Browsing by Author Nhóm Trương Đình Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Minhsu28(quyen323-332)明史.第28册.卷三二三至卷三三二.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: Nhóm Trương Đình Ngọc; 張廷玉等 (2006-07-05; 2006-01-13)

  • Bộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)

Browsing by Author Nhóm Trương Đình Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Minhsu28(quyen323-332)明史.第28册.卷三二三至卷三三二.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: Nhóm Trương Đình Ngọc; 張廷玉等 (2006-07-05; 2006-01-13)

  • Bộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)