Browsing by Author Nguyễn Thị Hoài, Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Nguyen Thi Hoai Ha.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Hoài, Hà (2015)

 • Tetraselmis species are widely used as food for aquatic animals such crustaceans, bivalves and fish especially in their larvae stage. Three Tetraselmis strains were successfully isolated from the shrimp farming at Vandon, Quangninh. Among them, Tetraselmis strain T1 showed best growth. Medium f/2 was selected as best medium for its growth. Fatty acid profile of Tetraselmis strain T1 consisted of C16 and C18 acids as most abundant, which is typical for most green algae. Essential fatty acids, -linolenic acid and linoleic acid accounted for 34.2% of total fatty acids, half of total unsaturated fatty acids. Eicosapentaenoic acid (EPA) was also in high concentration. The result suggested...

 • Marine algae.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Hoài, Hà (2015)

 • Quang Ninh is a north-east province with about 250 km coast line, and approximately 2000 islands in a wide range of sizes. This provides a large water surface area, tidal flats and promontories, where many valuable and rare marine species habit. One of them is Geo-duck (Tuhai). Geo-duck is a bivalve species, commonly in Halong Bay. At present, the species is a special food with high nutrient. Fisher exploitation is usually from nutural resource. As the result, Geo-duck clam resource is decreasing seriously. Therefore, researches on biological characteristics of Geo-duck for sustainable development and conservation of this resource is demanded. For people of North Vietnam, Geo-duck cul...

 • Hoai Ha.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Hoài, Hà (2010)

 • Hồ Hoàn Kiếm là môi trường sống của các loài vi tảo quý hiếm với tính đặc hữu và cũng đa dạng về thành phần loài. Trong số các chi vi khuẩn lam độc hại, Microcystis chiếm mật độ cao nhất (khoảng 80% tổng số vi khuẩn lam gây nở hoa nước). Chúng sản xuất độc tố microcystin có tác dụng gây hại trên cả động vật và thực vật trong vùng nước. Chính vì vậy việc nghiên cứu về vi khuẩn lam Microcystis độc hại trong hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và tìm phương pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng là rất cần thiết. Trong báo cáo này, chúng tôi chúng tôi trình bày kết quả phân lập, tuyển chọn, xác định vị trí phân loại và khả năng phân giải microcystin của vi khuẩn Sphingomonas từ hồ Hoàn...

Browsing by Author Nguyễn Thị Hoài, Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Nguyen Thi Hoai Ha.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Hoài, Hà (2015)

 • Tetraselmis species are widely used as food for aquatic animals such crustaceans, bivalves and fish especially in their larvae stage. Three Tetraselmis strains were successfully isolated from the shrimp farming at Vandon, Quangninh. Among them, Tetraselmis strain T1 showed best growth. Medium f/2 was selected as best medium for its growth. Fatty acid profile of Tetraselmis strain T1 consisted of C16 and C18 acids as most abundant, which is typical for most green algae. Essential fatty acids, -linolenic acid and linoleic acid accounted for 34.2% of total fatty acids, half of total unsaturated fatty acids. Eicosapentaenoic acid (EPA) was also in high concentration. The result suggested...

 • Marine algae.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Hoài, Hà (2015)

 • Quang Ninh is a north-east province with about 250 km coast line, and approximately 2000 islands in a wide range of sizes. This provides a large water surface area, tidal flats and promontories, where many valuable and rare marine species habit. One of them is Geo-duck (Tuhai). Geo-duck is a bivalve species, commonly in Halong Bay. At present, the species is a special food with high nutrient. Fisher exploitation is usually from nutural resource. As the result, Geo-duck clam resource is decreasing seriously. Therefore, researches on biological characteristics of Geo-duck for sustainable development and conservation of this resource is demanded. For people of North Vietnam, Geo-duck cul...

 • Hoai Ha.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Hoài, Hà (2010)

 • Hồ Hoàn Kiếm là môi trường sống của các loài vi tảo quý hiếm với tính đặc hữu và cũng đa dạng về thành phần loài. Trong số các chi vi khuẩn lam độc hại, Microcystis chiếm mật độ cao nhất (khoảng 80% tổng số vi khuẩn lam gây nở hoa nước). Chúng sản xuất độc tố microcystin có tác dụng gây hại trên cả động vật và thực vật trong vùng nước. Chính vì vậy việc nghiên cứu về vi khuẩn lam Microcystis độc hại trong hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và tìm phương pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng là rất cần thiết. Trong báo cáo này, chúng tôi chúng tôi trình bày kết quả phân lập, tuyển chọn, xác định vị trí phân loại và khả năng phân giải microcystin của vi khuẩn Sphingomonas từ hồ Hoàn...