bền nhiệt đã được công bố. Bên cạnh đó, protease ngoại bào này cũng được tinh sạch bước đầu qua cột sắc ký lọc gel Sephadex G-50. Hơn nữa, lần đầu tiên tại việt Nam, việc sử dụng hóa chất gây đột biến NTG trên đối tượng vi khuẩn được công bố trên tạp chí khoa học. Các thông số của quá trình gây đột biến như nồng độ NTG (0.5mg/ml), thời điểm tác động vào vi sinh vật (giữa pha log) và pha thời gian tác động của TNG vào vi khuẩn (6 giờ) đã được tối ưu hóa. Sau khi gây đột biến bằng TNG và sàng lọc, hai chủng vi khuẩn đột biến có...

 • Thiết kế vector có chứa Promoter và vị trí bám Ribosome của vi khuẩn Bacillus subtilis và tách dòng gen LacZ trong vector trên.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng Thu Hà; Phan Thị Hà; Nguyễn Quỳnh Uyển (2011-12-05)

 • Bacillus subtilis được hiệp hội Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) đánh giá là vật chủ an toàn. Hơn nữa, với hệ gen được nghiên cứu đầy đủ, vi sinh vật này đã được sử dụng như mô hình trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại (theo những thông tin mà chúng tôi có được) những nghiên cứu biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của vi sinh vật này vẫn còn chưa được thực hiện tại VIệt Nam. Để góp phần vào việc phát triển ứng dụng của vi sinh vật an toàn này tại Việt Nam, trong bài báo này chúng tôi đã thiết kế vector có một số các thành phần để biểu hiện gen trong vi khuẩn B.subtilus và nhân dòng gen mã hóa cho β-galactosidase trong vector vừa được t...