Browsing by Author Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 00050002069_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thị Thu Huyền;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn (2012)

  • 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về khái niệm, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất; Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất mặt hàng gốm sứ tại công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng; Đề xuất các g (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 00050002069_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thị Thu Huyền;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn (2012)

  • 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về khái niệm, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất; Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất mặt hàng gốm sứ tại công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng; Đề xuất các g (...); Electronic Resources